Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377027325 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Księdza Adama Ludwika Szafrańskiego teologia liturgii
[9788377027325]
27,00zł
Product available

ks. Zbigniew Michał Głowacki
ISBN:
978-83-7702-732-5
Pages: 290
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTOW

WSTĘP

1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA I PASTORALNA KS. ADAMA LUDWIKA SZAFRAŃSKIEGO
1.1. Działalność naukowa
1.1.1 Historia teologii
1.1.2. Koncepcja teologii pastoralnej
1.1.3. Eklezjologia i teologia kapłaństwa
1.1.4. Liturgika i sakramentologia
1.2. Działalność dydaktyczna
1.2.1. Wykładowca teologii pastoralnej
1.2.2. Kierownik Instytutu Teologii Pastoralnej
1.2.3. Promotor prac naukowych
1.3. Działalność wychowawczo-pastoralna
1.3.1. Dyrektor Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach
1.3.2. Wychowawca i rektor Seminarium Duchownego w Kielcach
1.3.3. Działalność kaznodziejska

2. LITURGIA ZBAWCZĄ AKTUALIZACJĄ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSA
2.1. Chrystus jedynym i najwyższym Kapłanem Nowego Przymierza
2.1.1. Kapłaństwo Chrystusa w kontekście Starego Przymierza
2.1.2. Kultyczny wymiar kapłaństwa Chrystusa
2.1.3. Uświęcający wymiar kapłaństwa Chrystusa
2.1.4. Pośredniczący wymiar kapłaństwa Chrystusa
2.2. Uświęcające działanie Chrystusa w liturgii
2.2.1. Rozwój rozumienia uświęcającego charakteru liturgii
2.2.2. Chrystus podmiotem uświęcenia w liturgii
2.2.3. Uświęcenie w liturgii przez znaki
2.2.4. Uświęcenie przez słowo i sakramenty
2.2.5. Egzystencjalny charakter uświęcenia
2.3. Liturgia kultycznym działaniem Chrystusa
2.3.1. Istota kultu religijnego
2.3.2. Chrystus podmiotem i przedmiotem kultu
2.3.3. Rola Ducha Świętego w kulcie
2.4. Aktualizacja kapłaństwa Chrystusa w Kościele przez charaktery sakramentalne
2.4.1. Pojęcie partycypacji podstawą dla określenia charakteru sakramentalnego
2.4.2. Charakter sakramentalny fundamentem configurationis et conformitatis cum Christo
2.4.3. Teologia kapłaństwa wiernych
2.4.4. Wypełnianie kapłaństwa wspólnego przez wiernych świeckich w liturgii Kościoła
2.4.5. Kapłaństwo hierarchiczne podstawą działania in persona Christi et Ecclesiae

3. LITURGIA EPIFANIĄ I URZECZYWISTNIENIEM KOŚCIOŁA
3.1. Kościół sakramentalną wspólnotą wiernych
3.1.1. Kościół jako lud Boży
3.1.2. Kościół jako sakrament zbawienia
3.1.3. Kościół jako wspólnota
3.2. Kościół podmiotem i przedmiotem sprawowanej liturgii
3.2.1. Kościół – Ciało Chrystusa podmiotem liturgii
3.2.2. Sprawowanie liturgii a uczestnictwo w liturgii
3.2.3. Służebna rola Kościoła w liturgii
3.2.4. Zgromadzenie ochrzczonych podmiotem publicznej modlitwy Kościoła
3.2.5. Zgromadzenie liturgiczne znakiem jedności i różnorodności Kościoła
3.2.6. Niedziela dniem liturgicznego zgromadzenia wiernych
3.3. Eklezjogeneza liturgiczna
3.3.1. Kościół jako rzeczywistość w stanie tworzenia
3.3.2. Inicjacja chrześcijańska w procesie tworzenia Kościoła
3.3.3. Sakramenty tworzące Kościół
3.3.4. Liturgia źródłem i szczytem działalności Kościoła

4. SAKRAMENTY LITURGICZNĄ AKTUALIZACJĄ MISTERIUM CHRYSTUSA
4.1. Inkarnacyjno-paschalny wymiar sakramentów
4.1.1. Wcielenie Chrystusa i sakramenty Kościoła
4.1.2. Łączność wcielenia z Misterium Paschalnym Chrystusa
4.1.3. Uczestnictwo człowieka w Misterium Paschalnym przez sakramenty
4.1.4. Misterium Paschalne źródłem łaski i skuteczności sakramentów
4.2. Wiara a sakramenty
4.2.1. Wiara personalnym spotkaniem i uznaniem Boga
4.2.2. Sakramenty wymagają wiary
4.2.3. Relacja wiary do sakramentów według Szafrańskiego
4.3. Udział wierzącego w misterium życia Chrystusa przez sakramenty
4.3.1. Aktualność zbawczego dzieła Chrystusa w sakramentach
4.3.2. Kościół sakramentem i sakramenty Kościoła
4.3.3. Sakramenty znakiem i miejscem spotkania człowieka z Chrystusem w tajemnicach Jego życia
4.3.4. Udział w misteriach życia Chrystusa a życie chrześcijańskie
4.4. Specyfika sakramentu bierzmowania
4.4.1. Bierzmowanie a chrzest
4.4.2. Ofiara istotą dojrzałego życia chrześcijańskiego
4.4.3. Bierzmowanie a uczestnictwo w Eucharystii
4.4.4. Bierzmowanie specjalnym uzdolnieniem i zobowiązaniem do wyznawania wiary
4.5. Przymierze Chrystusa z Kościołem wzorem sakramentalnego przymierza małżeńskiego
4.5.1. Sakramentalność małżeństwa i jego cechy
4.5.2. Małżeństwo jako przymierze
4.5.3. Pneumatologia małżeństwa
4.5.4. Eucharystia źródłem małżeństwa

5. CELEBRACJA EUCHARYSTII NAJPEŁNIEJSZĄ AKTUALIZACJĄ MISTERIUM CHRYSTUSA
5.1. Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła
5.1.1. Ofiarniczy charakter życia Chrystusa
5.1.2. Eucharystia w biblijnych opisach jej ustanowienia
5.1.3. Eucharystia ofiarą Nowego Przymierza
5.1.4. Uobecnienie ofiary Chrystusa w Eucharystii
5.1.5. Eucharystia ofiarą Kościoła i każdego wiernego
5.2. Eucharystia sakramentalną obecnością Chrystusa
5.2.1. Geneza i treść pojęcia przeistoczenie (transsubstantiatio)
5.2.2. Prawdziwa, rzeczywista i substancjalna obecność Chrystusa w Eucharystii
5.2.3. Krytyka niektórych teorii teologicznych wyjaśniających obecność Chrystusa w Eucharystii
5.2.4. Kult Eucharystii jako sakramentu trwałego
5.3. Eucharystia "posiłkiem" i komunią z Chrystusem i Kościołem
5.3.1. Symbolika chleba i wina jako posiłku w Eucharystii
5.3.2. Komunia św. a ofiara Chrystusa
5.3.3. Komunia św. a Kościół

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Rev. Adam Ludwik Szafrański's Theology of Liturgy. Summary

Table of Contents

This product was added to our catalog on Tuesday 10 September, 2013.
Reviews
Previous product  Product 219 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia
Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia
Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina
Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina
Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin
Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin
$ Rodzina jako Kościół domowy
$ Rodzina jako Kościół domowy
W trosce o życie, małżeństwo i rodzinę. Nauczanie Papieskiej Rady ds. Rodziny w latach 1981-2016
W trosce o życie, małżeństwo i rodzinę. Nauczanie Papieskiej Rady ds. Rodziny w latach 1981-2016
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce