Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380611320 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Krytyczna teoria techniki Andrew Feenberga
Krytyczna teoria techniki Andrew Feenberga
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Oblicza starości we współczesnym świecie. Tom 2 - Perspektywa społeczno-kulturowa
[9788380611320]
55,00zł
Product available

eds. Monika Guzewicz, Stanisława Steuden, Paweł Brudek
ISBN:
978-83-8061-132-0
Pages: 584
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp (Monika Guzewicz, Stanisława Steuden)


CZŁOWIEK STARSZY W RODZINIE

Paweł Brudek, Stanisława Steuden
Religijne korelaty zadowolenia z małżeństwa w okresie późnej dorosłości

Monika Dacka, Małgorzata Marzena Mach, Anna Gucwa
Kształtowanie aktywności rodzinnej w kontekście zadowolenia osób po 50. roku życia będących na emeryturze

Kamila Kowal
Rola osób starszych w kształtowaniu postaw moralnych i społecznych młodszych pokoleń. Człowiek starszy w rodzinie - nauczyciel i wychowawca

Edyta Manasterska-Wiącek
Starość widziana oczami dziecka

Sylwia Smoląg
Funkcjonowanie starszych pokoleń w życiu rodzinnym i społecznym

Katarzyna Zielińska-Król
Samotność i osamotnienie osób starszych pozostających w związku


CZŁOWIEK STARSZY W SPOŁECZEŃSTWIE

Katarzyna Białożyt
Aktywność społeczna osób starszych a poczucie ich osamotnienia

Marzena Dulowska
Metoda biografi czna pracy z seniorami w Seniorenpension am Schlossberg

Joanna Garbulińska
Człowiek starszy a nauka - realizacja potrzeb samodoskonalenia i samokształcenia

Grzegorz Gawron, Paulina Rojek-Adamek
Miasto przyjazne seniorom - miasto uniwersalne. Age-friendly Cities and Communities jako idea podnoszenia jakości życia osób starszych

Marcin Kłosowski
Młodość i starość - perspektywa budowania pomostów

Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska
Sytuacja osób starszych w Polsce i w Niemczech w ujęciu polityki społecznej. Próba porównania

Wioletta Kosowska-Maca
Kolpingowski Klub Seniora jako alternatywna forma działalności osób starszych w lokalnej społeczności

Joanna Lorenc
Uniwersytety Trzeciego Wieku drogą aktywizacji osób starszych

Dorota Rynkowska
Lokalne partnerstwo na rzecz wolontariatu ludzi starszych

Alina Żurek, Anna Juszkiewicz, Anna Cierzniak, Joanna Krzywak, Agnieszka Marek, Wojciech Kajetan Zaleski, Grzegorz Żurek
Wrocławski Program Aktywności Fizycznej Ruch i Zdrowie dla Seniora w świetle założeń exercise psychology

Franciszka Wanda Wawro
Kulturowe uwarunkowania funkcjonowania osób starszych


PASTORALNO-TEOLOGICZNY WYMIAR STAROŚCI

Paweł Brudek, Andrzej Ochman, Tomasz Rehlis, Robert Sadlak
Duszpasterstwo osób starszych w aspekcie psychospołecznym

Grzegorz Delmanowicz
Dyrektorium Kongregacji ds. Biskupów Il vescovo emerito przykładem duszpasterskiej troski Kościoła o osoby starsze

Roman Jusiak
Chrześcijańska pedagogia osób starszych

Łukasz Marczak
Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej troską Kościoła o ludzi starszych

Andrzej Ochman
Obraz starości w wybranych tygodnikach opinii w kontekście rezygnacji z urzędu papieża Benedykta XVI


CZŁOWIEK STARSZY W LITERATURZE I SZTUCE

Emil Ciecieląg
Obraz starego samuraja w świetle wybranych źródeł japońskich

Elżbieta Dałek
Belferska refl eksja na temat licealistów recepcji starości... Rozważania w kontekście lektur nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej

Joanna Gładysz
Obraz starości w fi lmie Doroty Kędzierzawskiej Pora umierać (2007)

Beata Kurządkowska
Młodzieńcze zachowania staruszków - bohaterów Rebelii Mariusza Sieniewicza

Celina Lewandowska-Pająk
Potrzeby osób starszych prezentowane w reklamach telewizyjnych

Małgorzata Mieszek
Starość w bajkach dla najmłodszych

Anna Modzelewska
Różne oblicza starości w polskim reportażu na przykładzie wybranych reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, Wojciecha Tochmana i Angeliki Kuźniak

Liliya Patonia
Od teatru do kabaretu, czyli śmiech jako terapia dla osób starszych

Aleksandra Pawłowska
Kreacja obrazu starości w Traktacie o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego

Anna Stawecka
Aktywizacja seniorów przez plastykę

Danuta Sulowska
Starość jako motyw przewodni w literaturze

Monika Włudzik
U kresu życia. Doświadczenie opieki nad osobą terminalnie chorą w literaturze autobiografi cznej

Wioleta Zgłobicka-Gierut
Debiut po sześćdziesiątce - twórcze oblicze starości

This product was added to our catalog on Friday 06 November, 2015.
Reviews
Previous product  Product 215 of 331 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Życie codzienne na probostwie unickim na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku
Życie codzienne na probostwie unickim na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku
Nowa era religii? Ruch New Age i jego doktryna - aspekt filozoficzny
Nowa era religii? Ruch New Age i jego doktryna - aspekt filozoficzny
Dar i powołanie. Luterański model małżeństwa i rodziny
Dar i powołanie. Luterański model małżeństwa i rodziny
W odpowiedzi na dar powołania
W odpowiedzi na dar powołania
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Postulat czy rzeczywistość?
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Postulat czy rzeczywistość?
Futura Contingentia
Futura Contingentia
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce