Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377027370 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Nowe prawo energetyczne
[9788377027370]
39,00zł
Product available

eds. Maciej Rudnicki, Kamila Sobieraj
ISBN:
978-83-7702-737-0
Pages: 318
Format: B5 (hard cover)
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Przedmowa (Marek Woszczyk)


Rozdział I
REGULACJE Z ZAKRESU WDRAŻANIA PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO

Maciej Rudnicki, Piotr Zacharczuk
Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca hydroenergie w ujęciu projektowanych unormowań prawnych - zagadnienia wybrane

Krzysztof Badyda
Uwarunkowania emisyjne energetyki jako skutek wdrożenia regulacji unijnych

Leszek Karski
System wsparcia energetyki odnawialnej. Refleksja na tle postanowień prawa polskiego i prawa unijnego

Kamila Sobieraj
Wybrane problemy dotyczące wdrażania do krajowego porządku prawnego wymagań gospodarki niskoemisyjnej w dobie globalnego kryzysu


Rozdział II
REGULACJE SEKTORA GAZOWEGO I ENERGETYCZNEGO W KONTEKŚCIE SKUTECZNOŚCI ICH STOSOWANIA ORAZ LIBERALIZACJI RYNKU

Krystian Ziemski
Czy nowa ustawa - Prawo energetyczne rokuje większą skutecznością?

Mariusz Swora
Krajowe organy regulacyjne w trzecim pakiecie liberalizacyjnym

Michał Będkowski-Kozioł
Planowanie rozwoju sieci energetycznych i gazowych - ocena dotychczasowych regulacji i zamierzonych zmian

Jędrzej Bujny, Anna Kudra
Kilka uwag na temat ryzyka rozstrzygania przez Prezesa URE spraw spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji według wzoru Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej

Filip Elżanowski
Regulacja rynku energii w sektorze gazu. Założenia modelowe liberalizacji sektora gazu ziemnego w Polsce

Zdzisław Muras
Niezależność operatorów systemu jako jeden z podstawowych desygnatów liberalizacji rynku gazu i energii de lege lata i de lege ferenda

Rafał Stankiewicz
Wdrożenie rozwiązań trzeciego pakietu liberalizacyjnego dotyczących sektora gazowego w prawie polskim


Rozdział III
PRAWO - ADMINISTRACJA - ENERGETYKA. WZAJEMNE RELACJE CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SEKTOR ENERGETYCZNY

Michał Domagała
Uznaniowość decyzji koncesyjnych wydawanych przez Prezesa URE w kontekście obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Maciej Jabłoński
Stanowienie i realizacja przez administrację publiczną polityki energetycznej

Renata Maria Pal
Pozycja ustrojowa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska
Administracja publiczna wobec przemian sektora energetycznego w Polsce - przegląd wybranych aspektów prawnych

Marek Barnaś
Wpływ uwarunkowań technicznych i prawa europejskiego na zmiany prawa energetycznego

Marek Dąbrowski
Czy możliwa jest mediacja w sporach z zakresu energetyki?

Wojciech Dworak
Reglamentacja działalnosci zwiazanej z narazeniem na promieniowanie jonizujace

Iwona Resztak
Proces koncesyjny w polskich aktach prawnych

Marta Sobczuk
Status prawny Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

Bibiografia

This product was added to our catalog on Wednesday 11 December, 2013.
Reviews
Previous product  Product 156 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Współczesne wyzwania prawa energetycznego
Współczesne wyzwania prawa energetycznego
Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym
Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa
Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemoca domową
Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemoca domową
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce