Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » SP54 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 2(54)/2013
[SP54]
20,00zł
Product available

red. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Stron: 176
Format: B5
Rok wydania: 2013


SPIS TREŚCI

Od Redakcji (Piotr Stanisz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz)

Wiesław Chrzanowski (1923-2012) (Piotr Stanisz)


STUDIA I ARTYKUŁY

Wiesław BAR, La democracia, la secularización y el renacimiento de las escuelas católicas en Polonia
Democracy, Laicization and Revival of the Catholic Education in Poland (summary)
Демократия, секуляризм и возрождение католического образования в Польше (pезюме)

Mirosław GRANAT, Godność człowieka jako źródło wolności i praw człowieka i obywatela (uwagi na tle art. 30 Konstytucji RP)
Human Dignity as a Source of the Human and Citizen’s Rights and Freedoms (Remarks in Reference to Article 30 of the Polish Constitution) (summary)
Достоинство человека как источник свободы и прав человека и гражданина (замечания на фоне ст. 30 Конституции РП) (pезюме)

Wojciech ŁĄCZKOWSKI, Suwerenność państwa a członkostwo w strukturach międzynarodowych
State Sovereignty versus Membership in the International Institutions (summary)
Суверенитет государства и членство в международных структурах (pезюме)

Henryk MISZTAL, Bartłomiej Longo (1841-1926) - święty społecznik (aspekt kanoniczno-socjologiczny)
Bartolo Longo (1841-1926) - a Saint and a Social Worker (Canonical and Sociological Aspects) (summary)
Бартломей Лонго (1841-1926) - святой общественный деятель (аспект каноническo- социологический) (pезюме)

Stanisław SAGAN, Viktoriya SERZHANOVA, Dominika WAPIŃSKA, Historyczne akty ustrojowe i obowiązująca konstytucja Norwegii
Historical Constitutional Acts and the Binding Constitution of Norway (summary)
Исторические акты правительства и действующa конституция Норвегии (pезюме)

Tadeusz STANISŁAWSKI, Status prawny nieruchomości kościelnych
The Legal Status of the Church’s Real Estate (summary)
Правовой статус костельных недвижимостeй (pезюме)

Marian STASIAK, Inspiracje eklezjologiczne we współczesnej kanonistyce
Ecclesiological Inspirations in the Contemporary Science of Canon Law (summary)
Экклезиологическое вдохновение в современной канонистыце (pезюме)

Andrzej SZAJKOWSKI, Uwagi na temat nowelizacji Kodeksu spółek handlowych
Remarks on the Amendment to the Code of Commercial Companies and Partnerships (summary)
Комментарии о внесении изменений в Кодекс коммерческих компаний (pезюме)

Andrzej ZOLL, Ochrona dziecka w fazie prenatalnej w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
Protection of a Child in a Prenatal Phase in light of the Work of the Criminal Law Codification Commission (summary)
Защита ребенка в пренатальной фазе в работe Кодыфикацийнoй Комиссии Уголовного Права (pезюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Martinez v. Superior Court. California Supreme Court 29 Cal. 3d 701 (1981) (tłum. Marzena Rzeszót)


RECENZJE

Joanna Misztal-Konecka, Bigamia w prawie rzymskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 335 (rec. Karol Dąbrowski)

Дмитрий Ванюков, Сергей Веселовский Непризнанньіe государства (Niepriznanije Gosudarstva) Книжный Клуб Книговек, Москва 2011, ss. 416 (rec. Iryna Kozak)


SPRAWOZDANIA

Preferencje podatkowe (Konferencja naukowa, Lublin, 20 lutego 2013 r. ) (Beata Stepaniuk)

Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe (Ogólnopolska konferencja naukowa, Rzeszów, 21 lutego 2013 r.) (Elżbieta Małecka)

Acuerdo Transpacífico (TTP): Una Visión Crítica (Układ Transpacyficki (TPP): spojrzenie krytyczne), 27 lutego 2013 r., aula "Guillermo Floris Margadant", UNAM, Meksyk D.F. (Wiesław Bar)

This product was added to our catalog on Tuesday 25 February, 2014.
Reviews
Previous product  Product 171 of 351 in category Law  Next product
Studia Prawnicze KUL - Pozostałe książki z serii
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
Studia Prawnicze KUL, 1(57)/2014
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
Studia Prawnicze KUL, 2(58)/2014
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
Studia Prawnicze KUL, 4(56)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
Studia Prawnicze KUL, 3(55)/2013
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
Studia Prawnicze KUL, 1(53)/2013
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
Studia Prawnicze KUL, 4(52)/2012
24,00zł
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
Studia Prawnicze KUL, 3(51)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
Studia Prawnicze KUL, 2(50)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
Studia Prawnicze KUL, 1(49)/2012
20,00zł
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
25,00zł
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
Studia Prawnicze KUL, 1(45)/2011
25,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
8,00zł
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 1(41)/2010
8,00zł

Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce