Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377028049 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Koło Polonistów SKUL. Szkice. Wspomnienia. Materiały
Koło Polonistów SKUL. Szkice. Wspomnienia. Materiały
30,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego
[9788377028049]
25,00zł
Product available

Marek Smarzewski
ISBN:
978-83-7702-804-9
Pages: 236
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie biernego podmiotu przestępstwa
1. Wprowadzenie
2. Koncepcja biernego podmiotu przestępstwa
3. Ustalenia terminologiczne i merytoryczne
3.1. Podmiot bierny przestępstwa a ofiara w sensie wiktymologicznym
3.2. Podmiot bierny przestępstwa a pokrzywdzony
3.3. Podmiot bierny przestępstwa a poszkodowany
4. Podmiot bierny jako element struktury typu przestępstwa
4.1. Podmiot bierny a podmiot czynny przestępstwa
4.2. Podmiot bierny a przedmiot wykonawczy przestępstwa

Rozdział II. Istota biernego podmiotu przestępstwa
1. Wprowadzenie
2. Podmiot bierny a przedmiot przestępstwa
2.1. Przedmiot ochrony prawnokarnej
2.2. Dobra i interesy
2.3. Przedmiot przestępstwa a określenie podmiotu biernego
3. Określenie i klasyfikacja biernego podmiotu przestępstwa
3.1. Osoba fizyczna jako podmiot bierny przestępstwa
3.2. Osoba prawna jako podmiot bierny przestępstwa
3.3. Instytucja jako podmiot bierny przestępstwa
3.4. Państwo jako podmiot bierny przestępstwa
4. Problem wyodrębnienia podmiotu biernego nieokreślonego

Rozdział III. Właściwości biernego podmiotu przestępstwa
1. Wprowadzenie
2. Podmiot bierny a kwalifikacja prawna czynu
3. Znaczenie relacji pomiędzy podmiotem biernym i podmiotem czynnym dla istoty i okoliczności przestępstwa oraz granic karalności
4. Właściwości podmiotu biernego a podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej

Rozdział IV. Zachowanie biernego podmiotu przestępstwa
1. Wprowadzenie
2. Zachowanie podmiotu biernego oraz jego postacie
2.1. Określenie zachowania podmiotu biernego
2.2. Postacie zachowania biernego podmiotu przestępstwa
2.3. Zachowanie biernego podmiotu przestępstwa ze względu na czas
2.4. Zestawienie zachowań podmiotu czynnego i podmiotu biernego
3. Miejsce zachowania podmiotu biernego w strukturze przestępstwa
3.1. Norma prawa karnego a podmiot bierny przestępstwa
3.2. Wpływ zachowania podmiotu biernego na zachowanie się podmiotu czynnego
3.3. Zachowanie podmiotu biernego jako element przestępstwa
3.4. Wyłączenie bezprawności
3.4.1. Zgoda dysponenta dobrem prawnym
3.4.2. Obrona konieczna
4. Zachowanie biernego podmiotu przestępstwa w relacji do czynu zabronionego i karalności
4.1. Zachowanie podmiotu biernego jako obiektywna przyczyna czynu zabronionego sprawcy
4.2. Zachowanie podmiotu biernego jako element czynu
4.3. Zachowanie podmiotu biernego jako przyczyna wyłączenia karalności
5. Zachowanie biernego podmiotu przestępstwa jako okoliczność wpływająca na wymiar kary
5.1. Podmiot bierny a okoliczności popełnienia przestępstwa
5.2. Prowokacja i umyślny współudział podmiotu biernego w przestępstwie jako szczególne okoliczności łagodzące
5.3. Znaczenie ogólnych okoliczności łagodzących

Rozdział V. Zarys koncepcji biernego podmiotu przestępstwa w polskim prawie karnym
1. Wprowadzenie
2. Miejsce ofiary w strukturze przestępstwa
3. Znaczenie biernego podmiotu przestępstwa
3.1. Znamiona określające właściwości podmiotu biernego
3.2. Znamiona zachowania się podmiotu biernego
4. Wprowadzenie podmiotu biernego do struktury przestępstwa a zasada humanizmu

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Wednesday 26 February, 2014.
Reviews
Previous product  Product 169 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym
Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym
Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym
Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa
Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemoca domową
Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemoca domową
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce