Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377029183 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Filozofia indyjska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Filozofia indyjska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
113,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja
[9788377029183]
35,00zł
Product unavailable

Anna Magdalena Kosińska
ISBN:
978-83-7702-918-3
Pages: 342
Format: B5
Year: 2014
Language: Polish

» Electronic version


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Homo culturus - rozumienie kultury w interpretacji praw kulturalnych
1.1. Zakres badawczy rozdziału
1.2. Kształtowanie się pojęcia "kultura"
1.2.1. Definicje kultury
1.2.2. Struktura kultury
1.2.3. Kultura a cywilizacja
1.2.4. Kultura masowa - kultura globalna - kryzys kultury
1.3. Człowiek kulturalny
1.4. Kultura w nauce Kościoła Katolickiego
1.4.1. Miejsce kultury w Kościele Katolickim
1.4.2. Koncepcja człowieka integralnego Jana Pawła II
1.5. Społeczny wymiar kultury
1.5.1. Uwagi ogólne
1.5.2. Tożsamość kulturowa
1.5.3. Pamięć zbiorowa i płeć kulturowa
1.6. Kultura polska
1.6.1. Specyfika kultury polskiej
1.6.2. Naród - ojczyzna - dziedzictwo kulturowe
1.7. Podsumowanie

Rozdział II
Prawa kulturalne - pojęcie i ochrona w systemie międzynarodowym
2.1. Istota praw człowieka
2.2. Zarys historii ochrony praw człowieka
2.3. Generacje praw człowieka
2.4. Prawa kulturalne
2.5. Ochrona praw kulturalnych w systemie ONZ
2.5.1. Prawa kulturalne w Karcie Narodów Zjednoczonych i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
2.5.2. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
2.5.3. Ochrona praw człowieka w systemie UNESCO
2.5.3.1. Konwencja haska o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego
2.5.3.2. Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu dóbr kultury
2.5.3.3. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
2.5.3.4. Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa niematerialnego
2.5.3.5. Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego
2.5.4. Globalny Kodeks Etyki w Turystyce
2.6. Regionalne systemy ochrony praw człowieka - ochrona praw kulturalnych w OBWE, Radzie Europy i Unii Europejskiej
2.6.1. Ochrona praw kulturalnych w ramach OBWE
2.6.2. Rada Europy
2.6.3. Unia Europejska
2.7. Podsumowanie

Rozdział III
Uregulowanie praw kulturalnych w konstytucjach polskich XX wieku
3.1. Historyczne unormowanie praw i wolności w konstytucjach polskich
3.1.1. Prawa kulturalne w aktach z okresu XX-lecia międzywojennego
3.1.2. Regulacje prawne dotyczące kultury PRL
3.2. Prawa kulturalne w Konstytucji III RP
3.2.1. Unormowanie praw i wolności obywatelskich w latach 1989-1997
3.2.2. Konstytucyjne uregulowanie praw i wolności - miejsce praw kulturalnych w Konstytucji
3.2.3. Godność człowieka
3.2.4. Dobro wspólne i solidarność
3.2.5. Konstytucyjna zasada równości
3.2.6. Prawa kulturalne w Konstytucji RP
3.2.6.1. Artykuł 5 Konstytucji
3.2.6.2. Artykuł 6 Konstytucji
3.2.6.3. Artykuł 73 Konstytucji
3.2.6.4. Artykuł 73: Prawa i wolności kulturalne w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego
3.2.6.5. Prawo do nauki
3.2.6.6. Inne przepisy Konstytucji dotyczące praw kulturalnych
3.2.7. Obowiązki konstytucyjne, środki ochrony praw i możliwość ograniczenia praw kulturalnych
3.3. Podsumowanie

Rozdział IV
Realizacja praw kulturalnych w III RP
4.1. Rozważania wstępne
4.2. Współczesne społeczeństwo jako adresat praw i wolności
4.3. Kultura w budżecie państwa
4.4. Rola Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4.4.1. Kompetencje Ministra i zakres działań ministerstwa
4.4.2. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury jako instrument sprzyjający realizacji praw kulturalnych
4.4.3. Program Kultura
4.4.4. Ułatwienie dostępu do kultury poprzez inicjowanie zmian w prawie
4.4.5. Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4.4.6. Instytucje kultury
4.4.6.1. Instytut Adama Mickiewicza
4.4.6.2. Narodowy Instytut Dziedzictwa
4.4.6.3. Narodowe Centrum Kultury
4.4.6.4. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
4.4.7. Opieka nad dziedzictwem kulturowym i jego ochrona
4.4.8. Kongres Kultury Polskiej
4.5. Rola Ministra Spraw Zagranicznych
4.6. Minister Edukacji i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4.7. Rola Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych w realizacji praw kulturalnych
4.8. Znaczenie instytucji kulturalnych
4.8.1. Muzea
4.8.2. Biblioteki
4.8.3. Książki i działalność wydawnicza
4.8.4. Rola kin i teatrów
4.9. Media jako nośnik kultury
4.10. Rola III sektora w realizacji praw kulturalnych
4.11. Wyniki badań ankietowych
4.12. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Cultural Human Rights - Legal Regulations and its Implementation (Summary)

This product was added to our catalog on Thursday 06 November, 2014.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 959 of 1044 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym
$ Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
$ Tytoń
$ Tytoń
Ekumenizm dla ewangelizacji
Ekumenizm dla ewangelizacji
$ Tożsamość kapłana w refleksji polskich teologów XXI wieku
$ Tożsamość kapłana w refleksji polskich teologów XXI wieku
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce