Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373631143 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI teologia głoszenia ewangelizacji i misji
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Logika czy epistemologia?
[8373631143]
9,00zł
Product unavailable

Stanisław Janeczek
ISBN: 83-7363-114-3
Pages: 724
Format: B5
Year: 2003
Language: Polish

Zadaniem pracy jest przede wszystkim ukazanie uwarunkowań powstania nowożytnej koncepcji logiki, a więc: czy i następnie w jakim stopniu i w jakiej formie specyfika nowożytnej epistemologii wpłynęła na powstanie nowej koncepcji logiki opozycyjnej wobec ujęć tradycyjnych, czyli wówczas przede wszystkim dokonań drugiej scholastyki. Jej przedmiotem nie są więc dzieje samej logiki tego okresu, choć z natury rzeczy pośrednio ujawni się koncepcja logiki i formy jej urzeczywistniania w zakresie przedmiotu i właściwych jej zadań, a także struktura jej ujęć podręcznikowych oraz prezentowanych w nich podstawowych rozstrzygnięć treściowych. Jest to opracowanie z zakresu historii filozofii nowożytnej, które nie wchodzi w specjalistyczne rozważania dotyczące specyfiki logiki formalnej tego okresu, dotyczy bowiem raczej samej koncepcji logiki, a nie szczegółów w zakresie wykładu samej logiki. Tak - zda się - nieco karkołomnie przedstawiony aspekt ujęcia tematu wydaje się, że jest możliwy, a nawet efektywny, gdyż już pobieżna wiedza dotycząca dziejów filozofii nowożytnej wskazuje, że dzieła oryginalnych myślicieli tego okresu były przedsięwzięciami bardziej "epistemologicznymi" niż "logicznymi". Można więc powiedzieć, że prezentowane tu opracowanie jest syntetyczno-analitycznym zarysem historii epistemologii nowożytnej, jednak nie podręcznikiem, ale ujęciem sproblematyzowanym analogicznie do np. pracy Engfera, który przedstawił całościowo dzieje tej epistemologii, pytając, na ile uprawomocniony jest opozycyjny schemat interpretacyjny racjonalizm-empiryzm, dominujący w dotychczasowych opracowaniach tej tematyki. Takie sproblematyzowane ujęcie ma umożliwić zbadanie stereotypów funkcjonujących w odniesieniu do charakteru i wartości logiki nowożytnej, zwłaszcza że prace podejmujące analizę bynajmniej nie centralnie traktowanej problematyki logicznej przez autorów nowożytnych są stosunkowo rzadkie. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Przedmiot i metoda pracy
2. Logika i epistemologia - współczesne rozumienie terminów
a. Natura logiki
b. Natura epistemologii

I. Logika w średniowieczu, renesansie i nowożytnym szkolnictwie wyznaniowym
1. Logika w średniowieczu
a. System kształcenia
b. Logika w studium filozofii
c. Metodologia nauk
2. Logika w renesansie
a. Humanistyczna filozofia
b. Model nauczania
c. Logika a retoryka
3. Logika w szkole protestanckiej
a. Między religią a humanizmem
b. Podręczniki logiki
4. Logika w szkole jezuickiej
a. Model dydaktyczny szkolnictwa jezuickiego
b. Filozofia tzw. drugiej scholastyki
c. Podręczniki logiki
5. Streszczenie rozdziału I

II. Logika w nowożytnej tradycji racjonalistycznej
1. Początki nowożytnej metodologii nauk
a. Prorok nowej nauki - F. Bacon
b. Pierwsze próby empiryczno-matematycznego przyrodoznawstwa - Galileusz
2. Epistemologiczno-matematyczna interpretacja logiki - Kartezjusz
a. Wymogi stawiane nowej metodzie a metodologia tradycyjna
1° Nowa metoda a tradycyjna teoria rozumowań
2° Nowa metoda a metoda matematyczna
b. Metody odkrycia i uzasadniania
1° Komplementarność intuicji, dedukcji, enumeracji i analogii
2° Intuicja a sylogistyka
3° Intuicja a tzw. "natury proste"
c. Filozofia a przyrodoznawstwo
1° Cel, przedmiot, dziedziny i metoda nowej nauki
2° Teoriopoznawczy fundament nowej nauki
3° Metodologia dedukcjonistyczno-hipotetycznego przyrodoznawstwa
3. Rozumienie natury logiki w szkole kartezjańskiej
a. Matematyka a logika
1° Między metodą matematyczną, przyrodoznawstwem i "logiką serca" - B. Pascal
2° Formalizacja wiedzy - G. W. Leibniz
b. Koncepcja logiki jako "medicina mentis" - Logika z Port-Royal
c. Racjonalistyczny eklektyzm - Ch. Wolff
1° Metoda matematyczna czy sylogistyka?
2° Między teorią poznania a metodologią nauk
4. Streszczenie rozdziału II

III. Logika w nowożytnej tradycji empirycznej
1. Systemowy model empiryczno-matematycznego przyrodoznawstwa - I. Newton . .
2. Filozofia umysłu ludzkiego - J. Locke
a. Kontekst formułowania się epistemologii empirystycznej
b. Geneza idei
c. Wyróżniki wartościowego poznania i jego przedmiot
d. Rodzaje wartościowej wiedzy
1° Między intuicją, dedukcją i indukcją
2° Status poznania zmysłowego - możliwości i ograniczenia
3° Przyrodoznawstwo - od F. Bacona i R. Descartes'a do I. Newtona i P. Boyle'a (kontekst interpretacyjny)
4° Przeświadczenie - między pewnością a prawdopodobieństwem
e. Ocena tradycyjnej teorii rozumowań
f. Postulaty w zakresie programu dydaktycznego
3. Sensualistyczno-analityczny asocjacjonizm - E. Condillac
a. Geneza i granice poznania
1° Psychologia poznania jako swoista "metafizyka"
2° Rola potrzeb ludzkich w określeniu źródeł i granic poznania
3° Rola języka w poznaniu
b. Teoria wiedzy
1° Krytyka systemów
2° Drogi osiągnięcia wiedzy pewnej - oczywistość rozumowania, czucia wewnętrznego i faktu
c. Przedmiot i metoda nowej logiki
1° Logika jako refleksja nad naturą poznania - program reformy wiedzy
2° Logika jako metodologia - analiza w miejsce syntezy
4. Streszczenie rozdziału III

Zakończenie

Bibliografia
1. Źródła
2. Opracowania

Summary

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 146 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa
Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa
Elementy logiki dla prawników
Elementy logiki dla prawników
$ Akt i możność w filozofii realistycznej
$ Akt i możność w filozofii realistycznej
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
Kościół obecny w świecie - posłany do świata
Kościół obecny w świecie - posłany do świata
Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym
Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce