Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377028278 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
31,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie
[9788377028278]
38,00zł
Product available

ed. s. Maria Loyola Opiela
ISBN:
978-83-7702-827-8
Pages: 542
Format: B5
Year: 2014
Language: Polish


SPIS TREŚCI

WSTĘP
Introduction

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYCHOWANIA MAŁEGO DZIECKA W MYŚLI PEDAGOGICZNEJ I TWÓRCZOŚCI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
Basic assumptions of a small child upbringing in pedagogical thought and work of blessed Edmund Bojanowski

s. M. MARTA KARAŚ
Wizja dziecka według bł. Edmunda Bojanowskiego - elementy personalistyczne
The concept of the child according to blessed Edmund Bojanowski - personalistic elements

s. M. HIACYNTA DANUTA BŁĘDZKA
Rola kobiety w wychowaniu chrześcijańskim według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
The role of woman in Christian education according to the pedagogical conception of blessed Edmund Bojanowski

s. M. EMILIA WIELOCH
Oddziaływania wychowawcze ojca w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym
Educational impact of a father in the process of upbringing of a child in preschool age

s. M. MAŁGORZATA ŁACNA
Kształtowanie postawy dziecięctwa Bożego w życiu i zaleceniach pedagogicznych bł. Edmunda Bojanowskiego
The formation of attitude of the divine infancy in life and pedagogical recommendations by blessed Edmund Bojanowski

ks. TOMASZ KAMIŃSKI
Wybrane aspekty katechezy dzieci w nauczaniu bł. Edmunda Bojanowskiego
Selected aspects of the catechesis of children in the teaching of blessed Edmund Bojanowski

s. M. GENOWEFA PISARCZYK
Patriotyzm w myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
Patriotism in the pedagogical thought of blessed Edmund Bojanowski

ŁUKASZ PUŚLECKI
Fascynacja i edukacja. Program badań folklorystycznych Edmunda Bojanowskiego jako system wymiany intelektualnej
Fascination and education. The programme of folkroristic research of Edmund Bojanowski as a system of intellectual exchange


II. WYCHOWANIE INTEGRALNE WE WCZESNEJ EDUKACJI DZIECKA W OCHRONKACH SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP
Integrated education in early childhood education in orphanages of the Little Servant Sisters of the Blessed Virgin Mary

s. M. LOYOLA OPIELA
Realizacja myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego we wczesnej edukacji dziecka jako podstawa integralnego wychowania osoby
The implementation of pedagogical thought of blessed Edmund Bojanowski in early education as a basis for the integral upbringing of a person

s. ŻANETA (SANCJA) DUTCZAK
Realizacja pedagogicznej koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego we współczesnych ochronkach
The realization of blessed Edmund Bojanowski’s pedagogical conception in contemporary day nurseries

s. M. JUSTYNA MARZEC
Rola nauczyciela w rozwoju i wychowaniu dziecka w ochronce według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
The teacher’s role in the development and upbringing of the child in nursery-school according to the pedagogical concept blessed Edmund Bojanowski

s. M. DOROTA WRONA
Realizacja koncepcji wychowania według bł. Edmunda Bojanowskiego a model rodziny
The implementation of the concept of education by blessed Edmund Bojanowski and the model family

s. M. AGNIESZKA KORNOBIS
Zasady współpracy z rodzicami w ochronkach Sióstr Służebniczek NMP
Principles of cooperation with parents in nursery schools run by Sisters Servants of the Blessed Virgin Mary

s. M. AGNIESZKA BETLEJ
Edukacja ku wartościom w ochronkach Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny
Education Towards Values in Nursery - schools run by the Sisters Servants of the Blessed Virgin Mary

s. M. EWELINA PAWŁOWSKA
Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego
Patriotic education of children according to the guidance of blessed Edmund Bojanowskiego

s. M. IRENA STEC
Dziecko a przyroda w pedagogice bł. Edmunda Bojanowskiego
Child and nature in pedagogy of blessed Edmund Bojanowski

MAGDALENA RUTKOWSKA
Troska o wychowanie fizyczne i zdrowotne w ujęciu bł. Edmunda Bojanowskiego
Concern for physical education and health in terms of blessed Edmund Bojanowski

s. M. DOROTA GOŚCIŃSKA
Realizacja treści wychowawczo-dydaktycznych z zastosowaniem różnych środków wychowania w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
The implementation of educational and didactic contents with the use of various methods of upbringing in the pedagogical concept of blessed Edmund Bojanowski

s. MARIA PŁATEK
Zabawa dziecka w wieku przedszkolnym w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego 
The play of a child in preschool age in the pedagogical concept of Bl. Edmund Bojanowski


III. DZIAŁANIA EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z PROPAGOWANIEM MYŚLI PEDAGOGICZNEJ BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO - OD WCZESNEJ EDUKACJI PO EDUKACJĘ DOROSŁYCH
Educational activities related to the promotion of pedagogical thought of blessed Edmund Bojanowski - from early childhood education to adult education

s. M. KATARZYNA SZULC
Wychowywać "serdecznie dobrych ludzi"
Educating "sincerely good people"

MAŁGORZATA ŁOBACZ
Urzeczywistnianie człowieczeństwa człowieka w wielowymiarowej działalności stowarzyszeń inspirowanych charyzmatem bł. Edmunda Bojanowskiego
Realizing humanity of a man in multidimensional activities of associations inspired by the charisma of the blessed Edmund Bojanowski

ADAM PIETRZAK, ELŻBIETA MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO
Stowarzyszenie i Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego
The Association and the Higher School of Families Alliance of Blessed Edmund Bojanowski

SEBASTIAN NOWAK
Dziedzictwo myśli pedagogicznej oraz działania samorządu propagujące postać bł. Edmunda Bojanowskiego w jego rodzinnej gminie
Pedagogical thought heritage and governmental actions promoting blessed Edmund Bojanowski in his native community


IV. DZIEDZICTWO MYŚLI PEDAGOGICZNEJ BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI NA ŚWIECIE
The heritage of pedagogical thought of bl. Edmund Bojanowski in contemporary education in worldwide

s. M. AGNIESZKA SKRZYPEK
Inspiracje bł. Edmunda Bojanowskiego w działalności edukacyjnej Ubogich Służebnic Matki Bożej
Inspirations of blessed Edmund Bojanowski in educational activities The Poor Servants of the Mother of God

s. M. LOYOLA OPIELA
Realizacja myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego przez Siostry Służebniczki poza granicami Polski
The implementation of pedagogical thought of blessed Edmund Bojanowski by Little Servant Sisters outside the Polish

KAROLINA DZIEWULSKA
Posługa misyjna i edukacyjna Sióstr Służebniczek BDNP - dębickich w Boliwii
The missionary and educational ministry of the Little Servant Sisters of BDNP - Debica in Bolivia

ZAKOŃCZENIE
Ending

NOTY O AUTORACH
Notes about the authors

This product was added to our catalog on Thursday 27 March, 2014.
Reviews
Previous product  Product 196 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee - twórcy - instytucje
Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee - twórcy - instytucje
Opera omnia T. VI-2 - Jezus z Nazaretu
Opera omnia T. VI-2 - Jezus z Nazaretu
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Matka. Problemy poszukiwania perspektywy
Matka. Problemy poszukiwania perspektywy
Człowiek w kulturze 25/2015. Jan Paweł II wobec totalitaryzmów
Człowiek w kulturze 25/2015. Jan Paweł II wobec totalitaryzmów
Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania
Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce