Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377029824 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Szatan w Starym Testamencie oraz w judaizmie Drugiej Świątyni. Studium z historii tradycji
[9788377029824]
35,00zł
Product unavailable

Studia Biblica Lublinensia XII

ks. Wojciech Kardyś
ISBN:
978-83-7702-982-4
Pages: 356
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Biblijny motyw szatana w kontekście religii starożytnego Bliskiego Wschodu

1. Etymologia terminu !jf
2. Postać szatana w wierzeniach starożytnego Bliskiego Wschodu
2.1. Egipt
2.2. Mezopotamia
2.3. Syro-Palestyna
3. Obecność szatana w Biblii Hebrajskiej


II. Motyw szatana w tradycji Biblii Hebrajskiej

1. Lb 22,22-35
1.1. Analiza literacka
1.1.1. Delimitacja i kontekst perykopy
1.1.2. Gatunek literacki
1.1.3. Krytyka redakcji
1.1.4. Struktura
1.2. Analiza egzegetyczna
1.2.1. Oślica wobec anioła Jahwe (ww. 22-27)
1.2.2. Konfrontacja Balaama z oślicą (ww. 28-30)
1.2.3 Balaam wobec anioła Jahwe (ww. 31-35)
1.3. Wnioski teologiczne
1.3.1. Tożsamość przeciwnika
1.3.2. Przeciwnik w relacji do Boga
1.3.3. Przeciwnik w relacji do człowieka
2. Hi 1–2
2.1. Analiza literacka
2.1.1. Delimitacja i kontekst perykopy
2.1.2. Gatunek literacki
2.1.3. Krytyka redakcji
2.1.4. Struktura
2.2. Analiza egzegetyczna
2.2.1. Prezentacja i charakterystyka Hioba (1,1-5)
2.2.2. Pierwsza scena w niebie (1,6-12)
2.2.3. Pierwsza próba (1,13-22)
2.2.4. Druga scena w niebie (2,1-7a)
2.2.5. Druga próba (2,7b-10)
2.2.6. Przybycie trzech przyjaciół (2,11-13)
2.3. Wnioski teologiczne
2.3.1. Tożsamość szatana
2.3.2. Szatan w relacji do Boga
2.3.3. Szatana w relacji do człowieka
3. Za 3,1-7
3.1. Analiza literacka
3.1.1. Delimitacja i kontekst perykopy
3.1.2. Gatunek literacki
3.1.3. Krytyka redakcji
3.1.4. Struktura
3.2. Analiza egzegetyczna
3.2.1. Oskarżenie skierowane przeciwko Jozuemu (ww. 1-2)
3.2.2. Uniewinnienie Jozuego (ww. 3-5)
3.2.3. Obietnice dane Jozuemu (ww. 6-7)
3.3. Wnioski teologiczne
3.3.1. Tożsamość szatana
3.3.2. Szatan w relacji do Boga
3.3.3. Szatan w relacji do człowieka
4. 1 Krn 21,1-7
4.1. Analiza literacka
4.1.1. Delimitacja i kontekst perykopy
4.1.2. Gatunek literacki
4.1.3. Krytyka redakcji
4.1.4. Struktura
4.2. Analiza egzegetyczna
4.2.1. Ogłoszenie spisu przez Dawida (ww. 1-4a)
4.2.2. Przeprowadzenie spisu przez Joaba (ww. 4b-7)
4.3. Wnioski teologiczne
4.3.1. Tożsamość szatana
4.3.2. Szatan w relacji do Boga
4.3.3. Szatan w relacji do człowieka


III. Motyw szatana w Septuagincie

1. Reinterpretacja hebrajskiej tradycji o szatanie w Biblii Greckiej
1.1. Lb 22,22-35
1.2. Hi 1–2
1.3. Za 3,1-7
1.4. 1 Krn 21,1-7
2. Tradycja własna Biblii Greckiej o szatanie
2.1. Zawistny diabeł jako przyczyna śmierci (Mdr 2,24)
2.1.1. Analiza literacka
2.1.2. Analiza egzegetyczna
2.2. Przeciwnik przeklęty przez bezbożnika (Syr 21,27)
2.2.1. Analiza literacka
2.2.2. Analiza egzegetyczna
2.3. Twierdza Akra jako złośliwy przeciwnik dla Izraela (1 Mch 1,36)
2.3.1. Analiza literacka
2.3.2. Analiza egzegetyczna


IV. Motyw szatana w literaturze judaizmu pozabiblijnego

1. Literatura apokryficzna
1.1. Księga Jubileuszów
1.2. Wniebowzięcie Mojżesza
1.3. Testamenty dwunastu Patriarchów
1.4. Życie Adama i Ewy i Pokuta Adama
1.5. Etiopska Księga Henocha
1.6. Słowiańska Księga Henocha
1.7. Hebrajska Księga Henocha
1.8. Testament Hioba
1.9. Męczeństwo Izajasza
2. Literatura qumrańska
2.1. Hymny
2.2. Reguła Błogosławieństw
2.3. Aramejski Dokument Lewiego
2.4. Słowa Świateł
2.5. Zwój Psalmów


V. Dynamika tradycji biblijnej i pozabiblijnej o szatanie

1. Pochodzenie tradycji o szatanie
1.1. Niszczycielskie bóstwo lub demon
1.2. Antagonista w starożytnych panteonach
1.3. Oskarżyciel na niebieskim dworze
2. Rozwój tradycji o szatanie w Starym Testamencie
2.1. Członek niebieskiego zgromadzenia
2.2. Sceptyczny podwładny Boga
2.3. Wróg człowieka i narodu wybranego
3. Motyw szatana w judaizmie pozabiblijnym
3.1. Ewolucja tożsamości szatana
3.2. Przeciwnik Boga
3.3. Zwodziciel i oskarżyciel ludzi
4. Szatan w tradycji Nowego Testamentu
4.1. Władca złych duchów
4.2. Adwersarz Boga i Jezusa
4.3. Przeciwnik odciągający ludzi od Boga

Zakończenie

Satan in the Old Testament and in Judaism of the Second Temple. Study from the History of Tradition

Wykaz skrótów

Bibliografia

This product was added to our catalog on Friday 10 April, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 157 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Radość ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości
Radość ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości
Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu
Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu
$ Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej
$ Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej
Katolicka etyka społeczna <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019
Katolicka etyka społeczna
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019
Między moralnością kamieni a prawami człoweka. Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej
Między moralnością kamieni a prawami człoweka. Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej
Łaska Boża
Łaska Boża
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce