Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788380612303 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Listy katolickie
[9788380612303]
28,00zł
Produkt niedostępny

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Seria: BIBLIA LUBELSKA

tłum., wstęp i komentarz: Hugolin Langkammer OFM
ISBN:
978-83-8061-230-3
Stron: 240
Format: A5
Rok wydania: 2016


SPIS TREŚCI

List św. Jakuba

Wprowadzenie literacko-teologiczne
Wprowadzenie do Listu św. Jakuba
a. Kwestie literackie
b. Doktryna
Prawo wolności
Prawo i słowo
Prawo i wolność
Konkretyzacja życia chrześcijańskiego
Wiara a uczynki
Chrystologia listu

I. Nadawca, adresaci, pozdrowienie (1,1)

II. Adresaci listu i ich zagrożona wiara (1,2-18)
1. Pokusa jako środek do umocnienia się w wierze (1,2-4)
a. Pokusa jako powód do radości (1,2-3)
b. Wytrwałość prowadzi do doskonałości (1,4)
2. Mądrość, źródłem poznania dobra i zła (1,5-8)
a. Prośba o mądrość (1,5)
b. Modlitwa o mądrość bez cienia wątpliwości (1,6-8)
3. Ubodzy i bogaci (1,9-12)
a. Wierność swojemu powołaniu (1,9-11)
b. Błogosławieństwo dla wytrwałych w próbach wiary (1,12)
4. Bóg, źródłem dobra a nie zła (1,13-18)
a. Gdzie szukać winowajcy? (1,13-15)
b. Bóg źródłem i przyczyną wszelkiego dobra (1,16-18)

III. Słuchanie Słowa Bożego i jego uskutecznianie (1,19-27)
1. Właściwa postawa chrześcijanina wobec "Słowa prawdy" (1,19-21)
2. Słowo trzeba wprowadzić w czyn (1,22-24)
3. Kryteria prawdziwej pobożności (1,26-74)
a. Czym jest prawdziwa pobożność? (1,26)
b. Cechy prawdziwej pobożności (1,27)

IV. O godności osoby ludzkiej (2,1-13)
1. Niebezpieczeństwo bogactwa w Kościele (2,1-4)
2. Pochwała ubogich (2,5-6a)
3. Oskarżenie bogatych (2,6b-7)
4. Autentyczne życie chrześcijańskie to "wypełnienie królewskiego Prawa" (2,8-13)
a. Pochwała miłości bliźniego (2,18)
b. Stronniczość jest grzechem (2,9-11)
c. Ostrzeżenie przed lekceważeniem "Prawa wolności" (2,12-13)

V. Wiara bez uczynków martwa jest (2,14-26)
1. Czyny sprawdzianem prawdziwej wiary (2,14-17)
2. Niewystarczalność wiary teoretycznej (2,18-19)
3. Uczynki jako sprawdzian prawdziwej wiary pokazany na przykładzie Pisma (2,20-26)

VI. Błędne użycie języka i jego właściwe zadanie w życiu chrześcijanina i w gminie kościelnej (3,1-12)
1. Nie każdy może być nauczycielem (3,1-2a)
2. Cecha doskonałości chrześcijańskiej - należyte używanie słowa (3,2b-4)
3. Zgubne skutki języka (3,5-8)
a. Język źródłem zła (3,5-6)
b. Język - moc nie do opanowania (3,7-8)
4. Znamię chrześcijanina to język uwielbienia Boga i dziękczynienia (3,9-12)
a. Nie dopuszczalne kontrasty (3,9-10)
b. Mądrość wlana (3,11-12)

VII. Pouczenie o walce przeciw zeświecczeniu chrześcijan, o przyczynach zazdrości, kłótni i waśni (3,13-4,12)
1. O prawdziwej i fałszywej mądrości (3,13-18)
a. Sprawdzianem Bożej mądrości jest wzorowe chrześcijańskie życie (3,13)
b. Zazdrość i kłótliwość zaprzeczeniem prawdy (3,14-16)
c. Źródła i owoce prawdziwej mądrości (3,17-18)
2. Przyjaźń ze światem skierowana jest przeciw Bogu (4,1-12)
a. Przyczyny waśni i rozłamów w gminie kościelnej (4,1-3)
b. Niebezpieczna przyjaźń (4,4-10)
3. Bóg pragnie całkowitego oddania się człowieka (4,4-6)
4. Kto ma prawo do sądzenia (4,11-12)

VIII. Złudna pewność siebie (4,13-5,6)
1. Biada egoistom (4,13-17)
2. Bliska rzeczywistość "Dnia Pana" (5,1-6)

IX. Zachęta do cierpliwości i wytrwania (5,7-11)
1. Apel do "umocnienia serc", gdyż Pan jest bliski (5,7-9)
2. Przykłady cierpliwości i wytrwania (5,10-11)

X. Zakończenie Listu (5,12-20)
1. Zakaz przysięgania (5,12)
2. Sakrament chorych (5,13-18)
3. Ostatnie słowa autora listu (5,19-20)
Literatura


Pierwszy List św. Piotra

Wstęp historyczno-teologiczny
A. Kwestie literacko-historyczne
Autor
Kościół Pierwszego Listu Piotra
B. Tendencje doktrynalne
Istota i zadania chrześcijanina
Kim jest Chrystus "wzór", którego należy naśladować?
Uniwersalizm zbawczy w Pierwszym Liście Piotra (problem "zstąpienia" Chrystusa do otchłani)
Wstęp epistolarny
Nadawca, adresaci, pozdrowienia (1,1-2)

Część pierwsza. Dzieło zbawcze Boga w kontekście chrześcijańskiego powołania (1,3 - 2,10)

I. Odrodzenie do nadziei (1,3-12)
1. Hymn dziękczynny dla Boga Ojca (1,3-5)
2. Radość z otrzymanej łaski zbawienia (1,6-9)

II. Modlitwa dziękczynna wiernych za działanie Ducha Świętego w życiu chrześcijan (1,10-12)

III. Katecheza o osobistej świętości chrześcijan (1,13-2,10)
1. Pierwsze upomnienie: Konieczność wzmocnienia się we wierze (1,13)
2. Drugie upomnienie: Konieczność dążenia do świętości (1,14-16)
3. Trzecie upomnienie: Męka Jezusa u podstaw drogi chrześcijan w posłuszeństwie wobec Boga (1,17-21)
4. Czwarte upomnienie: Obowiązek wzajemnej miłości (1,22-25)
5. Piąte upomnienie: Pragnienie Słowa Bożego warunkiem dojrzewania do zbawienia (2,1-3)
6. Szóste upomnienie: Konieczna współpraca w budowaniu własnego domu duchowego (2,4-6)
7. Chwała wybrańcom Boga i obowiązek głoszenia dobroci Jego (2,7-10)

Część druga. Obowiązki chrześcijan, wybranego ludu Bożego Nowego Przymierza (2,11-4,11)

I. Potrzeba umartwienia (2,11-12)

II. Napomnienia szczegółowe (2,13-3,12)
1. Chrześcijanin wobec władzy świeckiej (2,13-17)
2. Katecheza dla niewolników (2,18-25)
a. Upomnienie (2,18)
b. Cierpienie jako łaska (2,19-21a)
c. Chrystus niewiernie cierpiący wzorem życia chrześcijańskiego (2,21b-24)
3. O obowiązkach mężatek (3,1-6)
a. Właściwa relacja żony do męża (3,1-2)
b. O prawdziwej ozdobie kobiety (3,3-4)
c. Przykłady wielkich niewiast Izraela biblijnego (3,5-6)
4. Pouczenie skierowane do mężów (3,7)
a. Pierwsze uzasadnienie: Godność kobiety na równi z mężczyzną (3,7b)
5. Podsumowanie poprzednich pouczeń (3,8-12)

III. Pouczenie w sprawie chrześcijańskiej postawy w czasie prześladowań (3,13-22)
1. Nie tracić nadziei w prześladowaniach (3,13-17)
a. Możliwość krzywdy (3,13)
b. Gotowość do zniesienia krzywdy (3,14-15)
c. Apel o zachowanie życzliwej postawy godnej chrześcijanina (3,16)
d. Krótkie podsumowanie (3,17)
2. Cierpienie i chwała Chrystusa (3,18-22)

IV. Pouczenie o wytrwałości w wierze i w cierpieniach (4,1-6)
1. Chrystus wzorem cierpienia (4,1-2)
2. Spojrzenie w przeszłość (4,3)
3. Podziw związany z pogardą ze strony pogan (4,4)
4. Konsekwencja eschatologiczna (4,5-6)

V. Końcowe pouczenia dla gminy kościelnej (4,7-11)
1. Zbliżyły się czasy końcowe (4,7)
2. Konieczność wzajemnej miłości (4,8-9)
3. Służba wzajemna na chwałę Bożą (4,10-11)

Część trzecia. Istota chrześcijańskiego powołania (4,12-5,11)

1. Cierpienie chrześcijan w zjednoczeniu z Chrystusem (4,12-19)
a. Radość z udziału w cierpieniach Chrystusa (4,12-14)
b. Chrześcijanin cierpi jako sprawiedliwy, a nie jako grzesznik (4,15-16)
c. Eschatologiczne spojrzenie na cierpienie (4,17-19)
2. Pouczenia dla duszpasterzy (5,1 - 5)
3. Zachęta wytrwania w wierze (5,6-11)
a. Ufność w opatrzność Bożą (5,6-7)
4. Zachęta do czujności (5,8-9)
5. Chrześcijańskie powołanie to wieczna chwała i uwielbienie Boga (5,10-11)
6. Zakończenie listu (5,12-14)
a. Podsumowanie treści listu (5,12)
b. Wspomnienie pozdrawiających i osobiste pozdrowienie autora listu (5,13-14)
Literatura


Drugi List św. Piotra i List św. Judy

Wstęp historyczno-teologiczny
A. Kwestie literackie
B. Tendencje doktrynalne


Drugi List św. Piotra

Wstęp epistolarny (1,1-2)

I. Wspólna wiara nadawcy i adresatów (1,1)

II. Życzenia dogłębnego poznania Jezusa Pana (1,2)
Tekst Drugiego Listu św. Piotra (1,3 - 3,16)

Część pierwsza. Potrzeba wysiłku moralnego (1,3-21)
1. Przywileje zbawcze jako podstawa rozwoju chrześcijańskiego życia
2. Konieczność przestrzegania zasad etycznych (1,5-7)

II. Cnota drogą do zbawienia (1,8-14)
a. Poznanie Chrystusa

III. Katecheza o drugim przyjściu Chrystusa (1,12-21)
1. Uzasadnienie potrzeby pouczenia o paruzji (1,12-15)
a. Przypomnienie prawdy o paruzji (1,12)
b. Pouczenie obowiązku pasterskiego płynące z odpowiedzialności za zbawienie wiernych (1,13-15)
2. Przemienienie Pańskie i drugie przyjście Chrystusa (1,16-18)
a. Przemienienie Pańskie jako podstawa wiary w drugie przyjście Chrystusa (1,16)
b. Interpretatorem wydarzenia jest sam Bóg (1,17-18)
4. Przepowiednie prorockie jako dalszy argument o nadejściu paruzji (1,19-21)
a. Świadomość posiadania prorockiego słowa (1,19)

Część druga. Groźba nauki błędnowierców (2,1-3,16)

I. Potępienie libertynizmu heretyków (2,1-22)
1. Zdradza Jezusa Chrystusa Zbawiciela (2, 1-3)
a. Wyparcie się Chrystusa (2, 1)
b. Heretycy buntują wiernych (2,2-3)
2. Sprawiedliwy sąd Boży (2, 4-10a)
a. Bunt aniołów i ich kara (2,4)
b. Potop karą dla świata bezbożnych (2,50)
c. Sąd nad Sodomą i Gomorą (2,6-8)
d. Zakończenie katechezy o sprawiedliwym sądzie Bożym nad bezbożnikami (2,9-10a)
3. Zdemaskowanie heretyków (2,10b-14)
a. Szydercy i bluźniercy (2,10b-12)
b. Zmysłowa i grzeszna rozkosz codziennym pokarmem heretyków (2,13-14)
4. Dokąd prowadzi zła droga heretyków? (2,15-19)
a. Skutki opuszczenia drogi prawdy ewangelicznej (2,15-16)
b. Porównanie wzięte z natury (2,17-19)
5. Boże potępienie recydywistów (2,20-23)
a. Konsekwencje powrotu do "zgnilizny świata"
b. Zgubne konsekwencje recydywidy (2,21)
c. Przysłowia ludowe przystosowane do heretyków

II. Pouczenie o drugim przyjściu Chrystusa (3,1-16)
1. Uzasadnianie drugiego pisma do swoich wiernych (3,1-2)
a. Działalność bluźnierców w dniach ostatecznych (3,3-4)
2. Odpowiedź na poglądy fałszywych nauczycieli (3,5-10)
a. Sprawa przemian w kosmosie (3,5-7)
b. Dlaczego nie ma jeszcze paruzji (3,8-10)
3. Wydarzenia eschatologiczne a życie moralne (3,11-16)
a. Nadejście nowego stworzenia postuluje wzorowe życie chrześcijańskie (3,11-14)
b. Łaska zrozumienia przedłużenia terminu paruzji (3,15-16)
Zakończenie (3, 17-18) 210


List św. Judy

Wstęp epistolarny (1-2)
1. Nadawca (1a)
2. Życzenia błogosławieństwa (2)
Główna część listu (3-23)

I. Kim są fałszywi nauczyciele i jaka jest ich nauka (3-16)
1. Gminie kościelnej grozi niebezpieczeństwo (3-4)
a. Zmiana pierwotnego celu napisania listu (3)
b. Fałszywi apostołowie (4)
2. Mylna koncepcja zbawienia (5-7)
a. Kara śmierci na pustyni dla niewiernych Izraelitów (5)
b. Upadek aniołów (6)
c. Zniszczenie rozpustnej Sodomy i Gomory (7)
3. Oskarżenie heretyków (8-13)
a. Bezwstydni bluźniercy (8-10)
b. Odstraszające postaci ze Starego Testamentu (11)
c. Postępowanie heretyków ostrzeżeniem dla wiernych (12-13)
4. Zapowiedź nieuniknionego sądu Bożego (14-16)
a. Zapowiedź sądu (14-15)
b. Kim są heretycy (16)

II. Obowiązki wiernych (17-23)
1. Zło pozostaje tajemnicą (17-19)
2. Troska o życie duchowe w gminie kościelnej (20-21)
3. Rady zachowania się wobec heretyków (22-23)
Zakończenie (24-25)

Literatura

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 24 maj 2016.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 277 z 390 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Biblia lubelska - Pozostałe książki z serii
Pierwszy i drugi List do Tesaloniczan
Pierwszy i drugi List do Tesaloniczan
15,75zł
Dzieje Apostolskie
Dzieje Apostolskie
26,25zł
$ Listy pasterskie. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych.
$ Listy pasterskie. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych.
4,00zł
Ewangelia według św. Łukasza.  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Ewangelia według św. Łukasza. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
15,00zł
List do Rzymian
List do Rzymian
15,75zł
Księga Daniela
Księga Daniela
9,45zł
Księga Jeremiasza
Księga Jeremiasza
3,00zł
List do Filemona
List do Filemona
5,00zł
List do Hebrajczyków
List do Hebrajczyków
10,50zł
Ewangelia według św. Marka. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Ewangelia według św. Marka. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
8,00zł
$ Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza
$ Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza
2,00zł
Ewangelia według św. Jana.  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Ewangelia według św. Jana. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
11,55zł
List do Kolosan
List do Kolosan
6,30zł
Ewangelia według św. Mateusza.  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Ewangelia według św. Mateusza. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
8,00zł
Księga Ezechiela
Księga Ezechiela
3,00zł
List do Galatów
List do Galatów
10,50zł
$ Pierwsza i Druga Księga Machabejska
$ Pierwsza i Druga Księga Machabejska
3,00zł
$ Pierwsza i Druga Księga Kronik
$ Pierwsza i Druga Księga Kronik
3,00zł
$ List do Filipian
$ List do Filipian
2,00zł
$ List do Efezjan
$ List do Efezjan
3,00zł
$ Księga Tobiasza. Księga Judyty. Księga Estery
$ Księga Tobiasza. Księga Judyty. Księga Estery
2,00zł

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Postawy wobec Jezusa ofiarującego miłość. Analiza narracyjna (Łk 7,36-50)
Postawy wobec Jezusa ofiarującego miłość. Analiza narracyjna (Łk 7,36-50)
Duszpasterstwo rodzin w parafii
Duszpasterstwo rodzin w parafii
Kościół Azji a religie
Kościół Azji a religie
Spiritualitas. T. 1 - Święty Paweł i jego dzieło
Spiritualitas. T. 1 - Święty Paweł i jego dzieło
Dialog
Dialog
Humanizm Krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu
Humanizm Krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce