Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » Law » 9788377027332 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Filozofia indyjska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Filozofia indyjska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
113,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym
[9788377027332]
35,00zł
Product available

ed. Damian Gil
ISBN:
978-83-7702-733-2
Pages: 442
Format: B5
Year: 2013
Languages: Polish, Italian


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I: Prawo konstytucyjne

Krzysztof Kozłowski - Skarga konstytucyjna. Zakończenie czy dopiero początek postępowania sądowego? Szczególna rola skargi konstytucyjnej w konglomeracie nadzwyczajnych środków zaskarżenia

Konrad Kozioł - Skarga konstytucyjna jako środek ochrony wolności i praw - model polski czy niemiecki?


Rozdział II: Postępowanie cywilne

Aneta M. Arkuszewska - Środki zaskarżania orzeczeń referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym i karnym

Anna Banaszewska - Sprzeciw w postępowaniu upominawczym w Niemczech na tle sprzeciwu od nakazu zapłaty w ramach polskich postępowań odrębnych

Jacek Jaworski - Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej w świetle prawa publicznego i prywatnego

Łukasz Kosiba - Wznowienie postępowania sądowego - zróżnicowanie i podobieństwa w procedurze cywilnej i karnej

Anna Kościółek - Nadzwyczajny charakter skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym a kasacji w procesie karnym

Kamil Wiciński - Nakaz zapłaty i sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU oraz inne podobne rozwiązania na tle wybranych państw

Dominika Zybała - Polski model skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym na tle porównawczym wybranych państw Unii Europejskiej


Rozdział III: Postępowanie karne

Ariel Falkiewicz - Zaskarżalność decyzji w przedmiocie przekazania osoby na podstawie europejskiego nakazu aresztowania - rozwiązanie polskie w ujęciu prawnoporównawczym

Ewa Kruk - Wznowienie postępowania sądowego w polskim i włoskim procesie karnym - zagadnienia wybrane

Piotr Łukasik - Funkcja kasacji (w tym rola Ombudsmana) - ujęcie praktyczne w kontekście prawa do obrony - zagadnienia komparatystyczne

Paweł Nowak - Środki zaskarżenia we włoskim i polskim kodeksie postępowania karnego

Paweł Nowak - I rimedi revocatori nell’italiano e polacco codice di procedura penale. Środki zaskarżenia we włoskim i polskim kodeksie postępowania karnego

Piotr Krzysztof Sowiński - Środek zaskarżenia w postępowaniu nakazowym. Uwagi na tle polskiego k.p.k. oraz niemieckiej StPO

Andrzej Światłowski - Uchylenie mandatu w trybie art. 101 k.p.w. lub art. 140 k.k.s. w świetle proponowanych zmian

Karolina Wieczorek - Kasacja a "writ of certiorari" w polskim i amerykańskim procesie karnym


Rozdział IV: Postępowanie administracyjne

Bartłomiej Ciechowski - Naruszenie zasady równego traktowania w świetle prawa polskiego i UE

Ewelina Gębka - Skarga na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego i cywilnego

Marcin Łysko - Środki zaskarżania orzeczeń karno – administracyjnych w Polsce Ludowej

Aneta Makowiec - Problematyka związana z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

Tomasz Sienkiewicz - Szczególne przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ewa Wójcicka - Wznowienie postępowania administracyjnego w perspektywie prawnoporównawczej - wybrane zagadnienia

Martyna Wilbrandt-Gotowicz - Krajowe i unijne środki zaskarżenia rozstrzygnięć w przedmiocie pozwoleń na produkty biobójcze

This product was added to our catalog on Friday 13 September, 2013.
Reviews
Previous product  Product 167 of 175 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś, jutro. Tom 2
Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś, jutro. Tom 2
Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich
Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich
Problemy kontroli decyzji procesowych
Problemy kontroli decyzji procesowych
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Problemy nowelizacji prawa sądowego
Problemy nowelizacji prawa sądowego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce