Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380610217 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Traktat o Kościele
[9788380610217]
30,00zł
Product unavailable

ks. Marian Rusecki
ISBN:
978-83-8061-021-7
Pages: 466
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstep

I. Kim jest Kościół?
1. Kształtowanie się tradycyjnego rozumienia Kościoła
2. Kościół jako wspólnota personalistyczna i dynamiczna
3. Personalistyczny wymiar struktur Kościoła widzialnego

II. Kościół jako tradent Objawienia
1. Zasady łączące traktat chrystologiczny z eklezjologicznym
2. Klasyczne ujęcie przedmiotu eklezjologii apologetycznej
3. Nowe koncepcje elementów eklezjologii teologicznofundamentalnej
3.1. Współczesne koncepcje Kościoła
3.1.1. Biblijne nazwy Kościoła
3.1.2. Teologiczne określenia Kościoła
3.2. Powstanie Kościoła
3.3. Ustrój Kościoła
3.4. Przynależność do Kościoła
3.5. Znaki wiarygodności Kościoła
3.6. Sposoby przekazywania Objawienia w Kościele

III. Misterium Kościoła w konstytucji Lumen gentium Soboru Watykańskiego II
1. Dalszy i bliższy kontekst Mysterium Ecclesiae
1.1. Kształtowanie się tradycyjnej eklezjologii
1.2. Zarys instytucjonalnej eklezjologii
1.3. Prekursorzy nauki soborowej
2. Newralgiczne punkty Mysterium Ecclesiae
2.1. Co znaczy misterium Kościoła?
2.2. Kościół w zbawczym planie Boga
2.3. Boska geneza Kościoła
2.4. Kościół jako sakrament
3. Kwestia Kościoła Chrystusowego i kenozy Kościoła
4. Podstawowe efekty i postulaty
4.1. Teologiczne rozumienie Kościoła
4.2. Postulaty badawcze

IV. Chrystyczna ikonicznosc Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II
1. Ku pojeciu ikony
2. Chrystus ikona Boga
3. Człowiek obrazem Boga
4. Organiczna łaczność Chrystusa z Kościołem

V. Boska geneza Kościoła
1. Niekatolickie teorie genezy Kościoła
2. Katolickie teorie genezy Kościoła
2.1. Interpretacje zawężone
2.2. Koncepcja integralna
2.2.1. Eklezjotwórczy charakter nauczania Jezusa
2.2.2. Eklezjalna proegzystencja Jezusa
2.2.3. Królestwo Boże i cuda Jezusa
2.2.4. Ustanowienie Dwunastu z Piotrem na czele
2.2.5. Ostatnia Wieczerza w genezie Kościoła
2.2.6. Eklezjotwórcza rola Krzyża
2.2.7. Zmartwychwstanie jako finalny fakt eklezjogenezy
2.2.8. Eklezjogenetyczny dar Ducha Świętego

VI. Cud w funkcji eklezjotwórczej
1. Cud a królestwo Boże Starego Przymierza
2. Cud a królestwo Boże Nowego Przymierza
3. Cud a natura Kościoła

VII. Rola Ducha Świętego w Kościele według encykliki Dominum et Vivificantem Jana Pawła II
1. Geneza Kościoła w świetle starszej i nowszej eklezjologii
2. Duch Święty w genezie Kościoła
3. Działanie Ducha Świętego w Kościele

VIII. Eklezjotwórczy wymiar Eucharystii
1. Przymierze jako konstytutywny element nowego Ludu Bożego
2. Paschalny wymiar Eucharystii
3. Permanentna eucharystyczna eklezjogeneza

IX. Eklezjotwórczy wymiar modlitwy
1. Geneza i pojęcie Kościoła
1.1. Geneza Kościoła
1.2. Pojecie Kościoła
2. Urzeczywistnianie się Kościoła
2.1. Jedność wiary
2.2. Wspólnota miłosci
2.3. Eucharystia
3. Personalizacja człowieka przez modlitwę
4. Sperancyjno-eschatyczny wymiar modlitwy

X. Przekaz Objawienia w liturgii
1. Objawienie zródłem teologii liturgii
2. Liturgia i wiara (lex orandi - lex credendi)
2.1. W liturgii wypowiada się Magisterium Kościoła
2.2. Zwiazek liturgii z dogmatem
3. Zbawcza obecność Chrystusowego Objawienia w liturgii
3.1. Eucharystia jako uobecnienie wydarzeń paschalnych
3.2. Słowo Boże w liturgii
3.3. Charakter sakramentalny liturgii
3.4. Liturgia miejscem teologicznym
4. Charakter dialogiczny liturgii

XI. Fundamentalne znaczenie Tradycji w Kościele
1. Znaczenie ogólne
2. Tradycja w niektórych religiach
3. Kształtowanie się tradycji biblijnej w Starym Testamencie
4. Tradycja w Nowym Testamencie
5. Tradycja i jej rola w rozwoju historycznym do Soboru Trydenckiego
6. Dyskusje na temat nauczania Tridentinum
7. Nauka Soboru Watykanskiego II
8. Refleksje końcowe

XII. Problem objawień prywatnych w Kościele
1. Pojecie objawień prywatnych
1.1. Autor i odbiorca
1.2. Formy objawień prywatnych
1.3. Problem prywatności objawień pochrystusowych
1.4. Czas objawień prywatnych i ich znaczenie
2. Próba określenia kryteriów objawień prywatnych
2.1. Kryteria negatywne i naturalne pozytywne
2.1.1. Objawienie i jego treść
2.1.2. Okoliczności objawień prywatnych
2.1.3. Osoba doznajaca objawień
2.1.4. Świadkowie objawień prywatnych
2.2. Znaki wiarygodności objawień prywatnych
2.2.1. Cuda
2.2.2. Sensus fidei
2.2.3. Owoce objawień
2.2.4. Aprobata Kościoła

XIII. Papież - świadek i znak jedności Kościoła
1. Teoria znaku i jego funkcji
2. Piotr szczególnym znakiem Chrystusa
3. Piotr świadkiem Chrystusa i Jego Kościoła w funkcji jedności
4. Piotr znakiem jedności Kościoła

XIV. Urząd Nauczycielski Kościoła w służbie przekazu Objawienia
1. Posługa prymatu w funkcji przekazu Objawienia
2. Kolegium biskupów
3. Charyzmat nieomylności

XV. Czy Kościół w Polsce jest wiarygodny?
1. Pojęcie Kościoła a problem jego wiarygodności w aspekcie historycznym
2. Ogólne pojęcie Kościoła
3. Pojęcie wiarygodności i znaku
4. Znaki wiarygodności Kościoła
4.1. Znak Piotra
4.2. Znak kolegium apostolskiego
4.3. Znak jedności
4.4. Znak świetości
4.5. Znak powszechności
4.6. Znak apostolskości
4.7. Znak agapetologiczny
4.8. Znak prakseologiczny
4.9. Znak martyriologiczny
4.10. Znak kulturotwórczy
5. Rozpoznawanie znaków wiarygodności

XVI. Urzeczywistnianie się Kościoła dziś
1. Co robić w takiej sytuacji?
2. Kim jest Kościół?
3. Współczesna eklezjogeneza
3.1. Martyria - nauczanie i świadectwo
3.2. Tworzenie wspólnoty braterskiej - koinonia
3.3. Leitourgia - łamanie chleba i modlitwa
3.4. Diakonia - służba człowiekowi

XVII. Dlaczego niektórzy akceptują Chrystusa, a odrzucają Jego Kościół?
1. Oświeceniowe dziedzictwo
2. Kryzys instytucjonalizmu
3. Protestantyzacja mentalności katolików
4. Błedy ludzi Kościoła
5. Wadliwe rozumienie Kościoła

XVIII. Uniwersalna pełnia zbawienia w Jezusie Chrystusie a religie pozachrześcijańskie
1. Dostrzeganie elementów objawieniowo-zbawczych w religiach pozachrześcijańskich
2. Rozwiązania skrajne
2.1. Poglady deprecjonujące religie pozachrześcijańskie
2.2. Poglady deprecjonujące chrześcijaństwo
3. Reinterpretacja klasycznych rozwiązań
3.1. Zasada extra Ecclesiam salus nulla
3.2. Konieczność chrztu do zbawienia
3.3. Absolutny charakter chrześcijaństwa
4. Róznorodność spojrzeń
4.1. Ekskluzywizm
4.2. Relatywistyczny pluralizm
4.3. Inkluzywizm
5. Soborowe i posoborowe wypowiedzi Kościoła

XIX. Kościół wobec nowych ruchów religijnych i sekt
1. Poznanie zjawisk parareligijnych i ich przyczyń
2. Próba zrozumienia motywów psychologicznych akcesu do sekt

XX. Wkład chrzescijanstwa w kulture duchowo-materialna
1. Wkład w edukację chrześcijańską
2. Chrześcijańskie inspiracje w literaturze
3. Chrześcijańska treść sztuki sakralnej
3.1. Sztuka chrześcijaństwa zachodniego
3.2. Sztuka chrześcijaństwa wschodniego
4. Specyfika architektury sakralnej
5. Oryginalne walory muzyki sakralnej
6. Sztuka filmowa

Wykaz skrótów

Bibliografia

Indeks osób

This product was added to our catalog on Monday 11 May, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 143 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin
$ Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Wprowadzenie do filozofii (hard cover)
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom II
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom II
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
$ Historia Kościoła, cz. 4: Jesień kościelnego średniowiecza
$ Historia Kościoła, cz. 4: Jesień kościelnego średniowiecza
Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła
Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce