Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380612365 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Chrześcijańska doktryna społeczna
Chrześcijańska doktryna społeczna
57,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej
[9788380612365]
35,00zł
Product available

eds. Michał Skwarzyński, Piotr Steczkowski
ISBN:
978-83-8061-236-5
Pages: 384
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp


ROZDZIAŁ I
ASPEKTY INSTYTUCJONALNOPRAWNE POLITYKI WYZNANIOWEJ

Piotr Steczkowski (Uniwersytet Rzeszowski),
Kwestie wyznaniowe w programach polskich partii politycznych

Anna Tunia (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Polityka państwa w zakresie ustalenia jednolitej siatki pojęć w przepisach prawa wyznaniowego

Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski),
Uchwały okolicznościowe Sejmu i Senatu RP w świetle zasady religijnej, światopoglądowej i fi lozofi cznej bezstronności władz publicznych

Konrad Walczuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlacach),
Wolność religii a bezpieczeństwo publiczne. Wybrane aspekty konstytucyjne

Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski),
Kompetencje Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na religię lub wyznanie

Michał Czelny (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Znaczenie ustaleń dokonanych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski dla zasad nauczania religii w szkołach publicznych

Marzanna Grabowska (Uniwersytet Wrocławski),
Tło polityczne likwidacji Urzędu do Spraw Wyznań w 1989 roku


ROZDZIAŁ II
OCHRONA WOLNOŚCI RELIGIJNEJ W ASPEKCIE INDYWIDUALNYM

Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
Klauzula sumienia w ochronie życia i zdrowia w prawie Trzeciej Rzeczypospolitej

Michał Skwarzyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Sprzeciw sumienia sędziego w Polsce jako element polityki wyznaniowej

Jerzy Nikołajew (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Uprawnienia z zakresu wolności sumienia i religii więźniów jako element polityki wyznaniowej w Polsce po 1989 r.

Michał Chajda, Michał Skwarzyński (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Dozwolony użytek z cudzej twórczości w czasie ceremonii religijnych jako element polityki wyznaniowej państwa


ROZDZIAŁ III
POLITYKA PAŃSTWA WOBEC ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski),
Starania wspólnot zakonnych o zapewnienie ciągłości funkcjonowania wyznaniowych placówek opiekuńczo-wychowawczyh w realiach Polski Ludowej

Artur Mezglewski (Uniwersytet Opolski),
Wyznaniowe szkoły wyższe a publiczny system kształcenia

Justyna Krzywkowska, Aleksandra Bitowt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
Współpraca Państwa Polskiego i wybranych kościołów w zakresie wdrażania działań na rzecz polityki prorodzinnej

Marek Strzała (Uniwersytet Jagielloński),
Wybrane uregulowania prawne Trzeciej Rzeczypospolitej dotyczące osobowości prawnej kościołów i związków wyznaniowych jako przykład przyjaznej polityki wyznaniowej

Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
Zadania związków wyznaniowych w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


ROZDZIAŁ IV
POLITYKA WYZNANIOWA W INNYCH PAŃSTWACH

Andrzej Gąsowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
Religie a państwo w Południowej Afryce

Marta Osuchowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
Polityka wyznaniowa Evo Moralesa w Wielonarodowym Państwie Boliwii

Jerzy Nikołajew (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Przestrzeganie praw człowieka na Ukrainie a trudności związane z realizacją uprawnień z zakresu wolności sumienia i wyznania

Bibliografia

This product was added to our catalog on Wednesday 25 May, 2016.
Reviews
Previous product  Product 210 of 337 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Klauzula porządku publicznego
Klauzula porządku publicznego
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji
Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie
Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie
Reformy procesu karnego w świetle jego zasad
Reformy procesu karnego w świetle jego zasad
Mediacja karna w świetle badań
Mediacja karna w świetle badań
Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce