Wydawnictwo KUL
  Start » e-book » 6380 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Społeczeństwo i rodzina. Nr 57 (4/2018)
Społeczeństwo i rodzina. Nr 57 (4/2018)
25,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
e-book: Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych
[6380]
31,75zł
Produkt dostępny

 
Książka w wersji elektronicznej (plik pdf)
W przypadku zakupu publikacji elektronicznej nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych plików


Ewa Domagała-Zyśk
Stron: 420
Format: B5
Rok wydania: 2013

» Wersja papierowa


SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Zdolności poznawcze oraz kompetencja językowa i komunikacyjna osób niesłyszących i słabosłyszących - przegląd badań

1.1. Definicje zaburzeń słuchu - trudności terminologiczne
1.2. Neurologiczne podstawy funkcjonowania poznawczego i językowego osób z wadą słuchu
1.3. Zdolności poznawcze osób z uszkodzeniami słuchu jako podstawa procesu uczenia się
1.3.1. Uwaga i percepcja wzrokowa
1.3.2. Pamięć krótkotrwała i długotrwała
1.3.3. Umiejętność rozwiązywania problemów
1.4. Kompetencja językowa i komunikacyjna osób z wadą słuchu
1.4.1. Kompetencje w zakresie rozumienia czytanego tekstu
1.4.2. Kompetencje w zakresie poprawnego pisania i tworzenia wypowiedzi pisemnych
1.4.3. Nabywanie i produkcja mowy
Podsumowanie


ROZDZIAŁ DRUGI
Student z wadą słuchu w uczelni wyższej

2.1. Integracja i inkluzja w nauczaniu i egzaminowaniu studentów niesłyszących i słabosłyszących
2.2. Zaangażowanie i postawy studentów niesłyszących i słabosłyszących wobec studiowania
2.3. Formy wsparcia dla studentów niesłyszących i słabosłyszących
2.3.1. Preorientacja
2.3.2. Formy wsparcia w okresie studiów
2.3.2.1. Przygotowywanie specjalistycznych notatek
2.3.2.2. Konsultacje
2.3.2.3. Tutoring językowy
2.3.2.4. Tłumaczenia
2.3.2.5. Zmiany w formie egzaminowania
2.3.2.6. E-learning i blended learning
2.3.2.7. Wspierające technologie informatyczne i komputerowe
2.3.2.8. Nowoczesne protezy słuchowe
2.3.2.9. Umiędzynarodowienie uniwersyteckiej edukacji niesłyszących i słabosłyszących
2.3.3. Wsparcie w zakresie tranzycji na rynek pracy
2.4. Zasięg i formy edukacji wyższej osób niesłyszących i słabosłyszących w wybranych krajach
2.4.1. Wielka Brytania
2.4.2. Stany Zjednoczone
2.4.3. Węgry
2.4.4. Włochy
2.4.5. Niemcy
2.4.6. Polska
Podsumowanie


ROZDZIAŁ TRZECI
Nauczanie i uczenie się języka obcego osób niesłyszących i słabosłyszących - stan badań i doświadczenia różnych krajów

3.1. Komunikacja ze studentem niesłyszącym i słabosłyszącym na zajęciach językowych
3.1.1. Metody komunikacji ustnej
3.1.2. Metody komunikacji migowej
3.1.3. Metoda Cued Speech
3.2. Kompetencja językowa i komunikacyjna osób z wadą słuchu w językach obcych
3.3. Motywacja do nauki języka obcego
3.4. Style uczenia się języka obcego
3.5. Nauczanie języków obcych osób niesłyszących i słabosłyszących w wybranych krajach
3.5.1. Edukacja zindywidualizowana - Norwegia, Szwecja
3.5.2. Model inkluzyjny - Włochy, Słowenia, Grecja
3.5.3. Model wyłączenia - Austria, Niemcy, Węgry, Francja
3.5.4. Model dostosowania - Japonia, Polska
3.5.5. Model nauczania fakultatywnego - Wielka Brytania
Podsumowanie


ROZDZIAŁ CZWARTY
Metodologia własnych badań empirycznych

4.1. Interdyscyplinarny charakter badań nad uczeniem się i nauczaniem języka obcego osób z wadami słuchu
4.2. Badania uczestniczące (participatory research) jako strategia badań własnych
4.2.1. Model badań w działaniu (action research)
4.2.2. Model badań ilościowych
4.3. Przedmiot, problemy i hipotezy badawcze oraz cele badań
4.3.1. Przedmiot badań
4.3.2. Problemy i hipotezy badawcze
4.3.3. Cele badań
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.4.1. Metody, techniki i narzędzia badawcze badań w działaniu (2000-2012)
4.4.1.1. Metoda analizy dokumentów - teczek biograficznych
4.4.1.2. Metoda indywidualnych przypadków
4.4.1.3. Metody badań kwestionariuszowych
4.4.2. Metody, techniki i narzędzia badań kwestionariuszowych studentów polskich i zagranicznych (2009-2012)
4.4.2.1. Kwestionariusz Język Obcy na Mojej Uczelni (FLMU)
4.4.2.2. Inwentarz Przekonań o Uczeniu się Języków (BALLI)
4.5. Etapy badań i charakterystyka procedury badawczej
4.5.1. Procedura etapu I (2000-2012)
4.5.2. Procedura etapu II (2009-2012)
4.6. Charakterystyka badanych osób
4.6.1. Charakterystyka grupy badawczej L
4.6.2. Charakterystyka grupy PZ
4.7. Etyczny wymiar badań


ROZDZIAŁ PIĄTY
Podstawowe trudności studentów niesłyszących i słabosłyszących w nabywaniu języka obcego - wyniki badań własnych na przykładzie języka angielskiego

5.1. Trudności w zakresie uczenia się gramatyki
5.2. Trudności w zakresie uczenia się słownictwa
5.3. Trudności w rozumieniu tekstu
5.4. Trudności w uczeniu się pisania
5.5. Trudności w opanowaniu mowy obcojęzycznej
5.5.1. Mówienie w języku narodowym a mówienie w języku obcym
5.5.2. Charakterystyczne cechy mowy obcojęzycznej badanych studentów
5.5.3. Trudności w zakresie produkcji mowy obcojęzycznej
Podsumowanie


ROZDZIAŁ SZÓSTY
Strategie uczenia się i nauczania języka angielskiego jako obcego studentów niesłyszących i słabosłyszących

6.1. Wyjaśnienia terminologiczne
6.1.1. Uczenie się i nauczanie
6.1.2. Strategie uczenia się i nauczania języków obcych
6.2. Strategie uczenia się i nauczania słownictwa w języku obcym
6.2.1. Indywidualizacja doboru słów
6.2.2. Emocjonalizacja słów
6.2.3. Analiza leksykalna
6.2.4. Analiza morfologiczna słów
6.2.5. Polisensoryczne zapamiętywanie nowych słów
6.3. Strategie uczenia się i nauczania gramatyki
6.3.1. Strukturalizacja języka
6.3.2. Personalizacja ćwiczeń gramatycznych
6.3.3. Uczenie się z doświadczenia (experiential learning)
6.4. Strategie nauczania i uczenia się czytania ze zrozumieniem
6.4.1. Strategia słów kluczowych
6.4.2. Uprzednia aktywacja wiedzy ogólnej
6.4.3. Strategia "kąpieli czytelniczej"
6.4.4. Czytanie tekstów o życiu osób niesłyszących i słabosłyszących
6.5. Nauczanie i uczenie się pisania
6.5.1. Pisanie ustrukturyzowane (structured writing)
6.5.2. Indywidualizacja zadań pisemnych
6.5.3. Strategia POWER i Karta Samooceny Pisania
6.5.4. Metoda Wzmocnienia Wizualnego
6.5.5. Peer-tutoring w nauczaniu pisania
6.5.6. Ocenianie kształtujące
6.6. Nauczanie mówienia i poprawnej wymowy
6.6.1. Analiza fonologiczna
6.6.2. Tłumaczenia ustne (oral interpretation)
6.6.3. Modyfikacja ćwiczeń z wykorzystaniem nagrań audio
6.6.4. Wykorzystanie międzynarodowego alfabetu fonicznego
6.6.5. Wykorzystanie metody Cued Speech
6.6.6. Rozmowy z użytkownikami języka obcego
Podsumowanie


ROZDZIAŁ SIÓDMY
Przekonania i doświadczenia studentów niesłyszących i słabosłyszących w zakresie uczenia się języka obcego - międzynarodowe badania własne

7.1. Doświadczenia studentów w zakresie uczenia się języka obcego - badania własne
7.2. Przekonania językowe studentów - badania własne
7.2.1. Znaczenie przekonań językowych w nauczaniu i uczeniu się języka obcego
7.2.2. Wyniki badań własnych w zakresie przekonań językowych studentów z wadą słuchu
7.2.2.1. Ogólne wyniki inwentarza BALLI
7.2.2.2. Posiadanie zdolności językowych
7.2.2.3. Trudności w uczeniu się języka obcego
7.2.2.4. Proces uczenia się języka obcego
7.2.2.5. Strategie komunikacyjne
7.2.2.6. Motywacja i oczekiwania
7.3. Szacunkowe porównanie wyników inwentarza BALLI z wynikami badań wśród osób słyszących
7.4. Dyskusja uzyskanych wyników badań własnych
Podsumowanie


ROZDZIAŁ ÓSMY
Surdoglottodydaktyka - założenia i metody

8.1. Surdoglottodydaktyka jako nowe pole badań i działalności praktycznej surdopedagogiki
8.2. Podstawy antropologiczne surdoglottodydaktyki
8.3. Koncepcje pedagogiczne stanowiące podstawę dla surdoglottodydaktyki
8.4. Cele nauczania i uczenia się języka obcego przez osoby niesłyszące i słabosłyszące
8.5. Metody i formy nauczania w surdoglottodydaktyce
8.5.1. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa
8.5.2. Metoda bezpośrednia
8.5.3. Metoda audiolingwalna
8.5.4. Metoda kognitywna
8.5.5. Metoda Community Language Learning
8.5.6. Metody niekonwencjonalne
8.5.7. Znaczenie podejścia komunikacyjnego
8.5.8. Znaczenie doboru metody do indywidualnych potrzeb ucznia z wadą słuchu - studia przypadku
8.6. Wybór podręczników i pomocy dydaktycznych
Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia
Multilingual. Deaf and hard of hearing students in the process of teaching and learning foreign languages (Summary)
Aneksy

Dostępne opcje:
Wersja:
Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 16 grudzień 2014.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 5 z 56 
w kategorii e-book
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Na ścieżkach neuronauki
$ Na ścieżkach neuronauki
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce