Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377026489 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
A VISIONARY AND REALIST Idzi Radziszewski: Founder of the Catholic University of Lublin
40,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji
[9788377026489]
25,00zł
Product available

ed. Dominik Tyrawa
ISBN:
978-83-7702-648-9
Pages: 262
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp (Dominik Tyrawa)

Łukasz J. Pikuła
Ontologiczne uwarunkowania ewolucji prawa pozytywnego. Analiza filozoficznoprawna
Ontological determinations of positive law evolution. Legal and Philosophical Analysis

Mirosław Karpiuk
Prawo do sądu (rzetelnego procesu sądowego) i jego ochrona w prawie krajowym i międzynarodowym
Right to a fair trail and its preservation in the light of domestic and international regulations

Iwona Butryn
Ewolucja kompetencji parlamentu polskiego po wejściu do Unii Europejskiej
The evolution of the competence of the Polish Parliamen after entry into the European Union

Grzegorz Kowalski
Z problematyki realizacji w szkołach polskich konstytucyjnego obowiązku nauki przez cudzoziemców mieszkających w Rzeczypospolitej Polskiej
The issues of realizing of compulsory education in Polish schools for foreigners living in Poland

Krzysztof Chochowski
Ewolucja polskiego prawa urzędniczego w dobie globalizacji
Evolution of the clerical Polish law during the globalization

Paweł Bucoń
Ewolucja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata
Evolution of Lawyers' Civil Liability Insurance

Marta Stepnowska-Michaluk
Prawne formy zaspokajania potrzeb lokalowych rodziny przez spółdzielnię mieszkaniową
Legal forms of meeting the accommodation needs of the family by housing cooperatives

Barbara Lubas
Działanie podmiotów gospodarczych w kontekście ewolucji uregulowań prawnych prawa polskiego i wspólnotowego
The activity of business entities in the context of the evolution of regulations of the Polish law and Community law

Joanna Smarż
Uznawanie kwalifikacji zawodowych i świadczenie usług transgranicznych na przykładzie zawodu inżyniera budownictwa
Recognition of professional qualifications and provision of cross-boarder services: case study of civil engineer profession

Katarzyna Kułak-Krzysiak
Bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej w dobie globalizacji
Inactivity and prolonged conduct by organs of public administrations in day of globalization procedure

Adam Balicki
Wpływ tendencji unijnych na zmiany w polskim modelu oświaty
The impact of EU trends on changes in the Polish model of education

Dominik Tyrawa
Standaryzacja zewnętrzna prawa administracyjnego i działania administracji publicznej w Polsce jako przykład globalizacji
The outside standardization of the administrative law and functioning of the public administration in Poland as the example of the globalization

Piotr Tyrawa
Ewolucja zadań własnych samorządu terytorialnego na szczeblu gminy w latach 1990-2012
The evolution of their own tasks of local government at municipal level in the years 1990-2012

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Friday 08 November, 2013.
Reviews
Previous product  Product 155 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
Metoda negocjacji układowych w zakresie kształtowania wynagrodzenia za pracę pracowników administracji publicznej. Doświadczenia polskie i europejskie
Metoda negocjacji układowych w zakresie kształtowania wynagrodzenia za pracę pracowników administracji publicznej. Doświadczenia polskie i europejskie
Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego
Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego
Crimen laesae maiestatis. A study of Roman law influences in old Poland
Crimen laesae maiestatis. A study of Roman law influences in old Poland
Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym
Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)



Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce