Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377028216 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
Dwie koncepcje konserwatyzmu romantycznego: Krasiński i Rzewuski
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku
[9788377028216]
38,00zł
Product available

Marcin Składanowski
ISBN:
978-83-7702-821-6
Pages: 284
Format: B5 (hard cover)
Year: 2014
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1.
Wobec świata: współczesne konteksty chrześcijańskiego świadectwa

1.1. Kontekst etyczno-antropologiczny
1.1.1. Człowiek zinstrumentalizowany
1.1.2. Człowiek zrelatywizowany
1.2. Kontekst społeczno-kulturowy
1.2.1. Wieloznaczność ludzkiego doświadczenia zmian
1.2.2. Struktury wykluczenia i opresji
1.3. Kontekst rozwoju człowieka i ludzkości
1.3.1. Wizje przyszłości - między nadzieją a paniką
1.3.2. Człowiek pozbawiony nadziei
1.4. Kontekst kościelnoinstytucjonalny
1.4.1. Kryzys kościołów
1.4.2. Alternatywne formy chrześcijaństwa


Rozdział 2.
Wobec kryzysu tożsamości i sensu: człowiek przed bogiem

2.1. Zasadnicze treści chrześcijańskiego świadectwa
2.1.1. Człowiek - cel misji chrześcijańskiej
2.1.1.1. Konieczność chrześcijańskiej antropologii
2.1.1.2. Problemy antropologii w chrześcijańskim świadectwie
2.1.2. Kondycja ludzka w perspektywie chrześcijańskiej
2.1.2.1. Człowiek stworzony i powołany przez Boga
2.1.2.2. Człowiek zniewolony przez odejście od Boga
2.1.2.3. Człowiek wyzwolony przez Boga do nowego życia
2.1.2.4. Człowiek w ożywiającym dialogu z Bogiem
2.1.3. Natura ludzka w perspektywie chrześcijańskiej
2.1.3.1. Człowiek stworzony na obraz Boży
2.1.3.2. Człowiek stworzony jako osoba
2.1.3.3. Człowiek stworzony jako ciało i dusza
2.2. Implikacje dla realizacji chrześcijańskiego świadectwa
2.2.1. Podstawowe zasady antropologiczno-etyczne
2.2.1.1. Stwórcza wola Boga jako źródło prawdy o człowieku
2.2.1.2. Bóg - dawca sensu ludzkiego życia
2.2.1.3. Życie ludzkie jako dar Boży
2.2.1.4. Prawo każdego człowieka do życia i do samookreślenia
2.2.2. Współczesne przejawy degradacji człowieka
2.2.2.1. Redukcja człowieka
2.2.2.2. Człowieczeństwo mierzone produktywnością i przydatnością
2.2.2.3. Eugenika
2.2.2.4. Aborcja i eutanazja
2.2.3. Obszary i formy chrześcijańskiego świadectwa
2.2.3.1. Troska o życie ludzkie
2.2.3.2. Troska o godność osób starych, chorych i nienarodzonych


Rozdział 3.
Wobec egoizmu i samotności: człowiek we wspólnocie stworzeń

3.1. Zasadnicze treści chrześcijańskiego świadectwa
3.1.1. Relacyjność człowieka w misji chrześcijańskiej
3.1.1.1. Kościół - znak wspólnotowego powołania Bożego
3.1.1.2. Misja wspólnoty i dla wspólnoty
3.1.2. Człowiek we wspólnocie ludzkiej
3.1.2.1. Człowiek - kobieta i mężczyzna
3.1.2.2. Człowiek - istota społeczna
3.1.3. Człowiek wśród stworzenia
3.1.3.1. Człowiek - część dobrego stworzenia Bożego
3.1.3.2. Człowiek - zarządca i opiekun świata stworzonego
3.2. Implikacje dla realizacji chrześcijańskiego świadectwa
3.2.1. Etyczne konsekwencje powołania człowieka do wspólnoty
3.2.1.1. Równa godność kobiet i mężczyzn
3.2.1.2. Godność osoby i dobro wspólnoty
3.2.1.3. Etyczny wymiar wspólnoty stworzeń
3.2.2. Współczesne wyzwania dla chrześcijańskiej koncepcji wspólnoty
3.2.2.1. Zniekształcenie relacji społecznych, politycznych i ekonomicznych
3.2.2.2. Zakwestionowanie wewnętrznego dobra stworzeń
3.2.3. Obszary i formy chrześcijańskiego świadectwa
3.2.3.1. Troska o sprawiedliwe relacje międzyludzkie
3.2.3.2. Walka o sprawiedliwość społeczną, polityczną i ekonomiczną
3.2.3.3. Działania na rzecz zachowania Bożego stworzenia


Rozdział 4.
Wobec egzystencjalnej niepewności i rozpaczy: człowiek w nadziei na ostateczne spełnienie

4.1. Zasadnicze treści chrześcijańskiego świadectwa
4.1.1. Nadzieja w misji chrześcijańskiej
4.1.1.1. Nadzieja życia ludzkiego
4.1.1.2. Kościół - prorocki znak dla ludzkości
4.1.2. Człowiek w perspektywie życia wiecznego
4.1.2.1. Chrześcijańskie rozumienie przemijalności człowieka
4.1.2.2. Antropologiczne znaczenie wiary w zmartwychwstanie
4.1.2.3. Perspektywa osądu człowieka i świata
4.1.3. Człowiek spełniony
4.1.3.1. Spełnienie osoby
4.1.3.2. Spełnienie człowieka we wspólnocie
4.1.3.3. Spełnienie człowieka w odnowionym stworzeniu
4.2. Implikacje dla realizacji chrześcijańskiego świadectwa
4.2.1. Podstawowe zasady chrześcijańskiego życia w nadziei
4.2.1.1. Nieuleganie złu
4.2.1.2. Odważne przeciwstawianie się grzechowi
4.2.1.3. Nieustanne dążenie ku prawdziwemu dobru
4.2.1.4. Przyzywanie Boga
4.2.2. Chrześcijanie wobec destrukcji ludzkiej nadziei
4.2.2.1. Nadzieja ograniczona
4.2.2.2. Nadzieja zniekształcona
4.2.2.3. Nadzieja zniszczona
4.2.3. Obszary i formy chrześcijańskiego świadectwa
4.2.3.1. Formacja do nadziei
4.2.3.2. Aktywna eschatologia
4.2.3.3. Nauka z mocą


Rozdział 5.
Wobec problemu wiarygodności: perspektywy wspólnego świadectwa o człowieku

5.1. Trudności ekumenicznego świadectwa o człowieku
5.1.1. Problem jedności chrześcijańskiego świadectwa
5.1.2. Świadectwo chrześcijańskie pomiędzy kompromisem a wiernością
5.1.3. Etyczna niejednoznaczność świadectwa
5.2. Istota ekumenicznego świadectwa o człowieku
5.2.1. Świadectwo wobec wszystkich ludzi
5.2.2. Świadectwo jako głoszenie Jezusa Chrystusa
5.2.3. Świadectwo jako wyraz wspólnej wiary
5.2.4. Świadectwo jako wspólna służba
5.3. Wiarygodność ekumenii - wiarygodność chrześcijaństwa

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia
A little lower than the angels: A common Christian witness concerning the human being. Abstract

This product was added to our catalog on Friday 11 April, 2014.
Reviews
Previous product  Product 225 of 356 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Studium teologicznopastoralne
$ Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Studium teologicznopastoralne
Człowiek w reflekcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii
Człowiek w reflekcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wybrane aspekty adekwatnej antropologii
Metafizyka relacji
Metafizyka relacji
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
$ Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
$ Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
Osoba i dobro. Szkice o filozofii i teologii osoby Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Osoba i dobro. Szkice o filozofii i teologii osoby Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce