Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380613072 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
59,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo
[9788380613072]
36,00zł
Product available

Waldemar Klinkosz
ISBN:
978-83-8061-307-2
Pages: 306
Format: B5
Year: 2013 (2nd edition)
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Psychologiczne koncepcje motywacji do osiągania sukcesu

1. Badania motywacji osiągnięć Henry'ego Murraya
2. Teoria Davida McClellanda
3. Model motywacji Johna W. Atkinsona
4. Atrybucyjny model Bernarda Weinera
5. Motyw sukcesu w ujęciu Heinza Heckhausena
6. Alternatywne koncepcje motywacji osiągnięć
7. Cebulowy model motywacji osiągnięć Heinza Schulera i Michaela Prochaski


Rozdział II. Rodzaje motywacji i teorie motywowania pracowników

1. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
2. Motywacja zadaniowa
3. Teorie motywowania pracowników
3.1. Historyczne i współczesne modele motywowania pracowników
3.2. Teorie składników motywacji i procesu motywowania do pracy
3.2.1. Teorie motywowania pracowników w oparciu o potrzeby
3.2.2. Teorie motywowania pracowników poprzez wartości
3.2.3. Dwuczynnikowa teoria motywacji Fryderyka Herzberga
3.2.4. Teorie właściwości pracy
3.2.5. Znaczenie nagrody w teoriach procesu motywowania do pracy
3.2.6. Motywowanie do pracy poprzez ustanawianie celów
3.3. Techniki i strategie motywowania pracowników


Rozdział III. Osobowościowe uwarunkowania motywacji osiągnięć

1. Osobowość pracownika
2. Samoocena osoby aktywnej zawodowo
3. Satysfakcja osoby pracującej
4. Lęk w sytuacji pracy
5. Relacje interpersonalne w środowisku pracy


Rozdział IV. Program badań własnych

1. Problem badawczy i hipotezy
2. Charakterystyka zastosowanych metod badawczych
2.1. Inwentarz Motywacji Osiągnięć (LMI) H. Schulera i M. Prochaski
2.2. Inwentarz Osobowości (NEO-FFI) P. T. Costy i R. R. McCrae
2.3. Interpersonalne Skale Przymiotnikowe (IAS-R) J. S. Wigginsa
2.4. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) C. D. Spielbergera, R. L. Gorsucha i R. E. Lushene'a
2.5. Skala Warunkowego Poczucia Własnej Wartości (CSE) A. M. H. Kernisa
2.6. Kwestionariusz do badania Motywacji Wewnętrznej (PKM) B. Neyrincka
2.7. Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) E. Dienera, R. A. Emmonsa, R. J. Larsona i S. Griffina
2.8. Charakterystyka grupy i procedura badawcza


Rozdział V. Wyodrębnione grupy oraz psychologiczne determinanty ogólnej motywacji osiągnięć pracowników

1. Wyodrębnione grupy pracowników
2. Psychologiczne determinanty ogólnej motywacji osiągnięć
2.1. Związek zmiennych osobowościowych z ogólną motywacją osiągnięć
2.2. Determinanty motywacji osiągnięć u kobiet w wieku 20-35 lat
2.3. Determinanty motywacji osiągnięć u mężczyzn w wieku 20-35 lat
2.4. Determinanty motywacji osiągnięć u kobiet w wieku 36-60 lat
2.5. Determinanty motywacji osiągnięć u mężczyzn w wieku 36-60 lat


Rozdział VI. Typy motywacji osiągnięć osób aktywnych zawodowo w badanych grupach i ich charakterystyka

1. Wyodrębnione typy motywacji osiągnięć osób aktywnych zawodowo
2. Typy motywacji osiągnięć w grupach osób badanych
2.1. Typy motywacji osiągnięć w grupie kobiet w wieku 20-35 lat
2.2. Typy motywacji osiągnięć w grupie mężczyzn w wieku 20-35 lat
2.3. Typy motywacji osiągnięć w grupie kobiet w wieku 36-60 lat
2.4. Typy motywacji osiągnięć w grupie mężczyzn w wieku 36-60 lat
2.5. Charakterystyka typów motywacji osiągnięć osób aktywnych zawodowo


Rozdział VII. Analiza porównawcza zmiennych osobowościowych ze względu na wyodrębnione typy motywacji osiągnięć w badanych grupach

1. Porównanie cech osobowości w ujęciu Costy i McCrae z uwagi na wyodrębnione typy motywacji osiągnięć
1.1. Wyniki uzyskane przez kobiety w wieku 20-35 lat
1.2. Wyniki uzyskane przez mężczyzn w wieku 20-35 lat
1.3. Wyniki uzyskane przez kobiety w wieku 36-60 lat
1.4. Wyniki uzyskane przez mężczyzn w wieku 36-60 lat
2. Porównanie relacji interpersonalnych z uwagi na wyodrębnione typy motywacji osiągnięć
2.1. Wyniki uzyskane przez kobiety w wieku 20-35 lat
2.2. Wyniki uzyskane przez mężczyzn w wieku 20-35 lat
2.3. Wyniki uzyskane przez kobiety w wieku 36-60 lat
2.4. Wyniki uzyskane przez mężczyzn w wieku 36-60 lat
3. Porównanie motywacji autonomicznej oraz motywacji sterowanej z uwagi na wyodrębnione typy motywacji osiągnięć
3.1. Wyniki uzyskane przez kobiety w wieku 20-35 lat
3.2. Wyniki uzyskane przez mężczyzn w wieku 20-35 lat
3.3. Wyniki uzyskane przez kobiety w wieku 36-60 lat
3.4. Wyniki uzyskane przez mężczyzn w wieku 36-60 lat
4. Porównanie poziomu satysfakcji z życia, warunkowego poczucia własnej wartości oraz nasilenia lęku - cechy z uwagi na wyodrębnione typy motywacji osiągnięć
4.1. Wyniki uzyskane przez kobiety w wieku 20-35 lat
4.2. Wyniki uzyskane przez mężczyzn w wieku 20-35 lat
4.3. Wyniki uzyskane przez kobiety w wieku 36-60 lat
4.4. Wyniki uzyskane przez mężczyzn w wieku 36-60 lat
5. Modele motywacji osiągnięć osób aktywnych zawodowo
5.1. Model motywacji osiągnięć badanych kobiet w wieku 20-35 lat
5.2. Model motywacji osiągnięć badanych mężczyzn w wieku 20-35 lat
5.3. Model motywacji osiągnięć badanych kobiet w wieku 36-60 lat
5.4. Model motywacji osiągnięć badanych mężczyzn w wieku 36-60 lat


Rozdział VIII. Dyskusja i podsumowanie wyników badań

1. Psychologiczna charakterystyka motywacji osiągnięć osób aktywnych zawodowo
2. Weryfikacja hipotez
3. Wnioski praktyczne z badań

Bibliografia
Spis tabel i rycin
Streszczenie
Summary

This product was added to our catalog on Wednesday 07 December, 2016.
Reviews
Previous product  Product 159 of 331 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Rodzicielstwo w retrospekcji osób starszych
Rodzicielstwo w retrospekcji osób starszych
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich
Przekazy transgeneracyjne w rodzinie - uwarunkowania - stan badan
Przekazy transgeneracyjne w rodzinie - uwarunkowania - stan badan
Myśl starożytna
Myśl starożytna
Epistemologia
Epistemologia
Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce
Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce