Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788380610927 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3
Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3
35,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Koinonia - urzeczywistnianie jedności Kościoła
[9788380610927]
30,00zł
Produkt dostępny

Seria: Jeden Pan, jedna wiara, t. 24

Anna Malina
ISBN:
978-83-8061-092-7
Stron: 306
Format: B5
Rok wydania: 2015


SPIS TREŚCI

Wstęp


Rozdział 1
Koinonia jako kategoria eklezjologiczna

1.1. Biblijno-patrystyczne rozumienie koinonii
1.1.1. Koinonia w Biblii
1.1.1.1. Wprowadzenie filologiczne
1.1.1.2. Koinonia w Nowym Testamencie
1.1.2. Koinonia w myśli patrystycznej
1.1.2.1. Trynitarny wymiar koinonii
1.1.2.2. Komunia wiary
1.1.2.3. Komunia sakramentów
1.1.2.4. Komunia z biskupami
1.2. Koinonia we współczesnej eklezjologii wybranych Kościołów
1.2.1. Eklezjologia communio w Kościele katolickim
1.2.1.1. Communio jako misterium Kościoła
1.2.1.2. Communio sanctorum jako sposób urzeczywistnienia się eklezjalnej komunii 
1.2.1.3. Struktura komunii eklezjalnej
1.2.1.4. Misja Kościoła w perspektywie communio
1.2.2. Eklezjologia komunijna w Kościołach prawosławnych
1.2.3. Koinonia w eklezjologii Kościołów poreformacyjnych
1.2.4. Koinonia w eklezjologii Wspólnoty Anglikańskiej
1.2.5. Koinonia w myśli teologicznej tzw. Kościołów wolnych
1.3. Historyczny kontekst odkrycia koinonii w eklezjologii Komisji "Wiara i Ustrój" 
1.3.1. Kontekst ekumenicznych debat: dialogi i modele jedności
1.3.1.1. Koinonia w dialogach ekumenicznych
1.3.1.2. Koinonia wśród modeli jedności Kościoła
1.3.2. Etapy wyłaniania się kategorii koinonii w pracach Komisji "Wiara i Ustrój"


Rozdział 2
Koinonia jako jedność pochodząca od Boga: dar, uczestnictwo, powołanie

2.1. Dar Bożego życia: trynitarne źródło koinonii
2.1.1. Trynitarne życie Boga
2.1.2. Koinonia w Bożej ekonomii
2.2. Uczestnictwo w życiu Boga: Kościół jako rzeczywistość Bosko-ludzka
2.2.1. Powstanie i trwanie Kościoła
2.2.1.1. Inicjatywa Ojca, Syna i Ducha Świętego
2.2.1.2. Udział w przymiotach i działaniu Boga: Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski
2.2.2. Kościół jako mysterion
2.2.2.1. Kościół jako miejsce spotkania tego, co Boskie, z tym, co ludzkie
2.2.2.2. Biblijne obrazy Kościoła
2.2.2.3. Kościół jako Sakrament
2.2.3. Jedność w różnorodności
2.2.3.1. Uzasadnienie jedności w różnorodności w świetle eklezjologii koinonii
2.2.3.2. Jedność i różnorodność w strukturach i życiu Kościoła
2.2.3.3. Ekumeniczne wyzwanie: granice różnorodności
2.2.4. Misyjna natura Kościoła
2.3. Powołanie do pełni koinonii: Kościół jako rzeczywistość eschatologiczna
2.3.1. Kościół jako antycypacja Królestwa
2.3.2. Historyczne uwarunkowania wspólnoty pielgrzymującej
2.3.3. Perspektywa ekumeniczna: rzeczywista, lecz niepełna komunia


Rozdział 3
Kościół wzrastający w koinonii: widzialne elementy jedności

3.1. Wiara apostolska
3.1.1. Natura wiary Kościoła
3.1.2. Treść wiary i status Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego
3.1.3. Apostolskość a wiara apostolska
3.1.4. Ekumeniczne wyzwania: przekaz i interpretacja wiary
3.2. Sakramenty
3.2.1. Chrzest
3.2.1.1. Komunijny wymiar chrztu
3.2.1.2. Wzajemne uznanie chrztu: osiągnięcia i perspektywy
3.2.1.3. Wzajemne uznanie chrztu: wyzwania eklezjologiczne i pastoralne
3.2.2. Eucharystia
3.2.2.1. Komunijny wymiar Eucharystii
3.2.2.2. Ku pełnej wspólnocie eucharystycznej: osiągnięcia
3.2.2.3. Ku pełnej wspólnocie eucharystycznej: wyzwania
3.3. Posługiwanie
3.3.1. Autorytet: dar w służbie koinonii
3.3.2. Komunijny wymiar posługiwania
3.3.2.1. Posługiwanie wszystkich wierzących
3.3.2.2. Posługiwanie na mocy ordynacji
3.3.2.3. Ku wspólnocie posługiwań: ekumeniczne wyzwania
3.3.3. Episkopē: posługiwanie na rzecz komunii kościelnej
3.3.3.1. Punkty zwrotne w historycznym rozwoju form episkopē
3.3.3.2. Próby ekumenicznego przezwyciężenia problemu episkopē
3.3.3.3. Koncyliarność i prymat: ekumeniczne perspektywy komunii uniwersalnej


Rozdział 4
Koinonia jako jedność wprowadzana w świecie: misja Kościoła

4.1. Koinonia poprzez głoszenie Ewangelii życiem: kult
4.1.1. Różne formy głoszenia Ewangelii życiem
4.1.2. Znaczenie życia wiary dla jedności w świecie
4.2. Koinonia poprzez głoszenie Ewangelii słowem: kerygma
4.2.1. Ewangelizacja: jedno z głównych zadań Kościoła
4.2.2. Ekumeniczne wyzwania: Ewangelia wobec innych religii i kultur
4.2.2.1. Ewangelia a pluralizm religijny: ewangelizacja i dialog
4.2.2.2. Ewangelia a kultura: ewangelizacja i inkulturacja
4.3. Koinonia poprzez głoszenie Ewangelii w posłudze na rzecz świata: diakonia
4.3.1. Moralne wyzwania Ewangelii
4.3.1.1. Kościół jako wspólnota moralna
4.3.1.2. Zobowiązanie moralne Kościoła wobec świata
4.3.1.3. Wyzwanie ekumeniczne: wspólne świadectwo w kwestiach moralnych 
4.3.2. Społeczne wyzwania Ewangelii
4.3.2.1. Podstawy społecznego zaangażowania Kościoła
4.3.2.2. Kościół w społeczeństwie: najpilniejsze wyzwania
4.3.2.3. Wyzwania ekumeniczne
4.3.3. Posługa na rzecz stworzenia

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia
Pismo Święte
1. Źródła
1.1. Podstawowe: Dokumenty Komisji "Wiara i Ustrój"
1.1.1. Dokumenty, które wieńczą dłuższy proces badawczy
1.1.2. Dokumenty, które stanowią część trwającego procesu badawczego
1.1.3. Dokumenty związane ze światowymi konferencjami i innymi spotkaniami
1.1.3.1. Konferencje
1.1.3.2. Inne spotkania
1.1.4. Dokumenty opracowane we współpracy z innymi strukturami Światowej Rady Kościołów
1.1.5. Deklaracje jedności
1.2. Pomocnicze
1.2.1. Inne dokumenty Światowej Rady Kościołów
1.2.2. Dokumenty Wspólnej Grupy Roboczej
1.2.3. Dokumenty bilateralnych dialogów światowych i lokalnych
1.2.3.1. Dokumenty dialogu katolicko-prawosławnego
1.2.3.2. Dokumenty dialogu katolicko-luterańskiego
1.2.3.3. Dokumenty dialogu katolicko-reformowanego
1.2.3.4. Dokumenty dialogu katolicko-anglikańskiego
1.2.3.5. Dokumenty dialogu katolicko-metodystycznego
1.2.3.6. Dokumenty dialogu katolicko-baptystycznego
1.2.3.7. Dokumenty dialogu katolicko-zielonoświątkowego
1.2.3.8. Dokumenty dialogu między katolikami a Światowym Aliansem Ewangelicznym
1.2.3.9. Dokumenty dialogu między katolikami a Uczniami Chrystusa
1.2.3.10. Dokumenty innych dialogów
1.2.4. Inne dokumenty ekumeniczne
1.3. Zbiory dokumentów dialogów ekumenicznych
2. Dokumenty Kościoła katolickiego
2.1. Dokumenty soborowe
2.2. Encykliki
2.3. Adhortacje i listy apostolskie
2.4. Alokucje papieskie
2.5. Dokumenty i wypowiedzi Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan
2.6. Inne dokumenty
3. Dokumenty i standardy doktrynalne innych Kościołów
4. Pisma patrystyczne
5. Pomoce słownikowe i encyklopedyczne
6. Literatura przedmiotu
7. Literatura pomocnicza

Summary
Estratto
Table of contents
Indice

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 14 wrzesień 2015.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 237 z 351 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Homo iudicans. Sądzenie jako degradacja osoby
Homo iudicans. Sądzenie jako degradacja osoby
$ Eneida
$ Eneida
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ Płciowość ludzka w kontekście miłości
$ Bliżej emocji II
$ Bliżej emocji II
Opera omnia T. VII-1 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Opera omnia T. VII-1 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce