Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788377029800 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
Między Warszawą a Florencją. Korespondencja Adama Pługa i Teofila Lenartowicza. 1870-1890
32,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne
[9788377029800]
30,00zł
Product available

eds. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon
ISBN:
978-83-7702-980-0
Pages: 234
Format: B5 (hard cover)
Year: 2014
Language: Polish

» Electronic version

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, tak obszernym, interdyscyplinarnym opracowaniem problemu sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej. Obejmuje analizy wybitnych przedstawicieli nauk filozoficznych, prawnych i medycznych, a autorami tekstów są między innymi byli lub aktualni prezesi Trybunału Konstytucyjnego (Andrzej Zoll), Naczelnej Izby Lekarskiej (Konstanty Radziwiłł) i Naczelnej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (Elżbieta Puacz). W pracy prezentowane są różne punkty widzenia, uwzględniające odmienność perspektyw badawczych, tradycji religijno-filozoficznych, jak i poglądów doktrynalno-ustrojowych, co stanowi odzwierciedlenie stanu dyskusji nad przepisami regulującymi sprzeciw sumienia. Materiał został podzielony na trzy części obejmujące perspektywę filozoficzno-religijną, prawną i medyczną. Rozważania zawarte w części pierwszej obejmują m.in. analizę kategorii sumienia w etyce, prezentację stanowiska Kościoła katolickiego wobec wzbudzających obiekcje moralne procedur medycznych, a także omówienie relacji między dotyczącymi tych kwestii przepisami wewnętrznymi niektórych związków wyznaniowych a prawem państwowym. Część druga zawiera refleksję nad prawem do sprzeciwu sumienia w medycynie z perspektywy praw człowieka (a zwłaszcza praw osób wykonujących zawody medyczne oraz praw pacjenta), przepisów Konstytucji RP i umów międzynarodowych. Obejmuje też rozważania dotyczące reżimu prawnego dotyczącego wybranych procedur medycznych. Teksty zgrupowane w części trzeciej dotyczą zakresu wolności sumienia w praktyce lekarskiej, jak i w wykonywaniu innych zawodów medycznych: farmaceuty, pielęgniarki, położnej i diagnosty laboratoryjnego. Monografia wpisuje się w aktualną dyskusję społeczną i naukową dotyczącą klauzuli sumienia w medycynie, a autorzy poszczególnych opracowań formułują wiele godnych uwagi postulatów, które mogą się przyczynić do wypracowania właściwych zasad postępowania w tym zakresie. (red. Jakub Pawlikowski)


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Przesłanie Ks. Abp. Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych


Część I - Perspektywa religijna i etyczna

ANDRZEJ SZOSTEK
Kategoria sumienia w etyce
The Category of Conscience in Ethics (summary)

WALDEMAR GŁUSIEC
Kościół katolicki a kontrowersyjne moralnie procedury medyczne
The Roman Catholic Church and Morally Controversial Medical Procedures (summary)

KATARZYNA KRZYSZTOFEK
Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych współczesnych procedur medycznych
The Position of Jehovah's Witnesses on Selected Contemporary Medical Procedures (summary)

MICHAŁ CZELNY
Obowiązek informacyjny a sankcje prawnokanoniczne w kontekście przerywania ciąży
Obligation of Information and the Sanctions under Canon Law Regarding Abortion (summary)


Część II - Perspektywa prawna

ANDRZEJ ZOLL
Klauzula sumienia
Conscience Clause (summary)

LESZEK BOSEK
Problem zakresowej niekonstytucyjności art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
The Problem of Unconstitutionality of the Scope of Article 39 of the Act on Medical and Dental Professions (summary)

OKTAWIAN NAWROT
Prawa człowieka, sprzeciw sumienia i państwo prawa
Human Rights, Conscientious Objection and Rule of Law (summary)

MIROSŁAW NESTEROWICZ, NATALIA KARCZEWSKA-KAMIŃSKA
Prawa pacjenta w kontekście odmowy udzielenia świadczeń medycznych przez lekarza lub szpital (w związku z klauzulą sumienia)
Patients' Rights and the Refusal of Treatment by a Medical Doctor or Hospital (in Connection with the Conscience Clause) (summary)

MAŁGORZATA GAŁĄZKA
Kontrowersje wokół "prawa do aborcji"
The Controversy on the Presumed Right to Abortion (summary)


Część III - Perspektywa medyczna

JAKUB PAWLIKOWSKI
Spór o klauzulę sumienia z perspektywy celów medycyny i etyki lekarskiej
The Debate over the Conscience Clause from the Perspective of Goals of Medicine and Medical Ethics (summary)

ALINA T. MIDRO
Klauzula sumienia z perspektywy lekarza genetyka klinicznego
The Conscience Clause from the Perspective of Physician Clinical Geneticist (summary)

KRZYSZTOF MARCZEWSKI
Klauzula sumienia w praktyce lekarza internisty
The Conscience Clause in the Practice of Internal Medicine Practitioner (summary)

KONSTANTY RADZIWIŁŁ
Odmowa leczenia z perspektywy art. 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej
Refusal of Treatment under Article 7 of the Code of Medical Ethics (summary)

BEATA DOBROWOLSKA
Sprzeciw sumienia w zawodzie pielęgniarki i położnej - założenia i praktyka
Conscientious Objection in Nursing and Midwifery. The Principles and Practice (summary)

MAŁGORZATA PRUSAK
Sprzeciw sumienia w praktyce aptecznej
Conscientious Objection in the Pharmacist's Practice (summary)

WALDEMAR GŁUSIEC, ELŻBIETA PUACZ
Sprzeciw sumienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego
Conscientious Objection in the Laboratory Diagnostician's Practice (summary)

This product was added to our catalog on Tuesday 10 March, 2015.
Reviews
Previous product  Product 103 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy
Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce