Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380611443 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy
[9788380611443]
30,00zł
Product available

eds. Elżbieta Szczot, Jacek Szczot
ISBN:
978-83-8061-144-3
Pages: 324
Format: B5
Year: 2015
Languages: Polish, Ukrainian


SPIS TREŚCI / ЗМІСТ

Wstęp
Вступ

Słowo wprowadzające
Передмовa

Krzysztof Pietkiewicz
Państwo kozackie i jego tradycja historiograficzna jako wzorzec Euromajdanu
Кшиштоф Пєткєвіч
Козацька держава та її історіографічна традиція як зразок євромайданy

Dominik Kubicki
Niepowtarzalność perspektywy kształtowania się wspólnoty polityczno-kulturowej Polski i Rusi-Ukrainy w dziejach a jej współczesne konsekwencje - aż po obecne wydarzenia rewolucji godnościowej kijowskiego Majdanu
Домінік Кубіцкі
Унікальність перспективи формування політико-культурного співтовариства Польщі і Русі-України в історії та її  наслідків аж до сучасних подій революції гідності київського Майдану

Petro Kraluk
Problemy integracji Ukrainy z europejską przestrzenią kulturową: polski aspekt
Петро Кралюк
Проблеми інтеграції України в культурний простір Європи: польський аспект

Leon Popek
Nierozliczone relacje polsko-ukraińskie, które rzutują na współczesną i przyszłą wzajemną współpracę (na przykładzie Wołynia)
Леон Попек
Невирішені польсько-українські відносини, які впливають на сучасну і майбутню співпрацю (на прикладі Волині)

Wiktor Hryszczuk
Zasady organizacyjno-prawne integracji europejskiej Ukrainy
Віктор Грищук
Організаційно-правові засади європейської інтеграції України

Mykola Getmańczuk
Eurooptymizm i europesymizm w ukraińskiej retoryce politycznej
Микола Гетьманчук
Єврооптимізм і європесимізм  в українській  зовнішньополітичній риториці

Андрій Рибак
Стан та перспективи європейської інтеграції України у дискурсі Вікторa Януковича та Миколи Азарова (2010-2013 рр.)
Andrii Rybak
Stan i perspektywy integracji europejskiej Ukrainy w dyskursie Wiktora Janukowycza i Mykoły Azarowa (w latach 2010-2013)

Сергій Штогун
Інтеграція судової системи України в правове поле європи
Sergii Sztogun
Dostosowanie systemu sądownictwa Ukrainy do wymogów prawnych Europy

Віталій Лебедюк
Регіональна політика в Україні після помаранчевої революції: економіка versus політика
Witalij Lebediuk
Polityka regionalna na Ukrainie po pomarańczowej rewolucji: gospodarka versus polityka

Jurij Hofman
Rola Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych w procesie kształtowania polityki wyznaniowej na Ukrainie
Юрій Гофман
Роль Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій у процесі формування політики держави в галузі свободи совісті на Україні

Wiesław Bar
Religia jako faktor w relacjach politycznych. Doceniany czy lekceważony?
Вєслав Бар
Релігія як фактор політичних відносин. Оцінений чи проігнорований?

Elżbieta Szczot, Jacek Szczot
Współpraca transgraniczna przyczynkiem do rozwoju gospodarczego Ukrainy po rewolucji 2014
Ельжбета Щот,  Яцек Щот
Транскордонне співробітництво як стимул економічного розвитку України після революції 2014

Halyna Janowicka
Dostosowanie prawa cywilnego Ukrainy do ustawodawstwa Unii Europejskiej
Галина Яновицька
Адаптація цивільного законодавства україни до законодавства Європейському Союзі

Noty o autorach
Відомості про авторів

This product was added to our catalog on Friday 06 November, 2015.
Reviews
Previous product  Product 184 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego \"Białowieża\" wobec problematyki ojczyźnianej.
$ Ojczyzna duża i mała. Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego \"Białowieża\" wobec problematyki ojczyźnianej.
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
$ Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku
"Rosyjski Ulster". Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1863-1915
"Rosyjski Ulster". Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1863-1915
Ruchy religijne na Wołyniu w XVI i w XVII wieku
Ruchy religijne na Wołyniu w XVI i w XVII wieku
$ Eneida
$ Eneida
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
$ Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce