Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » VP61 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Medialne reprezentacje kultury. Kultura mediów a tożsamość. Tom 4
Medialne reprezentacje kultury. Kultura mediów a tożsamość. Tom 4
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Vox Patrum. T. 61
[VP61]
0,00zł
Product unavailable

Kościół i teologia czasu przemian - w 1700. rocznicę "Edyktu Mediolańskiego"
Wiara w rozumieniu Ojców Kościoła


ed. Piotr Szczur
ISSN:
0860-9411
Pages: 720
Format: B5
Year: 2014
Languages: Polish, English


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

ARTYKUŁY

1. Ku chrześcijańskim korzeniom Europy. Znaczenie nawrócenia cesarza Konstantyna dla Kościoła, dla Cesarstwa Rzymskiego, dla Europy - ks. J. Grzywaczewski
2. Constantinian Shift - The Truth or a Myth? - S. Bralewski 3. Constantine and the Legal Recognition of Christianity: What Changed, and some Historical Forerunners - I.L.E. Ramelli
4. Chrystianizacja prawa po "Edykcie Mediolańskim" - ks. A. Żurek
5. The Missing Turning Point. Apologetic Roots of the Nicene Creed - ks. L. Misiarczyk
6. Constantine's "Summus Deus" and the Nicene "Unus Deus": Imperial Agenda and Ecclesiastical Conviction - T. Toom
7. Nicene Terminology Defended by Athanasius of Alexandria in "De Decretis Nicaenae Synodi" and the Possible Influence of Eusebius' "Epistula ad Caesarienses" - P. Dudzik
8. The Attitude of the Pro-Arian Bishops towards the Emperor in the Period of Reception of the Nicene Christology (325-381) - O. Kashchuk
9. Saint Ambrose of Milan and the Establishment of Christianity within the Conventions of the New Language for the Christians - N. Zajc
10. Obraz chrześcijańskiego władcy w listach św. Ambrożego - ks. M. Wysocki
11. A Mystic's Utopian Dream of Christian Rome. The Political Theology of Origen - ks. J. Duda
12. Il cristianesimo come "religio divina" nel pensiero di sant'Ilario di Poitiers - ks. I. Bodrožić
13. Lactantius and "Ressourcement": Going to the Sources of Religious Liberty in the Civic Order - A.P. Coleman
14. Theodore of Mopsuestia's Hermeneutics: Transformed Theology in Response to Fourth Century Crises - A. Kofsky - S. Ruzer
15. Incomprehensibility of God and the Trinitarian Controversy of the Fourth Century - K. Kochańczyk-Bonińska - M. Przyszychowska
16. Saint John Chrysostom's Preaching "Logotherapy" in the Face of Heresy of Anomoeanism - ks. A. Oliynyk
17. The Ethical Ideals of Ancient Greek Philosophy and the Virtue of Humility according to the Greek Fathers of the Church in the Fourth Century - ks. M. Szram


***

18. Bóg, w którego wierzą chrześcijanie według "Prima Clementis" - ks. W. Turek
19. Prawo wiary czy uczynki prawa? Dylemat pierwszych chrześcijan w "Commentarium in Epistulam ad Romanos" Orygenesa - ks. J. Duda
20. Rola "zmysłów wiary" w zrozumieniu sakrametów inicjacji chrześcijańskiej według Cyryla Jerozolimskiego - ks. P. Szczur
21. Wiara w listach św. Bazylego Wielkiego - M.C. Paczkowski OFM
22. The Knowledge of the Triune God according to Isidore of Pelusium - E. Artemi
23. Wiara w życiu człowieka w ujęciu św. Hilarego z Poitiers - H. Karczewska
24. "Initium fidei" w ujęciu Jana Kasjana - ks. A. Nocoń
25. "Jesteśmy pośrednikami wiary" (Ep. 10 [Extra Coll.], 8). Wiara i jej pośrednicy na podstawie listów św. Ambrożego - ks. M. Wysocki
26. Wiara jako akt poznawczy. Analiza "Quaestiones" Ambrozjastra - ks. G. Babiarz
27. Wiara jako poszukiwanie Boga w świetle nauczania św. Augustyna - ks. M. Terka
28. Racjonalny charakter wiary według św. Augustyna - ks. T. Kaczmarek
29. Wiara szukająca zrozumienia w aspekcie praktyki dążenia ku szczęściu w ujęciu Platona, Plotyna i św. Augustyna - ks. T. Stępień
30. "Credo in carnis resurrectionem" w komentarzach do "Symbolu" św. Piotra Chryzologa - B. Kochaniewicz OP
31. Zagadnienie wiary w nauczaniu kaznodziejskim św. Chromacjusza z Akwilei - ks. B. Zgraja
32. Wiara w pismach Afrahata - ks. A. Uciecha
33. Wypowiedzi Ojców Kościoła na temat wiary w interpretacji papieża Franciszka w Encyklice "Lumen fidei" - ks. B. Czyżewski


PRZEKŁADY

1. Afrahat - O ożywieniu umarłych (Demonstratio VIII: De resurrectione mortuorum, PSyr 1, 361-405)
a. Wstęp - ks. A. Uciecha
b. Przekład - ks. A. Uciecha
2. Doroteos - Do Abrahama (Pap. Bodmer XXX: Ad Abraham)
a. Wstęp i komentarz - K. Tadajczyk - K.T. Witczak
b. Przekład - K.T. Witczak


RECENZJE

1. Notable Scholarly Reaction/Response to Charles Norris Cochrane, "Christianity and Classical Culture": 1940-1958 - M.A. Schatkin - Ch.J. Cannif - D.E. Stephens
2. B. Czyżewski, Teocentryzm i antropocentryzm Modlitwy Pańskiej w przekazach patrystycznych, Poznań 2012 - ks. B. Poniży
3. S. Kalinkowski, `Hllhnistˆ e"dšnai. Język grecki. Podręcznik dla studentów teologii. Ćwiczenia opracował ks. K. Siwek, Lingua Sacra 1, Warszawa 2012 - B. Sobiło
4. A. Baron, świętość a ideały człowieka (Ojcowie Apostolscy, Klemens Aleksandryjski, Orygenes). Studium teologiczne na tle modeli filozoficzno-religijnych, Kraków 2013 - ks. M. Szram
5. W. Ceran, Artisans et commerçants à Antioche et leur rang social (seconde moitié du IVe siècle de notre ère), traduction de la langue polonaise par E. Kolańska, édition revue, corrigée et mise à jour par P. Filipczak, Byzantina Lodziensia 18, Łódź 2013 - ks. P. Szczur
6. J.A. Jungmann, Liturgia pierwotnego Kościoła do czasów Grzegorza Wielkiego, tłum. T. Lubowiecka, posłowie H.J. Sobeczko, Modlitwa Kościoła 16, Kraków 2013 - D. Kalinowski
7. H. Pietras, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013 - ks. P.M. Szewczyk
8. H. Pietras, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013 - W. Stawiszyński
9. S. Runciman, Zapomniana stolica Bizancjum. Historia Mistry i Peloponezu, tłum. N. Radomski, Poznań 2013 - D. Kalinowski
10. P. Siniscalco, Starożytne Kościoły wschodnie. Historia i literatura, tłum. K. Piekarz, Kraków 2013 - ks. M. Sobiech
11. R. Wiśniewski, Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku, czyli jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia, Warszawa 2013 - ks. M. Szram
12. Codicis Theodosiani. Liber Sextus Decimus, tłum. A. Caba, oprac. M. Ożóg - M. Wójcik, Kraków 2014 - M. Jońca
13. Grzegorz z Nyssy, O tytułach Psalmów, wstęp, tłum. i przypisy M. Przyszychowska, ŹMT 72, Kraków 2014 - K. Kochańczyk-Bonińska
14. Grzegorz z Nyssy, O tytułach Psalmów, wstęp, tłum. i przypisy M. Przyszychowska, ŹMT 72, Kraków 2014 - ks. A. Tronina
15. P. Heather, Odrodzenie Rzymu. Cesarze i papieże: bój o władzę nad chrześcijaństwem, tłum. J. Szczepański, Poznań 2014 - D. Kalinowski
16. S. Kalinkowski, Scire Latine. Język łaciński. Podręcznik dla alumnów i studentów teologii, Lingua Sacra 3, Warszawa 2014 - ks. M. Wysocki
17. M. Szram, Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku, Lublin 2014 - ks. J. Pałucki
18. M. Wasilewski, Protagoras z Abdery, sofista i wychowawca. Studium z historii filozofii wychowania, Łódź 2013 - M. Sobolewska


DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE

1. Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2013 - J. Figiel SDS


SPRAWOZDANIA

1. XLI Spotkanie Badaczy Starożytności Chrześcijańskiej (Rzym, 9-11 V 2013) - ks. M. Wysocki
2. Praemiando incitat. Ks. prof. Stanisław Longosz kawalerem Orderu św. Stanisława (Wilno, 8 VI 2013) - A.Z. Zmorzanka
3. Studia patrystyczne w XXI wieku: Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna dla uczczenia 50-lecia istnienia AIEP/IAPS (Jerozolima, 25-27 VI 2013) - ks. M. Wysocki
4. Colloquium Origenianum Undecimum (Aarhus, Dania, 26-31 VIII 2013) - ks. M. Wysocki
5. Elity w świecie starożytnym (Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza, Szczecin, 18-20 IX 2013) - P. Kochanek
6. Wiara w rozumieniu Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Toruń, 23-25 IX 2013) - ks. S. Adamiak
7. Colloquia Orphica V (Nieborów, 2-5 X 2013) - M. Sobolewska - ks. L. Łesyk
8. Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna: "Między «religio licita» a «religio regalis» - Kościół i teologia czasu przemian" (Lublin, KUL, 21-23 X 2013) - ks. P. Szczur
9. Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna "Epokowe przełomy i odrodzenia w historii Bizancjum" (Lublin, 15 XI 2013) - ks. P. Szczur
10. Religie w świecie śródziemnomorskim (Warszawa, 18 XI 2013) - J. Figiel SDS
11. Kim jest Romajos? (Łódź, "Ceraneum", 25-26 IV 2014) - Z. Rzeźnicka
12. XLIX Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych - Konferencja Studiów Cysterskich (Kalamazoo, 8-11 V 2014) - ks. R. Groń
13. Chrystus jako Syn Boży w sporach IV wieku. Dogmat z perspektywy Bazylego z Ancyry (Warszawa, UKSW, 14 V 2014) - M. Mejzner SAC
14. Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum (Lublin, UMCS, 26-28 V 2014) - ks. P. Szczur
15. Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum (Lublin, UMCS, 26-28 V 2014) - P. Kochanek
16. Jubileusz 50-Lecia Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL (Lublin, KUL, 27 V 2014) - ks. P. Szczur
17. Wczesnochrześcijańska mistagogia modlitwy (II Międzynarodowa Konferencja CPO, Utrecht, 26-29 VIII 2014) - J. Figiel SDS
18. Pisma kobiet i pisma apokryficzne między okresem wczesnochrześcijańskim i późnoantycznym (Katania, 11-13 IX 2014) - J. Figiel SDS


INFORMACJE

1. Transformacja i adaptacja - odbiór Bizancjum między XVI i XXI wiekiem
2. VI Doroczne Sympozjum Studiów Nowotestamentalnych i Wczesnochrześcijańskich
3. Międzynarodowa Konferencja Teologiczna we Lwowie
4. Warsztaty na temat historiografii i przestrzeni w późnej starożytności
5. Mare Nostrum - Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Warszawie
6. Ministerium Sermonis - Międzynarodowe Kolokwium na Malcie
7. XLIII Spotkanie Badaczy Starożytności Chrześcijańskiej
8. Język i kultura wczesnego chrześcijaństwa
9. Sympozjum o Heraklesie w Nowej Zelandii
10. Międzynarodowa Konferencja: Egzegeza św. Hieronima
11. Inne informacje z życia patrystycznego


IN MEMORIAM

1. Profesor Albertyna Szczudłowska-Dembska (9 XII 1934 - 17 IX 2013)
a. Biogram - W. Stawiszyński
b. Bibliografia - E. Kopp - W. Stawiszyński


This product was added to our catalog on Friday 10 October, 2014.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 971 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Scripta Biblica et Orientalia 5(2013)
Scripta Biblica et Orientalia 5(2013)
Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne
Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne
Studia Nauk Teologicznych PAN 6-7/2011-2012
Studia Nauk Teologicznych PAN 6-7/2011-2012
Vox Patrum. T. 57
Vox Patrum. T. 57
Scripta Biblica et Orientalia 4(2012)
Scripta Biblica et Orientalia 4(2012)
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 13
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 13
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce