Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380611948 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
59,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej
[9788380611948]
60,00zł
Product unavailable

Wojciech Lis
ISBN:
978-83-8061-194-8
Pages: 496
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego
1. Pojęcie bezpieczeństwa
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne jako podstawowa kategoria bezpieczeństwa publicznego
3. Pojęcie porządku publicznego
4. Poczucie bezpieczeństwa i porządku jako naturalna potrzeba człowieka
5. Bezpieczeństwo prawne jako warunek bezpieczeństwa i porządku publicznego
6. Klauzula generalna bezpieczeństwa i porządku publicznego
7. Zagrożenia jako podstawowe determinanty bezpieczeństwa i porządku publicznego
7.1. Pojęcie i istota zagrożenia
7.2. Klasyfikacja zagrożeń
8. Podsumowanie

Rozdział II
Obowiązki państwa w zakresie zapewnienia i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny jako wartości konstytucyjne
1.1. Aksjologiczne podstawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
1.2. Normatywny charakter postanowień art. 5 Konstytucji RP
2. Państwo jako gwarant bezpieczeństwa i porządku publicznego
3. Obowiązki państwa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako przejaw troski o dobro wspólne
4. Człowiek jako podmiot i punkt odniesienia działalności państwa
5. Dopuszczalność ograniczeń wolności i praw człowieka z uwagi na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego
6. Podsumowanie

Rozdział III
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
1. Kształtowanie ładu ustrojowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
2. Zadania i kompetencje organów władzy wykonawczej w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.1. Zadania i kompetencje Prezydenta RP w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
2.1.1. Kompetencje prawodawcze Prezydenta RP
2.1.2. Kompetencje Prezydenta RP w stosunku do Sił Zbrojnych
2.1.3. Kompetencje przysługujące Prezydentowi RP w stanach nadzwyczajnych
2.1.4. Organy doradcze Prezydenta RP w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
2.2. Rada Ministrów jako organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek publiczny
2.2.1. Zadania i kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.2.2. Prezes Rady Ministrów jako organ administracji bezpieczeństwa
2.2.3. Zadania i kompetencje ministrów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.3. Terenowe organy administracji rządowej odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.3.1. Status prawny i podstawowe zadania wojewody
2.3.2. Administracja zespolona i niezespolona z wojewodą
2.3.3. Zadania i kompetencje wojewody w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikające z ustaw szczególnych
3. Podsumowanie

Rozdział IV
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
1. Miejsce samorządu terytorialnego w strukturze państwa
2. Organy jednostek samorządu terytorialnego
3. Zasady działania samorządu terytorialnego
4. Prawne formy działania jednostek samorządu terytorialnego
5. Charakter zadań wykonywanych przez samorząd terytorialny
6. Zadania gminy w zakresie zapewnienia i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
6.1. Stanowienie przepisów porządkowych przez organy gminy
6.2. Decyzje administracyjne w sprawach dotyczących zapewnienia i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
6.3. Udział straży gminnych w działaniach na rzecz porządku publicznego
7. Zadania powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
7.1. Zespolenie administracji rządowej na szczeblu powiatowym
7.2. Rola policji administracyjnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
7.3. Komisja bezpieczeństwa i porządku
8. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z Policją
9. Dylematy związane z dualizmem administracji publicznej na szczeblu województwa
10. Podsumowanie

Rozdział V
Wykonywanie zadań publicznych w sytuacjach szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
1. Wykonywanie zadań publicznych w sytuacjach kryzysowych
1.1. Pojęcie sytuacji kryzysowej
1.2. Zadania organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych
1.2.1. Zadania organów administracji rządowej w sytuacjach kryzysowych
1.2.2. Zadania organów samorządu terytorialnego w sytuacjach kryzysowych
2. Wykonywanie zadań publicznych w stanach nadzwyczajnych
2.1. Okoliczności uzasadniające wprowadzenie stanów nadzwyczajnych
2.2. Pojęcie i rodzaje stanów nadzwyczajnych
2.2.1. Stan wojenny
2.2.2. Stan wyjątkowy
2.2.3. Stan klęski żywiołowej
2.3. Zadania organów administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych
3. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia
1. Akty normatywne
2. Orzecznictwo
3. Literatura przedmiotu

This product was added to our catalog on Friday 01 April, 2016.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 205 of 336 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Psychologia zagrożeń w zawodach wysokiego ryzyka
Psychologia zagrożeń w zawodach wysokiego ryzyka
Człowiek jest najpiękniejszym domem Bożym. Dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej
Człowiek jest najpiękniejszym domem Bożym. Dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej
Studia z literatury różnych epok
Studia z literatury różnych epok
Konsumpcjonizm. Perspektywa protestanckiej koncepcji człowieka i społeczeństwa
Konsumpcjonizm. Perspektywa protestanckiej koncepcji człowieka i społeczeństwa
Studia nad polityką polską XX wieku. Relacje państwo - Kościół
Studia nad polityką polską XX wieku. Relacje państwo - Kościół
Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze
Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce