Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 837363178X My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Ksiądz Józef Majka (1918-1993). Życie i myśli
Ksiądz Józef Majka (1918-1993). Życie i myśli
52,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Potencjalność w procesie rozwoju: mikroanaliza konstruowania wiedzy w dziecięcych interakcjach rówieśniczych
[837363178X]
23,10zł
Product unavailable

Ewa Rzechowska
ISBN: 83-7363-178-X
Pages: 392
Format: A4
Year: 2004
Language: Polish


SPIS TREŚCI

PODZIĘKOWANIA
WSTĘP

CZĘŚĆ I
Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań psychologicznych nad dynamiką rozwoju człowieka

Rozdział I. Potencjalność i rozwój: W poszukiwaniu psychologicznego modelu prospektywnej, wielowymiarowej, dynamicznej analizy rozwoju człowieka
Rozdział II. Perspektywy prowadzenia badań psychologicznych: opcja jakościowa i ilościowa
Rozdział III. Teoretyczno-metodologiczne problemy analizy transformacji dziecięcych interakcji w aktywnych kontekstach

CZĘŚĆ II
Dziecięce interakcje rówieśnicze w kontekstach społecznych i ich (mikro-) dynamika

Rozdział IV. Konstruowanie procesów poznawczych w interakcjach społecznych
Rozdział V. Konstruowanie wiedzy i relacji społecznych w dziecięcych interakcjach rówieśniczych

CZĘŚĆ III
(Mikro-) dynamika rozwoju w metodologii badań własnych

Rozdział VI. Osobowo-rozwojowe i kontekstualne wyznaczniki procesów dziecięcego współ-konstruowania wiedzy w interakcjach społecznych: wprowadzenie do metodologii badań własnych
Rozdział VII. Metodologia badań własnych: warsztat badawczy - aspekt realizacyjny
Rozdział VIII. Druga faza "operacjonalizacji": od zapisu piktograficznego do sieci kategorii opisujących przebiegi dziecięcej współpracy
Rozdział IX. Formalizacji danych ciąg dalszy. U progu wzorców interakcji

CZĘŚĆ IV
Wyniki (1): teoretyczno-empiryczny model i sieci kategorii opisujące dziecięce konstruowanie wiedzy

Rozdział X. Teoretyczno-empiryczny model współ-konstruowania wiedzy w dziecięcych interakcjach rówieśniczych: warianty organizacji dziecięcych interakcji i ich genetyczne powiązania
Rozdział XI. Wewnętrzna struktura modelu: społeczne, poznawcze i logiczne moduły oraz ich strukturalne i operacyjne składowe
Rozdział XII. Zmienność w przebiegach dziecięcych interakcji rówieśniczych. Mikroanaliza wybranych przebiegów interakcji

CZĘŚĆ V
Wyniki (2): wzorce (i ich warianty) jako czasoprzestrzenne charakterystyki procesu współ-konstruowania rozwiązania w dziecięcych interakcjach rówieśniczych

Rozdział XIII. Drogi dochodzenia do rozwiązania: logiczne konstruowanie rozwiązania
Rozdział XIV. Poznawcze konstruowanie rozwiązania
Rozdział XV. Zabezpieczanie realizacji planu: instrumenty społeczne i poznawcze
Rozdział XVI. Społeczna organizacja konstruowania rozwiązania
Rozdział XVII. Społeczna struktura dziecięcych interakcji i jej transformacje
Rozdział XVIII. Osobowa formuła interakcji: wzorce współpracy, specyfika aktywności tutorów oraz społeczne regulowanie i struktura udziałów partnerów w interakcji

CZĘŚĆ VI
Wyniki (3): Podstawowe kierunki i dynamika zmian w przebiegach dziecięcych interakcji w różnych kontekstach (analiza z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych)

Rozdział XIX. W poszukiwaniu tego, co wspólne w przebiegach dziecięcych interakcji: metody eksploatacji danych i algorytm Quinlana
Rozdział XX. Psychologiczna interpretacja drzew klasyfikacyjnych
Rozdział XXI. Dziecięce współ-konstruowanie w świetle analizy struktury i składowych drzewa klasyfikacyjnego. Opis dendrogramu Model x Poziom
Rozdział XXII. Transformacje dziecięcych interakcji: analiza wzorców-"filtrów" (dendrogram Model x Poziom)

CZĘŚĆ VII
Wyniki (4): Kierunki zmian w dziecięcych interakcjach rówieśniczych: formuły i mapy transformacji

Rozdział XXIII. Konstruowanie rozwiązań bez udziału tutora (Model A): od działań opartych na subiektywnych odniesieniach do konceptualizowania planów organizujących działania
Rozdział XXIV. Konstruowanie rozwiązań z udziałem tutorów uczestniczących uprzednio w interakcji z dorosłym (Model C): od działań tutora do działań partnerów kontrolowanych przez tutora
Rozdział XXV. Konstruowanie rozwiązań z udziałem tutorów z doświadczeniem nabytym w interakcji rówieśniczej (Model B): od koordynacji społecznych do wspólnoty poznawczej
Rozdział XXVI. Rozwojowe transformacje dziecięcej aktywności w Modelach ABC: kierunki i charakter zmian
Rozdział XXVII. Potencjalność w procesie rozwoju: kierunki i rezultaty poszukiwań

BIBLIOGRAFIA
SUMMARY
WYKAZ TABEI
WYKAZ RYSUNKÓW I SCHEMATÓW
INDEKS ANALITYCZNY ROZWAŻANYCH ZAGADNIEŃ

Current Reviews: 1
This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 197 of 1043 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ksiądz Stanisław Witek - teolog moralista
Ksiądz Stanisław Witek - teolog moralista
O nazwach intelektu
O nazwach intelektu
Wychowanie Polaków na zesłaniu w ZSRR
Wychowanie Polaków na zesłaniu w ZSRR
W świecie ludzkich kreacji
W świecie ludzkich kreacji
Rozwój uczuć religijnych dzieci przedszkolnych
Rozwój uczuć religijnych dzieci przedszkolnych
Jakość życia w chorobie
Jakość życia w chorobie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce