Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373631615ii My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu.
[8373631615ii]
6,00zł
Product unavailable

Beata Kostrubiec
ISBN: 83-7363-208-5
Pages: 268
Format: A5
Year: 2004
Language: Polish

Przyjęta w pracy definicja postmodernizmu zakłada, że jest to współczesna forma kultury, charakteryzująca się relatywizmem i subiektywizmem, obejmująca różne sfery życia i nauki: filozofię, mass media, życie społeczne i religijne. Problem postmodernizmu jest ważny społecznie z uwagi na postulat relatywizmu i odrzucenia prawdy jako pojęcia pustego, podważanie i negowanie wartości rozumu i racjonalności. Postmodernizm jest tą częścią kultury, która głosi prymat wolności nad prawdą. Literatura postmodernistyczna i opracowania krytyczne podkreślają, że postmodernizm jest też odpowiedzią na postulat współczesnej cywilizacji, która nakazuje przyjmować postawy i zachowania niefundamentalistyczne i tolerancyjne. Zarazem jednak postmodernizm jest formą rezygnacji z percepcji świata jako struktury logicznej, sensownej i opierającej się na harmonii oraz ładzie. Czy rezygnacja z takiego rozumienia świata zmienia człowieka - jego relacje z samym sobą, innymi i  Bogiem? Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą preferowanie światopoglądu głoszącego ponowoczesny relatywizm. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. POSTMODERNIZM
1.1. Rozumienie terminu
1.2. Przyczyny powstania postmodernizmu
1.3. Definicja postmodernizmu
1.4. Próba opisania zjawiska
1.4.1. Postmodernizm w filozofii - stanowisko ponowo-czesności wobec prawdy
1.4.2. Postmodernistyczne społeczeństwo
1.4.3. Postmodernizm a edukacja
1.4.4. Postmodernistyczna religijność
1.5. Postmodernizm a New Age
1.5.1. Termin "New Age"
1.5.2. Przyczyny powstania New Age
1.5.3. Propozycja nowej religijności w New Age
1.5.4. Człowiek New Age
1.5.5. Krytyka New Age
1.6. Zwolennicy postmodernizmu

2. OBRAZ SIEBIE
2.1. Definicja obrazu siebie - podejście własne
2.2. Obraz siebie w ujęciu głównych kierunków w psychologii
2.2.1. Koncepcja psychoanalityczna
2.2.2. Koncepcja behawiorystyczna
2.2.3. Koncepcja poznawcza
2.2.4. Koncepcja humanistyczna
2.3. Rozwój obrazu siebie
2.4. Czynniki kształtujące obraz siebie
2.4.1. Czynniki psychofizyczne
2.4.2. Czynniki psychospołeczne
2.4.2.1. Czynniki rodzinne warunkujące obraz siebie
2.4.2.2. Grupa rówieśnicza jako czynnik kształtujący obraz siebie
2.4.3. Czynniki kulturowe biorące udział w powstawaniu obrazu siebie
2.5. Centralność pojęcia "obraz siebie" w osobowości
2.5.1. Egocentryzm i jego przemiany
2.5.2. Funkcja oceniająca obrazu siebie
2.6. Obraz siebie a postmodernizm

3. OBRAZ BOGA
3.1. Definicja pojęcia "obraz Boga"
3.2. Rozumienie pojęcia "obraz Boga" w ramach wybranych kierunków psychologicznych
3.2.1. Orientacja psychoanalityczna
3.2.2. Orientacja behawioralna
3.2.3. Orientacja poznawcza
3.2.4. Orientacja humanistyczno-egzystencjalna
3.3. Geneza obrazu Boga
3.3.1. Kształtowanie się obrazu Boga jako proces rozwojowy
3.3.2. Czynniki rozwoju obrazu Boga
3.3.2.1. Czynniki psychospołeczne
3.3.2.2. Czynniki kulturowe
3.4. Miejsce obrazu Boga w strukturach osobowości
3.5. Dojrzały obraz Boga i jego wpływ na zachowanie
3.6. Obraz Boga a postmodernizm

4. PROBLEMATYKA I METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Obraz siebie a obraz Boga - przegląd badań
4.2. Problem badawczy i hipotezy
4.3. Sposób weryfikacji hipotez - program badań
4.4. Charakterystyka badanej populacji
4.5. Opis użytych metod
4.5.1. Wywiad
4.5.2. Metody badania obrazu siebie
4.5.2.1. Test przymiotnikowy ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna
4.5.2.2. Rysunek projekcyjny "Ja wśród ludzi"
4.5.3. Metody do badania obrazu Boga
4.5.3.1. Dyferencjał semantyczny w adaptacji R. Jaworskiego
4.5.3.2. Rysunek projekcyjny "Mój Bóg i ja"

5. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
5.1. Obraz siebie u zwolenników postmodernizmu
5.1.1. Obraz siebie u zwolenników postmodernizmu w świetle testu ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna
5.1.2. Obraz siebie u zwolenników postmodernizmu w świetle rysunku projekcyjnego "Ja wśród ludzi"
5.1.3. Obraz siebie u zwolenników postmodernizmu na różnych poziomach świadomości
5.2. Obraz Boga u zwolenników postmodernizmu
5.2.1. Obraz Boga u zwolenników postmodernizmu w świetle dyferencjału semantycznego R. Jaworskiego
5.2.2. Obraz Boga u zwolenników postmodernizmu w świetle rysunku projekcyjnego "Mój Bóg i ja"
5.2.3. Obraz Boga u zwolenników postmodernizmu na różnych poziomach świadomości

6. PODSUMOWANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ

ZAKOŃCZENIE

ANEKS
BIBLIOGRAFIA

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 172 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Księga Jeremiasza
Księga Jeremiasza
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
$ Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna
Homo orans. T. 5 - Modlitwa uwielbienia
Homo orans. T. 5 - Modlitwa uwielbienia
Księga Ezechiela
Księga Ezechiela
"Lalka" Historie z różnych światów
"Lalka" Historie z różnych światów
Instytucja sołtysa w okresie samorządu stanowego w Polsce. Aspekty społeczno-prawne
Instytucja sołtysa w okresie samorządu stanowego w Polsce. Aspekty społeczno-prawne
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce