Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380610859 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Oto Ja, Służebnica Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)
[9788380610859]
39,00zł
Product unavailable

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-8061-085-9
Pages: 496
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

OD AUTORA

I. Z MATKĄ PANA W KAZACHSTANIE ABY WŁAŚCIWIE ODCZYTYWAĆ TĘ KAZACHSTAŃSKĄ PRZYGODĘ

1. ŚWIATŁA NA ROK MARYI W KAZACHSTANIE. HOMILIA W KATEDRZE W ASTANA, 14 WRZEŚNIA 2010 ROKU
1. Świata Słowa Bożego
2. Światła z doświadczeń Kościołów
2.1. W Polsce
2.2. W Niemczech
2.3. Na Ukrainie
3. Elementy programu
4. Wybór lektury

2. JAK KOŚCIÓŁ UCZY O MATCE PANA I NASZEJ MATCE ORAZ JEJ MIEJSCU W KULCIE CHRZEŚCIJAŃSKIM
1. Słowo Soboru Watykańskiego II
1.1. Część pierwsza. Soborowa odnowa mariologii
1.2. Część druga. Maryja historiozbawcza. Zrozumieć słowo Vaticanum II o Matce Pana
2. Słowo papieża Pawła VI. Adhortacje Signum magnum i Marialis cultus
2.1. Adhortacja Signum magnum
2.2. Adhortacja Marialis cultus
3. Dwa słowa Jana Pawła II

3. VITA CONSECRATA: TEOLOGICZNE INSTRUMENTARIUM FORMACJI ZAKONNEJ

4. ROZMOWY
1. Rozmowa pierwsza. Współodkupicielka - Corredemptrix?
2. Rozmowa druga. Stanowisko Watykanu wobec ruchu na rzecz piątego dogmatu maryjnego
3. Rozmowa trzecia. Stanowisko Jana Pawła II wobec tytułu Corredemptrix i ruchu na rzecz piątego dogmatu maryjnego

5. W TROSCE O DIAMENT

6. POŚREDNIK - POŚREDNICZKA - POŚREDNICY

7. NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ MOJEGO KAPŁAŃSTWA, CZYLI MATKA PANA WCIĄŻ PRACUJE

8. ANEKS: ZBIGNIEW GRYGORCEWICZ MIC, EWANGELIZACJA W KONTEKŚCIE KAZACHSTANU. NOTATKI NA MARGINESIE KSIĄŻKI

9. ZAWIERZYĆ MATCE. PIELGRZYMOWANIE PO AKTACH ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ
1. Teologia aktu oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła. Jubileuszowe zamyślenia
2. Teologia wybranych aktów oddawania się Najświętszej Maryi Pannie
2.1. Akt oddania się za wiecznego niewolnika Najświętszej Pannie (Franciszek Stanisław Fenicki - Jan Chomentowski, 1632)
2.2. Śluby Jana Kazimierza (1 kwietnia1656)
2.3. Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort (ok. 1700)
2.4. Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Kolbego (1917)
2.5. Akt poświęcenia używany przez Legion Maryi
2.6. Jasnogórskie Śluby Narodu (28 sierpnia 1956)
2.7. Oddanie Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi, Matce Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego (3 maja 1966)
2.8. Akt oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi (Ruch Rodzin Nazaretańskich)
2.9. Jana Pawła II akt oddania z Fatimy (13 maja 1982)
3. Krościenko w kontekście. Oryginalność aktu oddania Ruchu Światło-życie Niepokalanej Matce Kościoła
4. Zawierzenia narodów Azji
4.1. Tobie zawierzam wszystkie ludy Azji. Manila (Filipiny), 17 lutego 1981
4.2. Modlitwa do Niepokalanej w Nagasaki. Nagasaki (Japonia), 26 lutego 1981
4.3. Akt zawierzenia Matce Bożej narodu i Kościoła Korei. Seul (Korea), 6 maja 1984
4.4. Akt powierzenia Tajlandii Matce Bożej. Sampran (Tajlandia), 11 maja 1984
4.5. Akt powierzenia Indii Matce Bożej. Bombaj (Indie), 9 lutego 1986
4.6. Naśladujcie przykład Maryi. New Delhi (Indie), 7 listopada 1999
5. Zawierzyć - poświęcić - konsekrować. Konsultacja liturgiczna
5.1. Zawierzenie chrześcijanina
5.2. Konsekracja. Teologiczny sens terminu. Uwagi na marginesie adhortacji Vita consecrata

10. PER MARIAMAD IESUM - PER IESUMAD MARIAM
1. Ad Mariam per Iesum. Interpretacja wypowiedzi Jana Pawła II
1.1. Ad Mariam per Iesum - z 24 września 2000 roku
1.2. Poprawne rozumienie hasła Per Iesum ad Mariam
2. Dlaczego potrzebujemy hasła=programu Ad Mariam per Iesum?
2.1. Swoisty monofizytyzm w pobożności maryjnej
2.2. Tworzenie Boga na obraz i podobieństwo swoje
3. Potrzeba równowagi między zasadą Do Chrystusa przez Maryję a zasadą Do Maryi przez Chrystusa
4. Potrzeba równowagi między pobożnością do Maryi a pobożnością na wzór Maryi (jak Maryja)

11. MAGNIFICAT


II. STUDIA I ZAMYŚLENIA

12. MARYJA W DUCHOWOŚCI
1. Pluralizm duchowości maryjnych
2. Dzieje problematyki
2.1. Maryja w duchowości zachwytu i wychwalania
2.2. Maryja w duchowości naśladowania
2.3. Maryja w duchowości oddania
2.4. Maryja w duchowości wzywania
3. Wybrane ukonkretnienia duchowości maryjnej
4. Elementy programu

13. STOSOWANIE PISMA ŚWIĘTEGO W ARGUMENTACJI DOGMATYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE RDZ 3,15
1. Rdz 3,15 w interpretacji wybranych teologów
1.1. Drewniak
1.2. Gallus i Unger
1.3. Styś
1.4. Laurentin
1.5. Brinktrine
1.6. Mariani
1.7. Coppens
2. Rdz 3,15 w bulli Ineffabilis Deus
2.1. Narodziny bulli Ineffabilis Deus
2.2. Uzasadnienia w bulli Ineffabilis Deus
2.3. Sens dosłowny?
3. Podsumowanie

14. MARYJA A EUCHARYSTIA WEDŁUG ENCYKLIKI ECCLESIA DE EUCHARISTIA
1. Przesłanie encykliki Ecclesia de Eucharistia
1.1. Eucharystyczna wiara Maryi
1.2. Realizowanie (antycypowanie) ofiarniczego wymiaru Eucharystii
1.3. Obecność Maryi w Eucharystii?
1.4. Magnificat a Eucharystia
2. Nabożeństwa maryjne coram Sanctissimo?
2.1. Dokumenty Kościoła uniwersalnego i dokumenty Kościoła w Polsce
2.2. Refleksja teologiczna

15. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY MARIOLOGII ŚREDNIOWIECZA
1. Konsultacje z historykami mariologii średniowiecza
2. Konsultacje z mariologami średniowiecza
2.1. Piotr Lombard (f1160)
2.2. Św. Bernard z Clairvaux (f1153)
2.3. Św. Antoni z Padwy (f1231)
2.4. Św. Bonawentura z Bagnoregio (f1274)
2.5. Św. Tomasz z Akwinu (f1274)
3. Zakończenie
4. Bibliografia

16. TOMASZ A KEMPIS POPRZEDNIKIEM ŚW. GRIGNIONA?

17. PROMOCJA KSIĄŻKI ŻYCIŃSKIEGO O MARIOLOGII NEWMANA
1. Argument ex auctoritate, czyli z autorytetu
2. Motywy rzeczowe
3. Motyw kairologiczny
4. Motyw solidarności z Janem Pawłem II
5. Motywy osobiste

18. SŁOWO O LUBELSKIEJ TRYLOGII MARIOLOGICZNEJ

19. DOCTOR MARIANUS
1. Tekst
1.1. Edycje Balića (1933 i 1954)
1.2. Edycja Marianiego (1987)
1.3. Edycja Cecchina (2005)
1.4. Edycje polskie
2. Myśl
2.1. Niepokalane Poczęcie
2.2. Przeznaczenie z Chrystusem
2.3. Małżeństwo Maryi z Józefem
2.4. Realizm relacji synowskiej Chrystusa do Maryi
2.5. Ślub dziewictwa
2.6. Pośrednictwo?
3. Doctor Marianus w mariologii nad Wisłą
3.1. Scotus in Kolbe redivivus?
3.2. Doctor Marianus w Katedrze Mariologii KUL
4. Zakończenie
5. Bibliografia

20. KONGRESY KOLBIAŃSKIE MAJĄ SWOJĄ HISTORIĘ
1. Kongres w Niepokalanowie 11-12 sierpnia 1972
2. Kongres w Rzymie 8-12 października 1984. Mariologia św. Maksymiliana M. Kolbe
3. Kongres w Niepokalanowie, 19-25 września 1994. Św. Maksymilian Kolbe i Nowa Ewangelizacja
3.1. Kongres jako wydarzenie
3.2. Podsumowanie merytoryczne
3.3. Pytania otwarte
4. Kongres w Rzymie 24-27 września 2001. Maksymilian M. Kolbe na tle jego czasów i dzisiaj. Zbliżenie do jego osoby i pism
4.1. Wybrane złote ziarna
4.2. Perspektywy

21. PAWEŁ VI I TYTUŁ MATER ECCLESIAE
1. Koronny tekst
2. Teologiczna analiza koronnego tekstu
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Elementy komentarza

22. GŁOS W SPRAWIE NAUCZANIA JANA PAWŁA II O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

23. JAN PAWEŁ II A 1550 ROCZNICA SOBORU EFESKIEGO
1. W kontekście Soboru Konstantynopolskiego
2. W kontekście Soboru Watykańskiego II

24. PIĘTNAŚCIE ZADZIWIEŃ MARIOLOGIĄ JANA PAWŁA II (W RADIO R - LUBLIN)
1. Cztery zadziwienia encykliką Redemptoris Mater
2. Dwa zadziwienia różańcowe
3. Dwa zadziwienia Fatimą
4. Zadziwienie katechezą o śmierci Matki Bożej oraz Kalwarią Zebrzydowską
5. Cztery zadziwienia sposobem czerpania ze św. Ludwika Grigniona de Montfort
6. Zadziwienie teologią ikony
7. Zadziwienie hasłem Per Iesum ad Mariam - Przez Jezusa do Maryi
8. Zadziwienie połączeniem Jezu, ufam Tobie! z maryjnością
9. Dwa zadziwienia o. Maksymilianem

25. MARIOLOGIA JANA PAWŁA II. DOKTORATY I MAGISTERIA W KATEDRZE MARIOLOGII KUL POD KIERUNKIEM SC. NAPIÓRKOWSKIEGO
1. Doktoraty
2. Magisteria

26. MARIOLOGY DOCTORATES WRITTEN UNDER THE DIRECTION OF FR. PROF. SC. NAPIÓRKOWSKI OFMCONV (THE CHRONOLOGICAL ORDER)

27. MOJE WYPOWIEDZI O MARIOLOGII I MARYJNOŚCI JANA PAWŁA II

28. O MARYJNOŚCI SŁUGI BOŻEGO STEFANA WYSZYŃSKIEGO. DLA RADIA WATYKAŃSKIEGO (CZERWIEC 2011)

29. MOJE DROGI (CZY BEZDROŻA?) DO TEOLOGII POŚREDNICTWA
1. Etap dziedzictwa z entuzjazmem - Czas do licencjatu (1947-1961)
1.1. O. Maksymilian M. Kolbe - św. Ludwik Grignion de Montfort - św. Alfons Liguori - św. Bernard z Clairvaux - Gabriele Roschini
1.2. Pośredniczka (Mediatrix) w ogólności
1.3. Współodkupicielka - Corredemptrix
1.4. Szafarka wszelkich łask - Distributrix omnium gratiarum
2. Etap burzy i naporu - Czas wokół doktoratu (1962-1968)
2.1. Rozprawa doktorska
2.2. Sobór
2.3. Wykłady o. Krupy
3. Etap remontu i aggiornamento - Czas wokół habilitacji (1969-1978)
3.1. Rozprawa habilitacyjna: SOLUS CHRISTUS. Zbawcze pośrednictwo według 'Księgi Zgody' (1975)
3.2. Proces lustracyjny
3.3. Opór materii
3.4. Modele zbawczego pośrednictwa
3.5. Pośrednictwo maryjne w pobożności ludowej
4. Etap mariologii w kontekście z nowym entuzjazmem - Czas głównie po habilitacji (1975) oraz czas błogosławionej emerytury (2004-)
4.1. Problem liturgiczny
4.2. Inne problemy
5. Zakończenie


III. ROZMOWY

30. PIĘĆ PYTAŃ DO REKOLEKCJONISTÓW NIE TYLKO FRANCISZKAŃSKICH
1. Pytanie pierwsze, czyli pytanie o obraz Boga
2. Dwa pytania o obraz Chrystusa, czyli pytanie o swoisty monofizytyzm oraz o pośrednictwo
2.1. Swoisty monofizytyzm
2.2. Pośrednictwo
3. Pytanie czwarte, czyli pytanie o obraz Najświętszej Maryi Panny: chrystotypiczny i eklezjotypiczny
4. Pytanie piąte, czyli pytanie o kierunek odnowy
4.1. Poprawniej o Bogu
4.2. Poprawniej o człowieku

31. MAGNIFICAT - NAJPIĘKNIEJSZA MODLITWA MARYJNA

32. NIEPOKALANE POCZĘCIE. ROZMOWA Z KS. PRZEMYSŁAWEM ŚLIWIŃSKIM

33. O MARYJNEJ POBOŻNOŚCI BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II. Z O. PROF. CELESTYNEM NAPIÓRKOWSKIM ROZMAWIA JOLANTA KRASOWSKA

INDEKS OSOBOWY
INDEKS RZECZOWY

This product was added to our catalog on Tuesday 18 August, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 248 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom II - Kościół domem
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom II - Kościół domem
$ Bolesław Prus: pisarz nowoczesny
$ Bolesław Prus: pisarz nowoczesny
Dzieje klasyki polskiej na scenach lubelskich w latach 1864-1997 <br>Nagroda Wawrzyn Pawła Konrada
Dzieje klasyki polskiej na scenach lubelskich w latach 1864-1997
Nagroda Wawrzyn Pawła Konrada
Dawne literatury romańskie - żywioły, temperamenty, charaktery
Dawne literatury romańskie - żywioły, temperamenty, charaktery
Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815-1952)
Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815-1952)
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce