Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377029077 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa
[9788377029077]
38,00zł
Product available

ks. Jacenty Mastej
ISBN:
978-83-7702-907-7
Pages: 382
Format: B5 (hard cover)
Year: 2014 (2nd edition)
Language: Polish

"Na początku było słowo"(J 1,1). "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię"(Rdz 1,1). Ta książka podpowiada, że był jeszcze jeden początek - początek pełni Bożego Objawienia i zbawienia, który nadał dziejom radykalnie nowy kształt. Na początku był Krzyż i Zmartwychwstanie stanowiące jedno Wydarzenie, od którego zaczęło się chrześcijaństwo i na którym wznosi się jego wiarygodność. Z kart książki ks. dra Jacentego Masteja z Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL przebija solidny warsztat naukowy oraz świeżość spojrzenia głęboko osadzony w całej myśli chrześcijańskiej i rozległej literaturze teologicznej polskiej oraz zagranicznej. Być może literatura zagraniczna jest bogatsza od naszej pod względem liczby publikacji czy wątków staurologicznych i rezurekcyjnych. Jednak jeszcze nie wypracowała syntezy, która powstała w naszym języku i dzięki rodzimej myśli teologiczno-fundamentalnej, a którą Czytelnik ma właśnie przed sobą. (z recenzji wydawniczej ks. dra hab. Krzysztofa Kauchy)


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
STAUROLOGICZNO-REZUREKCYJNA ŚWIADOMOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

1. U źródeł staurologiczno-rezurekcyjnej świadomości Jezusa Chrystusa
1.1. Świadomość współistotności z Bogiem Ojcem
1.2. Świadomość synostwa Bożego
1.3. Świadomość posłania przez Ojca
2. Staurologiczno-rezurekcyjna świadomość Jezusa Chrystusa objawiona w wydarzeniach życia
2.1. Chrzest w Jordanie
2.2. Kuszenie na pustyni
2.3. Cuda
2.4. Przemienienie na górze Tabor
2.5. Uroczysty wjazd do Jerozolimy
2.6. Namaszczenie w Betanii
2.7. Ostatnia Wieczerza
2.8. Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym
3. Staurologiczno-rezurekcyjna świadomość Jezusa Chrystusa objawiona w nauczaniu
3.1. Prorocki charakter nauczania
a. Przypowieść o niegodziwych dzierżawcach winnicy
b. Zapowiedź godziny Syna Człowieczego i przypowieść o ziarnie
c. Metafora bramy i dobrego pasterza
d. Obraz kielicha i chrztu
e. Znak Jonasza
f. Zapowiedź zburzenia i odbudowania świątyni
3.2. Trzy zapowiedzi męki i zmartwychwstania
a. Pierwsza zapowiedź
b. Druga zapowiedź
c. Trzecia zapowiedź
3.3. Zapowiedzi wywyższenia Syna Człowieczego
a. Wąż na pustyni typem Jezusa wywyższonego na krzyżu
b. Samoobjawienie Syna Człowieczego w Jego wywyższeniu
c. Zbawczy charakter wywyższenia Jezusa
3.4. Jezusowe wezwania do naśladowania
3.5. Zapowiedź zdrady Judasza
3.6. Zapowiedź zaparcia się Piotra


Rozdział II
WIARYGODNOŚĆ KRZYŻA

1. Krzyż jako objawienie się Trójjedynego Boga
1.1. Objawienie się Boga Ojca
1.2. Objawienie się Wcielonego Syna Bożego
1.3- Objawienie się Ducha Świętego
2. Krzyż objawieniem człowieka
2.1. Objawienie grzeszności człowieka
2.2. Objawienie sensu cierpienia
2.3. Objawienie sensu śmierci
2.4. Objawienie sensu życia
3. Krzyż jako zbawienie człowieka
3.1. Przebłagalno-ekspiacyjna ofiara
a. Ofiary starotestamentowe prefigurą ofiary Chrystusa
b. Eucharystia jako ofiara
c. Wyjątkowy charakter ofiary Chrystusa
3.2. Zawarcie Nowego Przymierza
a. Starotestamentowe zapowiedzi Nowego Przymierza
b. Teologia Nowego Przymierza
3.3. Zstąpienie do piekieł wyrazem miłości solidarnej i ocalającej
a. Tradycyjne rozumienie prawdy wiary o zstąpieniu do piekieł
b. Historiozbawcze znaczenie zstąpienia do piekieł
c. Egzystencjalny wymiar zstąpienia do piekieł


Rozdział III
WIARYGODNOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

1. Nowotestamentowe świadectwa o zmartwychwstaniu
1.1. Wyznania wiary i aklamacje
1.2. Hymny liturgiczne
1.3. Katechezy paschalne
1.4. Wielkanocne narracje ewangelijne
a. Relacja według Św. Marka
b. Relacja według Św. Mateusza
c. Relacja według Św. Łukasza
d. Relacja według Św. Jana
2. Znaki wiarygodności zmartwychwstania
2.1. Chrystofanie paschalne
2.2. Pusty grób
3. Zmartwychwstanie jako objawienie się Trójjedynego Boga
3.1. Objawienie się Ojca
3.2. Objawienie Syna przez Ojca
3.3. Objawienie się Ducha Świętego
4. Zmartwychwstanie jako objawienie i zbawienie człowieka oraz świata
4.1. Zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią
4.2. Zbawcza przemiana człowieka i świata
a. Przemiana człowieka
b. Przemiana świata
4.3. Zapowiedź powszechnego zmartwychwstania


Rozdział IV
STAUROLOGICZNO-REZUREKCYJNA WIARYGODNOŚĆ KOŚCIOŁA

1. Geneza Kościoła
1.1. Eklezjotwórcza rola krzyża
a. Eklezjalne aspekty królewskiej godności Jezusa
b. Eklezjotwórczy charakter wydarzeń staurologicznych
c. Pentekostalny aspekt śmierci Jezusa
1.2. Zmartwychwstanie finalnym aktem eklezjogenezy
a. Znaczenie wiary wielkanocnej w genezie Kościoła
b. Doświadczenia paschalne podstawą wiary i świadectwa Kościoła
c. Rezurekcyjny charakter posłannictwa Kościoła
1.3. Eklezjogenetyczny dar Ducha Świętego
a. Współtwórca eklezjalnej komunii
b. Ożywiciel Bożego słowa
c. Źródło i Sprawca świętości Kościoła
2. Natura Kościoła
2.1. Krzyż i zmartwychwstanie w wierze i przepowiadaniu Kościoła
a. Staurologiczno-rezurekcyjny charakter wiary Kościoła
b. Prymat przepowiadania męki i rezurekcji Jezusa
2.2. Staurologiczno-rezurekcyjny charakter sakramentalnego życia Kościoła
a. Staurologiczno-rezurekcyjny charakter chrztu świętego
b. Staurologiczno-rezurekcyjny charakter Eucharystii
2.3. Krzyż i zmartwychwstanie a eklezjalna diakonia
a. Agapetologiczne urzeczywistnianie się Kościoła
b. Agapetologiczna wiarygodność Kościoła

Zakończenie

Summary
Zusammenfassung
Wykaz skrótów
Bibliografia
Table of contents
Inhaltsverzeichnis

This product was added to our catalog on Wednesday 14 January, 2015.
Reviews
Previous product  Product 234 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
Wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego według kardynała Avery Dullesa
Wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego według kardynała Avery Dullesa
Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera
Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera
Filozofia Boga. Part 1 and 2
Filozofia Boga. Part 1 and 2
$ Teologia człowieka <br><blink>Nominacja do nagrody Akademia 2007</blink>
$ Teologia człowieka
Nominacja do nagrody Akademia 2007
Opera omnia T. XIII-2 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-2 - W rozmowie z czasem
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce