Wydawnictwo KUL
  Catalog » Humanities » 8373631151 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowożytne
  Seria: Literatura współczesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U źródła
  Seria: Z witrażem
  Seria: Życie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Obraz i kult
[8373631151]
10,00zł
3,00zł
You save: 7,00zł
Product unavailable

ed. Małgorzata Mazurczak, Jowita Patyra
ISBN: 83-7363-115-1
Pages: 368
Format: B5
Year: 2002
Languages: Polish, English, French, German, Italian

Książka przedstawia fenomen obrazu Boga w sztuce nie tylko z perspektywy katolicyzmu czy też wyłącznie myśli Zachodu - zarówno teologicznej, jak i filozoficznej czy też kulturowo-artystycznej. Reprezentowane są także podejścia judaistyczne, protestanckie, prawosławne. Na podkreślenie zasługuje fakt, że autorem pierwszego artykułu jest światowej sławy badacz obrazu Hans Belting.


SPIS TREŚCI

ANDRZEJ SZOSTEK MIC: Obraz i kult

ABP JÓZEF ŻYCIŃSKI: Świadkowie epifanii piękna

Wprowadzenie (URSZULA MAŁGORZATA MAZURCZAK)

HANS BELTING: In Search of Christ's Body. Image or Imprint?
W poszukiwaniu ciała Chrystusa. Wyobrażenie czy odbicie? (Streszcz.)

Ks. JÓZEF KUDASIEWICZ: Obraz Boga w Pieśni nad Pieśniami
Das Gottesbild im "Lied der Lieder" (Zfg.)

REMIGIUSZ POPOWSKI SDB: LAcces de l'iconographie ä la divinite, d'apres la mythologie et la philosophie grecques et dans la Bible
Dostęp ikonografii do Bóstwa według mitologii i filozofii greckiej oraz według Biblii (Streszcz.)

MICHAŁ JANOCHA: L'image et le culte dans le nouveau Catechisme de L'Eglise Catholique
Obraz a kult w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego (Streszcz.)

JERZY MIZIOŁEK: Transfiguratio-transsubstantiatio: Uwagi o programie krakowskiego kościoła oo. Pijarów pw. Przemienienia Pańskiego
Transfiguratio-transsubstantiatio: Observations on the Iconographical Programme of the Church of Piarists in Cracow (Sum.)

STANISŁAW KRAJEWSKI: Kult bez obrazu. Uwagi niespecjalisty na temat zakazu czynienia obrazu w judaizmie
Kult ohne Bild (Zfg.)

MAREK JAKUBÓW: "Du Gott noch immer unbekannter". Das Bild Gottes in der deutschsprachigen Gegenwartslyrik - Kontinuität oder Wandel?
"Boże wciąż nieznany". Obraz Boga we współczesnej liryce niemieckojęzycznej - kontynuacja czy zmiana? (Streszcz.)

MONIKA KRAJEWSKA: "Thou Shalt not Make Thee any Graven Image..."
"Nie będziesz czynił żadnych obrazów..." (Streszcz.)

WACŁAW HRYNIEWICZ OMI: Piękno i zbawienie. Kilka refleksji nad eschatologią ikony
Schönheit und Heil. Einige Reflexionen zur Eschatologie der Ikone (Zfg.)

BARBARA DĄB-KALINOWSKA: Realizm ewangeliczny i symboliczny w ruskich ikonach XVI wieku
Evangelischer und symbolischer Realismus in den ruthenischen Ikonen des 16. Jahrhunderts (Zfg.)

JAN HARASIMOWICZ: Vera idolatria est in corde. Z dziejów obrazowania pierwszego przykazania Bożego w sztuce nowożytnej
Vera idolatria est in corde. Zur Geschichte der bildlichen Darstellung des ersten Gebotes in der Kunst der Neuzeit (Zfg.)

RYSZARDA BULAS: Spirala - symbol celtyckiej peregrinatio
Spiral - Symbol of the Celtic peregrinatio (Sum.)

DIEGA GIUNTA: Immagine e culto di santa Caterina da Siena prima della canonizzazione
Obraz i kult świętej Katarzyny ze Sieny przed kanonizacją (Streszcz.)

JOWITA PATYRA: From the Narrative to a Devotional Representation on the Basis of Mediaeval Iconography of the Apocalyptic Woman.
Od narracyjnej do kultowej reprezentacji na podstawie średniowiecznej ikonografii Niewiasty Apokaliptycznej (Streszcz.)

MATEUSZ KAPUSTKA: Pojęcie imago w późnośredniowiecznej sztuce i liturgii - reprezentacja czy utożsamienie?
Der Begriff des Imago in der spätmittelalterlichen Kunst und Liturgie - Repräsentation oder Identifizierung? (Zfg.)

URSZULA MAŁGORZATA MAZURCZAK: Between Faith and Reason. Pictures of the Virgin Mary at the Late Middle Ages and Early Renaissance
Pomiędzy wiarą a rozumem. Obrazy Dziewicy Maryi w późnym średniowieczu i wczesnym renesansie (Streszcz.)

WALDEMAR OKOŃ: Antyk pogański i XIX wiek
Die heidnische Antike und das 19. Jahrhundert (Zfg.)

RYSZARD KASPEROWICZ: O poznawaniu sztuki według Jacoba Burckhardta
Vom Erkennen der Kunst nach Jacob Burckhardt (Zfg.)

HENRYK KIEREŚ: Obraz i kult. Istota obrazu: Figura czy abstrakcja?
Bild und Kult. Das Wesen des Bildes-. Figur oder Abstraktion? (Zfg.)

ROMUALD JAKUB WEKSLER-WASZKINEL: Edith Stein's "Audiences"
"Audiencje" Edyty Stein (Streszcz.)

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 4 of 349 in category Humanities  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Vox Patrum. T. 44-45
$ Vox Patrum. T. 44-45
Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej
Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej
Opera omnia T. VII-2 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Opera omnia T. VII-2 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 5
$ Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 5
Vox Patrum. T. 65
Vox Patrum. T. 65
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce