Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373631526 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Tempus sapientiae comes
Tempus sapientiae comes
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych
[8373631526]
6,30zł
Product unavailable

Jacek Chaciński
ISBN: 83-7363-152-6
Pages: 182
Format: A5
Year: 2004
Language: Polish

Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie sposobu ochrony dóbr osobistych. Każdy sposób ochrony określonych dóbr jednocześnie wyznacza jej zakres, to z kolei wpływa na sytuację prawną podmiotów. Rozstrzygniecie określonego problemu teoretycznego daje jednocześnie wskazówki judykaturze, która je uwzględnia w toku stosowania, w tym wykładni prawa. Istnieją dwie podstawowe metody analizy pojęć prawnych: dogmatyczna i celowościowa. Pierwsza, opierając się na treści ustawy i przyjmując pozytywistyczne rozumienie normy prawnej, konstruuje pojęcia prawne, a następnie drogą logicznych rozumowań znajduje normę dla danego stanu faktycznego. Druga, uwzględniając treść przepisu prawnego, kładzie nacisk na cel regulacji prawnej, biorąc przy tym pod uwagę wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i ekonomii. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Pojęcie i rodzaje praw podmiotowych
1. Przegląd wybranych definicji prawa podmiotowego
1.1, Zagadnienie rodowodu prawa podmiotowego
1.2. Teoria woli, interesu i teorie kompromisowe
2. Analiza pojęcia prawa podmiotowego
2.1. Status ontyczny prawa podmiotowego
2.2. Pojęcie modalności prawnej i sytuacji prawnej
2.3. Analiza pojęcia kompetencji, uprawnienia i roszczenia
2.4. Znaczenia pojęcia zwrotu "ma prawo"

II. Stosunek prawny i jego przedmiot
1. Pojęcie stosunku prawnego
1.1. Status ontyczny normy prawnej .
1.2. Zagadnienie korelatywności normy prawnej
1.3. Stanowisko tomistyczne
1.4. Pojęcie stosunku społecznego
1.5. Stosunek społeczny a stosunek prawny
2. Przedmiot stosunku prawnego
2.1. Analiza pojęcia przedmiotu stosunku prawnego
2.2. Przedmiot stosunku prawnego zobowiązaniowego
2.3. Przedmiot stosunku prawnego prawa rzeczowego

III. Analiza pojęcia dobra osobistego
1. Poglądy polskiej doktryny i stan ustawodawstwa dotyczący dóbr osobistych w okresie międzywojennym
1.1. Kodyfikacje państw zaborczych
1.1.1. Kodeks cywilny francuski
1.1.2. Kodeks cywilny niemiecki
1.1.3. Kodeks cywilny austriacki
1.2. Kodyfikacje w II Rzeczypospolitej
1.3. Poglądy polskiej doktryny i stan ustawodawstwa do czasu wejścia w życie kodeksu cywilnego
2. Regulacja dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego
2.1. Analiza pojęcia dobra osobistego
2.2. Monistyczna i pluralistyczna koncepcja dóbr osobistych
2.3. Kryteria naruszenia dóbr osobistych
2.4. Okoliczności wyłączające bezprawność
2.5. Analiza poszczególnych dóbr osobistych i roszczeń służących ich ochronie

IV. Poprawność konstrukcji prawa podmiotowego dla ochrony dóbr osobistych
1. Cechy praw podmiotowych osobistych
2. Inne koncepcje ochrony dóbr osobistych
3. Właściwa metoda ochrony dóbr osobistych
4. Prawa podmiotowe osobiste a wolności i prawa konstytucyjne

Podsumowanie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 199 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Środki przekazu. Informacja czy manipulacja
$ Środki przekazu. Informacja czy manipulacja
$ Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa - historia i współczesność
$ Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa - historia i współczesność
Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce
Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce
$ Ukryty Oblubieniec. Św. Jana od Krzyża nauka o Bogu
$ Ukryty Oblubieniec. Św. Jana od Krzyża nauka o Bogu
Błogosławiony ksiądz August Czartoryski patron trudnego powołania
Błogosławiony ksiądz August Czartoryski patron trudnego powołania
Spór o nierozerwalność małżeństwa. Analiza filozoficzna
Spór o nierozerwalność małżeństwa. Analiza filozoficzna
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce