Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380611054 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka
Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś
[9788380611054]
42,00zł
Product unavailable

V Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej Sankt-Petersburg, 23-28 paźdzernika 2010

ed. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-8061-105-4
Pages: 582
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Zdrastwujtie! Witajcie w Sankt Petersburgu! Witajcie w Rosji!


Część I
Materiały z Forum

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Jezus Chrystus w Rosji: wczoraj i dziś. V Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej Sankt Petersburg, 23-28 październik 2010. Wprowadzenie

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Jezus Chrystus w Rosji: wczoraj i dziś. V Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej Sankt Petersburg, 23-28 październik 2010. Program

Abp Tadeusz Kondrusiewicz
Kościół w Rosji w XX wieku: Golgota i zmartwychwstanie
1. Znak, który budzi sprzeciw
2. Prześladowania za wiarę w Rosji i byłym Związku Radzieckim
3. Moje osobiste doświadczenia
4. Pamiętać, a jednocześnie patrzeć w przyszłość chrześcijaństwa

ks. Roman Dzwonkowski SAC
Jawna i ukryta hierarchia i administracja Kościoła katolickiego w ZSRS 1917-1991 (bez krajów bałtyckich)
Wstęp
1. Geneza ukrytej hierarchii Kościoła katolickiego w ZSRS i jej losy (1926-1937)
2. Ukryta hierarchia i administracja Kościoła katolickiego w ZSRS w latach 1936-1991 (poza krajami bałtyckimi)
3. Znaczenie stanowiska ukrytych administratorów apostolskich rezydujących w Moskwie
Zakończenie
Aneksy

Hyacinthe Destivelle OP
Spotkanie rosyjskiej eklezjologii prawosławnej z eklezjologią rzymskokatolicką w wiekach XIX i XX
1. Ewolucja rosyjskiej eklezjologii w końcu XIX w. i w początkach XX w.
1.1. Metropolita Filaret (Drozdow): Kościół jako wspólnota wierzących
1.2. Wkład słowianofilów
1.3. E.P. Akwiłonow: eklezjologia chrystologiczna
1.4. Arcybiskup Iłarion (Troickij): eklezjologia trynitarna
2. Eklezjologia teologów emigracyjnych
2.1. S. Bułgakow: soborowość i sofiologia
2.2. W. Łosski: eklezjologia pneumatologiczna
2.3. N. Afanasjew: eklezjologia eucharystyczna
3. Wpływ na teologię katolicką
3.1. Ives Congar: od soborowości do kolegialności
3.2. Sobór Watykański II: "eklezjologia wspólnoty/komunii (communio)"
Zakończenie

Joanna Truta USJK, Oksana Brycik USJK
Święta Urszula Ledóchowska i urszulanki w Rosji
Forum w Rosyjskiej Chrześcijańskiej Akademii Humanistycznej

Dmitrij Wiktorowicz Szmonin
Religia i oświata: doświadczenie aksjologiczno-kulturologicznego modelu

ks. Bronisław Czaplicki
Martyrologium Kościoła katolickiego w Rosji (ZSRR) - refleksja historyczno-teologiczna
1. Historia Kościoła katolickiego w Rosji w zarysie
2. Martyrologia Kościoła katolickiego w Rosji bolszewickiej
3. Teologiczna ocena martyrologium Kościoła katolickiego w Rosji

ks. Bronisław Czaplicki
Poglądy prałata Konstantyna Budkiewicza (1867-1923) i egzarchy Leonida Fiodorowa (1879-1935) na katolicką misję w Rosji Radzieckiej

ks. Bronisław Czaplicki
Działalność honorackich zgromadzeń zakonnych w Sankt Petersburgu w latach 1890-1930

Eugeniusz Niebelski
Tunka na Syberii. Losy duchownych katolickich zesłanych po powstaniu 1863 roku
1. Pod dozorem policyjnym
2. Warunki bytowania
3. Ograniczony kontakt ze światem
4. Kapłaństwo i wspólnota
5. Trudne powroty
6. Ostatni zesłańcy w Tunce
7. Symbol

ks. Krzysztof Pożarski
Biskup Antoni Malecki
1. Encyklopedyczna informacja
2. Biskup Antoni Malecki - droga duchowego męczeństwa, czyli mistrz ludzi cierpiących

ks. Krzysztof Pożarski
Odrodzenie parafii katolickich w północno-zachodniej Rosji, a także duszpasterskie i polonijne doświadczenie
Początki na Wschodzie
W Pskowie
Na północnym-zachodzie Rosji
W parafii św. Stanisława w Sankt Petersburgu
Działalność polonijna
Letnia Szkoła
Archiwalia i historia

Bp Antoni Malecki
Miesięcznik i kwartalnik
Kongres Różańcowy
Mater Ter Admirabilis - Matka Trzykroć Przedziwna

Ryszard Skrzyniarz
Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński - duszpasterz, wygnaniec i założyciel Zgromadzenia Rodziny Maryi
1. Środowisko rodzinne i formacja intelektualna, religijna i patriotyczna
2. Duszpasterz
3. Zesłaniec-wygnaniec
4. Założyciel Zgromadzenia Rodziny Maryi

Ryszard Skrzyniarz
Józef Kalinowski jako zesłaniec. "Syberyjskie seminarium" w drodze do kapłaństwa
1. Biogram
2. W poszukiwaniu drogi życia
3. Zesłanie jako czas formowania i kształtowania powołania
4. Zamiast podsumowania
Joseph Kalinowski as an Exile. "Siberian Seminar" on the Way to Priesthood (Summary)

ks. Jan Kosmowski MIC
Ksiądz Krzysztof Szwermicki - duszpasterz zesłańców syberyjskich

Andrzej Szabaciuk
Z nieznanych okoliczności zesłania i śmierci chełmskiego biskupa nominata Jana Kalińskiego

Saulius Bitautas OFM
Jezus Chrystus na Syberii. Misje franciszkańskie na zesłaniu - Syberia, lata 1986-1992
Wstęp
1. Misje franciszkanów litewskich w miejscach zsyłek - Syberia 1986-1992
2. Działalność pastoralna franciszkanów w Nowosybirsku i Tomsku
3. Działalność pastoralna franciszkanów w innych regionach Syberii
4. Aktualia Kościoła katolickiego w Rosji na początku XXI wieku
Wnioski

ks. Józef Węcławik SVD
Kościół katolicki a odrodzenie religijne wśród narodów Syberii Wschodniej
Wstęp
1. Historia
2. Niektóre religie i wierzenia narodów Syberii
3. Sekty i kulty
4. Kościół katolicki

Krzysztof Leśniewski
Jezus Chrystus w Rosji. Mówią żywoty świętych prawosławnych
1. Przymioty Jezusa Chrystusa
2. Obrazy Chrystusa

ks. Antoni Nadbrzeżny
Papież słowianin do braci słowian. Fenomen słów i spotkań
1. Fenomen papieskiej teologii dziejów
2. Fenomen papieskich spotkań
Rozmowa z dr. Aleksandrem Szikierem po jego wykładzie "Katolicy w Leningradzie w czasach radzieckich"

ks. Georgij Mitrofanow
Historia i kanonizacja nowych męczenników oraz wyznawców rosyjskiego Kościoła prawosławnego

ks. Marcin Jankiewicz
"Jezus Chrystus w Rosji". Refleksje duszpasterza Wschodu

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś. Podsumowanie V FTEŚW
1. Forum w zamierzeniu i Forum w realizacji
1.1. Referenci z Rosji
1.2. Referenci spoza Rosji
2. Raport dla Ks. Dziekana Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Jesus Christ in Russia Yesterday and Today. An Outline of the 5th ECETF, Saint Petersburg, 23-28 October, 2010


Część II
Nowi męczennicy Kościoła katolickiego w Rosji

Nowi męczennicy Kościoła katolickiego w Rosji

ks. Marek Inglot SJ
Historia struktur Kościoła katolickiego w Rosji
1. Biskupstwo białoruskie i arcybiskupstwo mohylewskie
2. Metropolia mohylewska
3. W Związku Radzieckim
4. Nowe diecezje

br. Marek M. Urbaniak FSC
Cena wierności. Męczennicy czasów komunizmu 1917-
1. Na początku była Rosja...
2. Męczeńska Ukraina
3. Na południe od Sudetów i Karpat...
4. Wierna Polska

Słudzy Boży
Sługa Boży o. Fabian Abrantowicz MIC (1884-1946)
Służebnica Boża m. Katarzyna Abrikosowa OPL (1883-1936)
Sługa Boży o. Epifaniusz Akułow (1897-1937)
Sługa Boży ks. Konstanty Budkiewicz (1867-1923)
Sługa Boży ks. Franciszek Budrys (1882-1937)
Sługa Boży ks. Paweł Chomicz (1893-1942)
Sługa Boży o. Andrzej Cikoto MIC (1891-1952)
Sługa Boży o. Potapij Emeljanow (1884-1936)
Służebnica Boża s. Róża Serca Maryi (Jętkiewicz) OPL (1896-1944)
Służebnica Boża Kamila Nikolajewna Kruszelnicka (1892-1937)
Sługa Boży biskup Antoni Malecki (1861-1935)
Sługa Boży o. Janis Mendriks MIC (1907-1953)
Sługa Boży abp Edward Profittlich SJ (1890-1942)
Sługa Boży ks. Stanisław Szulmiński SAC (1894-1941)
Sługa Boży ks. Jan Trojgo (1881-1932)

Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Wednesday 30 September, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 240 of 343 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Etyka. Part 1 and 2
Etyka. Part 1 and 2
Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC
Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC
W odpowiedzi na dar powołania
W odpowiedzi na dar powołania
Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej
Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej
Oblicza starości we współczesnym świecie. Tom 2 - Perspektywa społeczno-kulturowa
Oblicza starości we współczesnym świecie. Tom 2 - Perspektywa społeczno-kulturowa
Oblicza starości we współczesnym świecie. Tom 1 - Perspektywa psychologiczno-medyczna
Oblicza starości we współczesnym świecie. Tom 1 - Perspektywa psychologiczno-medyczna
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce