Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377026694 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego
[9788377026694]
45,00zł
Product unavailable

ks. Stanisław Dyk
ISBN:
978-83-7702-669-4
Pages: 396
Format: B5 (hard cover)
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

Rozdz I
HERMENEUTYKA LEKCJONARZA MSZALNEGO
1. Chrystologiczna interpretacja tekstów Lekcjonarza
2. Ogólne kryteria interpretacji czytań Lekcjonarza
2.1. Nowy kontekst perykop biblijnych
2.2. Zasada lectio continua i lectio semicontinua
2.3. Relacja do okresów liturgicznych
2.4. Zmiany w kształcie perykop biblijnych
3. Szczegółowe kryteria interpretacji tekstów Lekcjonarza
3.1. Zgodność tematyczna pomiędzy pierwszym i trzecim czytaniem
3.2. Harmonizacja wszystkich czytań
4. Interpretacja czytań Lekcjonarza w kluczu celebracji
4.1. Interpretacja Lekcjonarza w świetle tekstów euchologijnych
4.2. Kryterium sprawowanego misterium
4.3. Uwzględnienie wymowy znaków, symboli i obrzędów liturgicznych
4.4. Zasada aktualizacji antropologicznej
5. Podsumowanie

Rozdz II
PRZESŁANIE CZYTAŃ LEKCJONARZA W OKRESIE ADWENTU
1. Pierwsza niedziela Adwentu: "Pan przychodzi/przyjdzie"
1.1. Cykl liturgiczny A
1.2. Cykl liturgiczny B
1.3. Cykl liturgiczny C
2. Druga niedziela Adwentu: "Przygotujcie drogę Panu"
2.1. Cykl liturgiczny A
2.2. Cykl liturgiczny B
2.3. Cykl liturgiczny C
3. Trzecia niedziela Adwentu: "Radujcie się! Pan jest blisko"
3.1. Cykl liturgiczny A
3.2. Cykl liturgiczny B
3.3. Cykl liturgiczny C
4. Czwarta niedziela Adwentu: "Oczekiwanie narodzin Chrystusa"
4.1. Cykl liturgiczny A
4.2. Cykl liturgiczny B
4.3. Cykl liturgiczny C
5. Podsumowanie

Rozdz III
TEMATYKA TEKSTÓW LEKCJONARZA W OKRESIE WIELKIEGO POSTU
1. Cykl liturgiczny A: itinerarium chrzcielne
1.1. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu
1.2. Druga niedziela Wielkiego Postu
1.3. Trzecia niedziela Wielkiego Postu
1.4. Czwarta niedziela Wielkiego Postu
1.5. Piąta niedziela Wielkiego Postu
1.6. Podsumowanie
2. Cykl liturgiczny B: itinerarium chrystologiczno-paschalne
2.1. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu
2.2. Druga niedziela Wielkiego Postu
2.3. Trzecia niedziela Wielkiego Postu
2.4. Czwarta niedziela Wielkiego Postu
2.5. Piąta niedziela Wielkiego Postu
2.6. Podsumowanie
3. Cykl liturgiczny C: itinerarium moralno-pokutne
3.1. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu
3.2. Druga niedziela Wielkiego Postu
3.3. Trzecia niedziela Wielkiego Postu
3.4. Czwarta niedziela Wielkiego Postu
3.5. Piąta niedziela Wielkiego Postu
3.6. Podsumowanie
4. Niedziela Palmowa

Rozdz IV
KERYGMAT CZYTAŃ LEKCJONARZA W OKRESIE WIELKANOCY
1. Uroczystości okresu Wielkanocy
1.1. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Msza w dzień)
1.2. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
1.3. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Msza w dzień)
2. Niedziele okresu Wielkanocy
2.1. Druga niedziela okresu Wielkanocy
2.2. Trzecia niedziela okresu Wielkanocy
2.3. Czwarta niedziela okresu Wielkanocy
2.4. Piąta niedziela okresu Wielkanocy
2.5. Szósta niedziela okresu Wielkanocy
2.6. Siódma niedziela okresu Wielkanocy
3. Podsumowanie

Rozdz V
WYMOWA TEKSTÓW LEKCJONARZA NIEDZIEL W CIĄGU ROKU
1. Cykl liturgiczny A
1.1. Objawienia Jezusa i pierwsze powołania - Chrzest Pański, niedziele II-III
1.2. Kazanie na górze: obraz doskonałego ucznia - niedziele IV-IX
1.3. Misja głoszenia Królestwa i jego wymogi - niedziele X-XIV
1.4. Przypowieści o tajemnicy królestwa Bożego - niedziele XV-XVII
1.5. Różne czyny i mowy w relacji do wspólnoty Królestwa - niedziele XVIII-XXIV
1.6. Zapowiedź przyjścia Królestwa: przypowieści i mowa eschatolo-giczna - niedziele XXV-XXXIII, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
1.7. Podsumowanie
2. Cykl liturgiczny B
2.1. Chrzest Jezusa (Jego "początek") i pierwsze wydarzenia - Chrzest Pański, niedziele II-III
2.2. Znaki królestwa Bożego i pierwsze spory - niedziele IV-IX
2.3. Objawienie bliskości Boga i podział przez nie sprowokowany - niedziele X-XIV
2.4. Misja uczniów i "chleb życia" - niedziele XV-XXIII
2.5. Wyznanie Piotra i wymagania pójścia za Jezusem przez krzyż miło-ści i służby - niedziele XXIV-XXX
2.6. Objawienie Jezusa w Jerozolimie, konfrontacja końcowa i mowa eschatologiczna - niedziele XXXI-XXXIII, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
2.7. Podsumowanie
3. Cykl liturgiczny C
3.1. Inauguracja działalności mesjańskiej - Chrzest Pański, niedziele II-III
3.2. Działalność Jezusa w Galilei - niedziele IV-XII
3.3. Obietnica królestwa Bożego (pierwszy okres podróży do Jerozoli-my) - niedziele XIII-XX
3.4. Pouczenie o warunkach naśladowania Jezusa (drugi okres podróży do Jerozolimy) - niedziele XXI-XXVII
3.5. Królestwo Boże "pośród was" (trzeci okres podróży do Jerozolimy) - niedziele XXVIII-XXXI
3.6. Jezus w Jerozolimie (mowa w świątyni i ukrzyżowanie) - niedziele XXXII-XXXIII, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
3.7. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
SUMMARY

This product was added to our catalog on Thursday 13 June, 2013.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 1003 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę
$ Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę
Płciowość - Miłość - Rodzina
Płciowość - Miłość - Rodzina
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
Prawa Człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Prawa Człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
$ Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce