Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373632778 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Vox Patrum. T.75
Vox Patrum. T.75
39,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Metoda metafizyki realistycznej wraz z tekstem komentarza św. Tomasza z Akwinu do 5. i 6. kwestii Boecjusza "De Trinitate"
[8373632778]
8,00zł
Product unavailable

Andrzej Maryniarczyk SDB
ISBN: 83-7363-277-8
Pages: 248
Format: B5
Year: 2005
Language: Polish

Przedmiotem naszych analiz będzie prezentacja, a w pewnym sensie także rekonstrukcja, metody separacji, poprzez wskazania na jej charakterystykę oraz funkcję w egzystencjalnej teorii bytu. Ponadto zostaną zaznaczone te elementy metody, które bezpośrednio determinują rozumienie bytu, jak również całą strukturę metafizyki. Potrzebę tego typu pracy uzasadnia brak szerszego opracowania metody separacji w literaturze polskiej i zagranicznej oraz konieczność zebrania fragmentów dyskusji i przemyśleń (często dość ważkich), jakie możemy odnaleźć w tekstach współczesnych metodologów nurtu tomizmu egzystencjalnego, poświęconych zagadnieniu metody separacji. [...] Trzeba jednak zaznaczyć, że omawiając problematykę separacji, będziemy usiłowali wydobyć jej strukturę i specyfikę z "praktyki" metafizyków. Jest to zarazem próba pewnego uporządkowania czynności, na podstawie których metafizycy wyodrębniają (separują) przedmiot metafizyki. Stąd też mamy świadomość, że rozprawa ma charakter bardziej porządkująco-syntetyzujący niż metodologiczno-precyzujący. Mamy jednak nadzieję, że ten sposób analiz, który po części warunkowany jest złożonością problematyki metody separacji, okaże się odpowiedni do zrealizowania celów założonych przy pisaniu tej pracy. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW  

WSTĘP 

1. WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA METODY SEPARACJI   
1.1. Koncepcja bytu a problem metody separacji 
1.2. Źródła wieloznaczności terminu "separacja" 
1.3. Różne sposoby rozumienia separacji metafizycznej 
1.3.1. Metoda formowania pojęcia bytu 
1.3.2. Separacja jako etap procesu wyodrębnienia pojęcia bytu    
1.3.3. Separacja jako swoisty akt (czynność) poznawczy 
1.3.4. Separacja jako typ doświadczenia metafizycznego    
Podsumowanie   

2. (OD)PODMIOTOWA CHARAKTERYSTYKA SEPARACJI 
2.1. Moment afirmacji 
2.2. Artykulacja doświadczenia metafizycznego  
2.3. Testowanie intensywności egzystencji w sądach egzystencjalnych 
2.4. Neutralizacja kategorialnego ograniczenia  
2.5. Kontrakcja rezultatu separowania (neutralizacji) 
2.6. Poznawcze „przyswojenie" zawartości pojęcia bytu    
Podsumowanie   

3. (OD)PRZEDMIOTOWA CHARAKTERYSTYKA SEPARACJI 
3.1. Teoria aktu i możności w wykładni metody separacji    
3.2. Analogia podstawą jedności i transcendentalności pojęcia bytu 
3.2.1. Analogia bytu i analogia poznania (pojęciowania) 
3.2.2. Struktura analogicznej jedności pojęcia bytu 
3.2.3. Specyfika analogicznej jedności pojęcia bytu jako bytu    
3.2.4. Sąd analogiczny artykulacją jedności pojęcia bytu 
3.3. Język analogiczno-transcendentalizujący    
3.4. Stopnie języka teorii bytu    
Podsumowanie   
 
4. WŁAŚCIWOŚCI REALISTYCZNEJ METAFIZYKI    
4.1. Realizm teorii bytu 
4.2. Transcendentalizm poznania metafizycznego  
4.3. Autonomia i obiektywizm metafizyki   
4.4 Spójność egzystencjalnej teorii bytu  

ZAKOŃCZENIE    
BIBLIOGRAFIA    


S. Thomae de Aquino
IN LIBRUM BOETHII DE TRINITATE, QUAESTIONES V ET VI

Św. Tomasz z Akwinu
KOMENTARZ DO KSIĘGI BOECJUSZA O TRÓJCY, KWESTIE V i VI

WPROWADZENIE (Andrzej Maryniarczyk)    

Quaestio quinta
DE DIVISIONE SPECULATIVAE SCIENTIAE    

Kwestia piąta
O PODZIALE WIEDZY SPEKULATYWNEJ (tłum. Aleksander Białek)     

Questio sexta
DE MODIS QUOS SPECULATIVAE SCIENTIAE ATTRIBUIT 

Kwestia szósta
O SPOSOBACH POZNANIA WŁAŚCIWYCH WIEDZY SPEKULATYWNEJ (tłum. Aleksander Białek)    


This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 153 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Bóg, świat i człowiek w pismach Honoriusza Augustodunensisa
$ Bóg, świat i człowiek w pismach Honoriusza Augustodunensisa
Logika języka a gramatyka. Gramatyka spekulatywna a wybrane współczesne teorie lingwistyczne
Logika języka a gramatyka. Gramatyka spekulatywna a wybrane współczesne teorie lingwistyczne
Selected Topics in Discrete Mathematics
Selected Topics in Discrete Mathematics
$ The Task of Interpretation: Hermeneutics Psychoanalysis and Literary Studies
$ The Task of Interpretation: Hermeneutics Psychoanalysis and Literary Studies
$ Na ścieżkach neuronauki
$ Na ścieżkach neuronauki
Geertz. Dziedzictwo - interpretacje - dylematy
Geertz. Dziedzictwo - interpretacje - dylematy
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce