Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » VP59 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Vox Patrum. T. 59
[VP59]
42,00zł
Product unavailable

- Zło w człowieku, Kościele i świecie według Ojców Kościoła
- Antyczna i bizantyńska sztuka kulinarna


ed. Piotr Szczur
ISSN:
0860-9411
Pages: 746
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI


ARTYKUŁY

1. "Ewangelia Judasza" - wprowadzenie do studium - ks. W. Myszor
2. Walka dobra ze złem w "Liście Pseudo-Barnaby" - M. Mejzner SAC
3. Wczesnochrześcijańska symbolika o charakterze ponerologicznym. Wybrane przykłady - M.C. Paczkowski OFM
4. Od charyzmatu do "ordo oxorcistarum". Rozwój praktyki egzorcyzmu w pierwotnym chrześcijaństwie - ks. L. Misiarczyk
5. Opętanie i egzorcyzmy w apologetyce wczesnochrześcijańskiej II-III wieku - ks. M. Terka
6. "Związać mocarza": Starcie Jezusa i Belzebuba. Starożytna egzegeza Mt 12, 29 oraz tekstów paralelnych - A. Bastit-Kalinowska
7. Złe duchy - diabeł i demony na podstawie "Homilii o Księdze Psalmów" Orygenesa-Hieronima - J. Pochwat MS
8. Sposoby przeciwstawiania się złemu duchowi w ujęciu św. Jana Chryzostoma - ks. A. Zmuda
9. Doświadczenie kuszenia Jezusa na pustyni szkołą chrześcijańskiego doskonalenia na podstawie komentarza św. Ambrożego do Ewangelii według św. Łukasza - ks. J. Pałucki
10. Władza złych duchów nad czlowiekiem według Jana Kasjana - ks. A. Nocoń
11. "Walka" Złego z "Synami Przymierza" na podstawie wybranych "Mów" Afrahata, Perskiego Mędrca - ks. A. Uciecha
12. "Bestiariusz niewiary". Ludzie oddaleni od Boga w nauczaniu św. Hilarego z Poitiers - H. Karczewska
13. "Id non culpam, sed poenam esse iudicabam" (Confessiones VII 3, 5). Niektóre wątpliwości i refleksje św. Augustyna analizującego źródło zła - ks. W. Turek
14. Czy Ojcowie Kościoła przed Augustynem mówili o grzechu pierworodnym? - M. Przyszychowska
15. Koncepcja grzechu Adama u Cyryla Aleksandryjskiego - B.J. Marciniak OFM
16. Ontyczne konsekwencje grzechu Adama w ujęciu Maksyma Wyznawcy - K. Kochańczyk-Bonińska
17. Zło magii w pastoralnych wskazaniach Ojców Kościoła - ks. P. Wygralak
18. Dzieje schizmy pryscyliańskiej (370-385). Dramatyczna likwidacja pryscylianizmu - ks. K. Sordyl


***

19. Potrawy na uczcie Nazydiena (Horatius, Saturae II 8) a "De re coquinaria" Apicjusza - S. Wyszomirski
20. Pisma Orybazjusza jako źródło informacji o pożywieniu ludzi w późnym Cesarstwie Rzymskim - K. Jagusiak - M. Kokoszko
21. Praktykowanie postu w świetle historiografii kościelnej IV-V wieku - S. Bralewski
22. Dieta człowieka późnego antyku w relacjach łacińskich i greckich autorów chrześcijańskich epoki - I. Milewski
23. John Chrysostom’s Assessment of Drunkenness - ks. P. Szczur
24. Proso w gastronomii antyku i wczesnego Bizancjum - Z. Rzeźnicka - M. Kokoszko
25. Owies w greckich traktatach medycznych starożytności i Bizancjum (V w. prz. Chr. - XI w. po Chr.) - M. Kokoszko - K. Jagusiak - Z. Rzeźnicka
26. Jak wyglądały późnośredniowieczne kuchnie? - A. Marciniak-Kajzer


MISCELLANEA

27. Eustathius of Antioch in modern research - S. Cartwright
28. Hymny Proklosa: filozofia i kult - E. Osek
29. Pokora w walce z pychą - fundamentalny spór moralno-duchowy w rozumieniu Ojców Kapadockich i Jana Chryzostoma - ks. M. Szram
30. Is the Kingdom of Heaven the Church of Jesus Christ - A. Napiórkowski OSPPE
31. "Filioque" comme un problème théologique et ecclésiastique - ks. J. Grzywaczewski
32. Kwestia Patriarchatu Bułgarskiego w 1. poł. X wieku - M. Leszka
33. Prof. dr hab. Edward Zwolski - droga intelektualnego rozwoju i dorobek naukowo-literacki - P. Kochanek


PRZEKŁADY

1. Fotinus - Żywot Jana Postnika (Vita Ioannis Ieiunatoris episcopi Constantinopoleos, BHG II 893, CPG 7971)
a. Wstęp - P. Grotowski
a. Przekład - P. Grotowski
b. Komentarz - P. Grotowski


RECENZJE

1. Codices Chrysostomici Graeci, vol. I-VII, Paris 1968 →, CNRS Éditions - ks. M. Starowieyski
2. J. Pochwat MS, "Misterium iniquitatis". Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360-435), Kraków 2012 - K. Klusek
3. M. Przyszychowska, Wszyscy byliśmy w Adamie. Jedność ludzkości w Adamie w nauczaniu Ojców Kościoła, Poznań 2013 - K. Kochańczyk-Bonińska
4. R. Wiśniewski, Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku, czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia, Warszawa 2013 - I. Milewski
5. W. Gajewski, Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu. Kościół w świetle antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7, 24-27, Mt 24, 45-51; Łk 15, 11-32, Gdańsk 2013 - I. Milewski


DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE
1. Ewangelia Judasza. Materiały bibliograficzne - ks. W. Myszor
2. Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych ośrodkach naukowych w 2011-2013 r. - J. Figiel SDS

SPRAWOZDANIA
1. Zło w człowieku, Kościele i świecie według Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Katowice, 19-21 IX 2012) - M.E. Ogar OFM
2. Antyczna i bizantyńska sztuka kulinarna (Lublin, KUL i UMCS, 9 XI 2012) - P. Kochanek
3. Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2012/2013 - J. Trzebuniak SVD
4. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2012/2013 - P. Kochanek
5. Małe sympozjum patrystyczne (Łomża - Pieniężno - Ełk, 7-9 III 2013) - M. Pyzik-Turska
6. Poganie i chrześcijanie w późnym Cesarstwie Rzymskim (Budapeszt - Pécs, 7-10 III 2013) - ks. J. Grzywaczewski
7. Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych - Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, 9-12 V 2013) - ks. R. Groń
8. Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL warsztatem pracy badacza antyku (Lublin, 28 V 2013) - J. Zasempa
9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Święty cesarz Konstantyn i chrześcijaństwo" (Nisz, 31 V - 2 VI 2013) - ks. S. Adamiak
10. "Roma sotterranea" czyli w poszukiwaniu starożytnego miasta (wyjazd naukowy do Rzymu i okolic, 23 VII - 30 VII 2013) - A. Krauze-Kołodziej

INFORMACJE
1. Ojcowie Kościoła i Sobór Watykański II
2. Sympozjum w Mediolanie z okazji 1700. rocznicy wydania Edyktu Mediolańskiego
3. VI Kolokwium Patrystyczne w La Rochelle
4. Patrystyczna egzegeza Pisma Świętego
5. VI Mały Dzień Patrystyczny
6. Panel naukowy: "Arabowie a Bizancjum"
7. Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza w Lublinie
8. Jubileusz 50-lecia Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL
9. Konferencja: "Ireneusz między Biblią i hellenizmem"
10. Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2014 r.
11. Inne informacje z życia patrystycznego


IN MEMORIAM

1. Ks. Profesor Henryk Wójtowicz (16 VIII 1928 - 17 XI 2012) - M. Babiński

This product was added to our catalog on Wednesday 26 February, 2014.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 1037 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wierzymy w Kościół. Tygodnie eklezjologiczne 2011-2013. Koło naukowe teologów KUL
Wierzymy w Kościół. Tygodnie eklezjologiczne 2011-2013. Koło naukowe teologów KUL
Opera Omnia T. X - Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei
Opera Omnia T. X - Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei
Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Tom 1
Złote myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI. Tom 1
Serce mówi do serca. Bł John Henry Newman (1801-1890)
Serce mówi do serca. Bł John Henry Newman (1801-1890)
Homo orans. T. 1
Homo orans. T. 1
Przekroczyć próg Kościoła
Przekroczyć próg Kościoła
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce