Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » VP57 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020
68,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Vox Patrum. T. 57
[VP57]
50,00zł
Product available

Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Wincentego Myszora

ed. ks. Stanisław Longosz
ISSN:
0860-9411
Pages: 976
Format: B5
Year: 2013
Languages: Polish, English


SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE


LISTY GRATULACYJNE

1. Słowo wstępne Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca
2. List gratulacyjny ks. prof. dr. hab. Mariusza Szrama - Prezesa Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski


BIOGRAM I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH KS. PROF. DR. HAB. WINCENTEGO MYSZORA

1. Ksiądz Profesor Wincenty Wilhelm Myszor - L. Lach-Bartlik
2. Wykaz drukowanych prac Ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora - zebrała L. Lach-Bartlik


ARTYKUŁY

1. The Christological controversy between Nestorius of Constantinople and Cyril of Alexandria - E. Artemi
2. The relationship between hellenism and Christianity in st. Basil’s speech "To the young..." - Th. Boura
3. Zagłada filozofów helleńskich w Imperium Romanum - obraz mędrców w relacji Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena - S. Bralewski
4. Chrześcijańskie itineraria do miejsc świętych od II do VIII wieku - R. Bulas
5. Sens życia w ocenie Ojców Apostolskich - ks. B. Czyżewski
6. Chrzest w "Traktach wielkanocnych" św. Gaudentego z Brescji - B. Degórski O.S.P.P.E.
7. Marek Gnostyk, Kain i fałszerze prawdy. Wątek ojcostwa szatana w polemikach antyheretyckich II wieku - T. Dekert
8. Wydania krytyczne, czas powstania i autorzy starożytnych "Żywotów" św. Teodora Studyty. Jego "curriculum vitae" w oparciu o "Żywot A" - ks. H. Dybski
9. Świętego Augustyna przeżywanie starości w świetle jego "Listów" - ks. A.Eckmann
10. Początki Kościoła monofizyckiego w Egipcie - T. Gołgowski
11. Obraz Boga w Biblii - B. Górka
12. Wpływy monastyczne w życiu rodzinnym w Galii w IV-VI wieku - ks. J. Grzywaczewski
13. Znaczenie cudów w "Historii mnichów w Egipcie" - ks. A. Jasiewicz
14. Jak mówić o Chrystusie, by rosła wspólnota? Chryzostomowa egzegeza Dz 2, 37-47 w 7. "Homilii na Dzieje Apostolskie" - s. S. Kaczmarek
15. Perykopa o wskrzeszeniu Łazarza (J 11, 1-44) a nauka św. Augustyna o odpuszczeniu grzechów - ks. W. Kamczyk
16. Posiadanie cnót jako przedsmak niebiańskiego zycia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego - O. Kashchuk
17. Tematyka społeczna w pismach św. Ambrożego z Mediolanu - D. Kasprzak OFMCap
18. Cezarea/Wieża Stratona w wybranych źródłach pisanych - D. Keiss-Dolańska
19. Udział Polaków w 21 Międzynarodowych Kongresach Bizantynistów w latach 1924-2006 - P. Kochanek
20. Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle klasycznej literatury Grecji i Rzymu - T. Kołosowski SDB
21. Homer a Eucharystia - J.M. Kozłowski
22. Starożytny łaciński centon: próba przybliżenia na przykładzie "Centonu weselnego" Auzoniusza - T. Krynicka
23. Terminologia trynitarna w "Expositio in Canticum Canticorum" Apponiusza (księgi I-III) - L. Lach-Bartlik
24. Konstytutywne elementy wstępnej katechezy według "De catechizadis rudibus" św. Augustyna - ks. P. Mąkosa
25. Problematyka społeczna w "Mowach" Jana Mandakuniego - I. Milewski
26. Karolińskie "Ordo de catechizandis rudibus" - R. Murawski SDB
27. Nil z Ancyry a Jan Chryzostom o życiu monastycznym - L. Nieścior OMI
28. Poeta poranka i wieczoru. "Hymny" św. Ambrożego w Liturgii Godzin - ks. A. Nocoń
29. Podróże mnichów i duchownych w świetle pism świętego Hieronima - M. Ożóg
30. Małżeństwo drogą doskonalenia chrześcijańskiego na podstawie epistolografii św. Paulina z Noli - ks. J. Pałucki
31. Chrześcijanin a dobra materialne w refleksji Szkoły Aleksandryjskiej: od Klemensa do Dydyma - R.M. Pancerz OFM
32. "Communes et ecclesiastici" w "Adversus haereses" III 15, 2, Ireneusza z Lugdunum - P. Piwowarczyk
33. Obraz Maryi u św. Hieronima w jego "Komentarzu do Ewangelii według św. Mateusza" - J. Pochwat MS
34. Natura ludzka jako zagubiona owca w nauczaniu Ojców Kościoła - M. Przyszychowska
35. Próba rekonstrukcji doktryny i struktury Kościoła nowacjańskiego - ks. K. Sordyl
36. Znaczenie Egiptu w apokaliptyce - LÒgoj tšleioj / Asclepius (NHC VI, 8: 70, 3 - 76, 1; Ascl. 24-27) - A. Sowińska
37. Elementy autobiograficzne w trzech "Męczeństwach" afrykańskich z III wieku - ks. M. Starowieyski
38. Antuza - matka św. Jana Chryzostoma w świetle starożytnych źródeł - A. Stępniewska
39. Pieśń nad pieśniami w interpretacji Aponiusza - ks. S. Strękowski
40. Wychowanie potomstwa na przykładzie "Kobierców" Klemensa Aleksandryjskiego i "Listów" św. Hieronima ze Strydonu - ks. A. Swoboda
41. Ojcowie Kościoła wobec bogactwa kościołów i przepychu liturgii. Zarys problematyki - ks. P. Szczur
42. Inspiracje judeohelleńską egzegezą Filona Aleksandryjskiego w pismach św. Hieronima - ks. M. Szram
43. Postawa chrześcijan Kościoła perskiego w czasie prześladowań Szapura II - W. Teister - ks. A. Uciecha
44. Nauczanie św. Augustyna o Żydach w świetle "Enarrationes in Psalmos" - ks. M. Terka
45. Pelagiusz widziany oczami św. Augustyna, św. Hieronima, Pawła Orozjusza i Mariusza Mercatora - R. Toczko
46. Związek między chrystologią a teorią praw natury w traktacie Euzebiusza z Cezarei "Przeciwko Hieroklesowi" - ks. A. Tondera
47. Droga dążenia do świętości według Klemensa Rzymskiego - ks. N. Widok
48. Apokryficzne przedstawienie męczeństwa św. Bartłomieja Apostoła na obrazie z kościoła parafialnego w Burgrabicach - R. Wierna
49. Św. Justyn - "sprawiedliwy pośród narodów" - J.E. Wróblewska
50. Postawa ubogiego wobec ofiarodawcy i jego daru w nauczaniu starożytnego Kościoła (I-III wiek) - ks. P. Wygralak
51. Eucharystia jako centrum celebracji chrześcijańskiej w ujęciu katechetycznej Szkoły Aleksandryjskiej - ks. M. Zając
52. Idea "contemptus mundi" u Eucheriusza z Lyonu - ks. D. Zalewski
53. Euzebiusz z Heraklei i jego Homilia efeska (CPG 6143) z etiopskiej antologii patrystycznej "Qerellos" - R. Zarzeczny SJ
54. Stworzenia nierozumne wezwaniem do doskonałości. Przyczynek do studium nad "Hexaemeronem" św. Ambrożego - ks. B. Zgraja
55. "Platoński" Marsanes i jego pitagorejski wątek - A.Z. Zmorzanka
56. Katecheza eucharystyczna św. Augustyna - ks. A. Żurek


PRZEKŁADY

1. Ewangelia według Bazylidesa (CPG 1899: Hippolytus Romanus, Refutatio omnium haeresium VII 20, 1 - 27, 13; X 14, 1-10)
a. Wstęp i komentarz - E. Osek
b. Przekład - E. Osek

2. Święty Efrem Syryjski - Hymn XXXI o wierze
a. Wstęp i komentarz - ks. J.W. Żelazny887
b. Przekład - ks. J.W. Żelazny

3. Święty Bazyli Wielki - Do młodzieńców o korzyściach z czytania książek pogańskich (CPG 2867)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - ks. bp R. Andrzejewski

4. Święty Augustyn - Augustyńskie napomnienie Wiktora (Epistula 8* coll. J. Divjak)
a. Wstęp i komentarz - J. Pudliszewski
b. Przekład - J. Pudliszewski

5. Św. Beda Wielebny - Brytania - położenie, jej podbój i nawrócenie (HE I 1-5, CPL 1375)
a. Wstęp i komentarz - ks. S. Longosz
b. Przekład - I. Salamonowicz-Górska


DZIAŁ INFORMACYJNY

SPRAWOZDANIA
1. "Vox Patrum" i jego Redaktor ks. prof. Stanisław Longosz uhonorowani "Feniksem" - Redakcja "Vox Patrum"
2. Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w roku akademickim 2011/2012 - A. Zmorzanka
3. Likwidacja Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - ks. S. Longosz

This product was added to our catalog on Tuesday 13 May, 2014.
Reviews
Previous product  Product 83 of 211 in category Periodicals  Next product
Customers who bought this product also purchased
Vox Patrum. T. 71
Vox Patrum. T. 71
Vox Patrum. T.74
Vox Patrum. T.74
Vox Patrum. T. 70
Vox Patrum. T. 70
Vox Patrum. T. 73
Vox Patrum. T. 73
Vox Patrum. T. 72
Vox Patrum. T. 72
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce