Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380612372 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
46,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prawo administracyjne
[9788380612372]
35,00zł
Product available

eds. Stanisław Wrzosek, Małgorzata Kruszewska-Gagoś
ISBN:
978-83-8061-237-2
Stron: 302
Format: B5 (hard cover)
Rok wydania: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Przedmowa

CZĘŚĆ I
Administracja publiczna jako przedmiot badań naukowych
1. Pojęcie administracji publicznej i organu administracji publicznej
2. Struktura administracji publicznej w Polsce
3. Podział administracyjny (terytorialny) państwa
4. Źródła prawa administracyjnego
5. Prawne formy działania administracji publicznej

CZĘŚĆ II
Ustrojowe prawo administracyjne
1. Administracja rządowa
1.1. Rada Ministrów i jej organy
1.2. Urzędy centralne
1.3. Rządowa administracja zespolona i administracja niezespolona w województwie
2. Administracja samorządowa
2.1. Samorząd gminny
2.1.1. Organy gminy
2.1.2. Jednostki pomocnicze gminy
2.1.3. Formy współpracy gmin
2.1.4. Mienie komunalne i gospodarka finansowa gminy
2.1.5. Akty prawa miejscowego
2.2. Samorząd powiatowy
2.2.1. Organy powiatu
2.2.2. Formy współpracy powiatów
2.2.3. Mienie komunalne i gospodarka finansowa powiatu
2.2.4. Akty prawa miejscowego
2.2.5. Miasto na prawach powiatu
2.3. Samorząd województwa
2.3.1. Organy samorządu województwa
2.3.2. Mienie komunalne i gospodarka finansowa
2.3.3. Akty prawa miejscowego
3. Zakład administracyjny
4. Pracownicy administracji publicznej
4.1. Zatrudnienie w administracji publicznej
4.2. Pracownicy urzędów państwowych
4.3. Służba cywilna
4.4. Pracownicy samorządowi

CZĘŚĆ III
Materialne prawo administracyjne
1. Status prawny cudzoziemca
2. Formy ochrony cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3. Wywłaszczenie nieruchomości
3.1. Przedmiot wywłaszczenia
3.2. Podmioty, na rzecz których następuje wywłaszczenie
3.3. Podmioty objęte wywłaszczeniem (wywłaszczone)
3.4. Czas trwania wywłaszczenia
3.5. Cel publiczny wywłaszczenia
3.6. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
3.7. Niemożność realizacji celu publicznego w inny sposób niż przez wywłaszczenie
3.8. Niemożność nabycia prawa służącego do realizacji celu publicznego w inny sposób niż przez wywłaszczenie
3.9. Organy postępowania wywłaszczeniowego
3.10. Postępowanie wywłaszczeniowe
3.11. Odszkodowanie za wywłaszczenie
3.12. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
3.13. Instytucje podobne do wywłaszczenia
4. Prawo ochrony środowiska
4.1. Podstawowe konwencje terminologiczne z zakresu prawa ochrony środowiska
4.2. Zasady prawa ochrony środowiska
4.3. Organy ochrony środowiska
4.4. Środki finansowo-prawne ochrony środowiska
4.5. Rozwiązania horyzontalne w prawie ochrony środowiska
5. Administracja wobec działalności gospodarczej
5.1. Pojęcie działalności gospodarczej
5.2. Pojęcie przedsiębiorcy
5.3. Rejestracja działalności gospodarczej
5.3.1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
5.3.2. Krajowy Rejestr Sądowy
5.4. Prawa przedsiębiorcy
5.4.1. Prawo do podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej
5.4.2. Prawo do uzyskania urzędowej interpretacji prawa
5.4.3. Prawo do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki
5.4.4. Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej
5.5. Zasada uczciwej konkurencji
5.6. Reglamentacja działalności gospodarczej
5.6.1. Koncesja
5.6.2. Działalność regulowana
5.6.3. Zezwolenie
5.7. Nadzór i kontrola przedsiębiorców
5.8. Małe i średnie przedsiębiorstwa
6. Prawo zamówień publicznych
6.1. Zakres przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych
6.2. Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych
6.3. Wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
6.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
6.5. Podstawowe tryby postępowania
6.6. Tryby pozaprzetargowe
6.7. Komisja przetargowa
6.8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
6.9. Złożenie oferty
6.10. Otwarcie oferty
6.11. Ocena oferty
6.12. Odrzucenie oferty
6.13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
6.14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego

CZĘŚĆ IV
Ustrój sądów administracyjnych
i postępowanie przed sądami administracyjnymi 1. Organizacja sądownictwa administracyjnego
1.1. Organizacja i właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych
1.2. Organizacja i właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego
1.3. Skład sądu i wyłączenie sędziego
2. Zakres działania sądów administracyjnych
3. Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi
4. Strony i inni uczestnicy postępowania przed sądami administracyjnymi
4.1. Pojęcie stron i uczestników postępowania
4.2. Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym
4.3. Pełnomocnictwo procesowe
4.4. Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu sądowoadministracyjnym
4.5. Udział organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
5. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym
5.1. Wniesienie skargi
5.2. Doręczenie, terminy
5.3. Posiedzenia sądowe
5.4. Postępowanie mediacyjne
5.5. Postępowanie uproszczone
5.6. Zawieszenie i umorzenie postępowania
5.7. Postępowanie dowodowe
5.8. Mechanizm orzekania i orzeczenia
5.9. Rodzaje wyroków sądu administracyjnego
5.10. Uprawnienia sygnalizacyjne sądu oraz sankcje za niewykonywanie orzeczeń sądowych
6. Sądowoadministracyjne postępowanie odwoławcze
6.1. Weryfikacja orzeczeń sądów administracyjnych
6.2. Skarga kasacyjna
6.3. Zażalenie
6.4. Wznowienie postępowania
6.5. Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Bibliografia

This product was added to our catalog on Wednesday 22 June, 2016.
Reviews
Previous product  Product 211 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Bazy danych. Teoria i praktyka. Podręcznik dla studentów uczelni wyższych
$ Bazy danych. Teoria i praktyka. Podręcznik dla studentów uczelni wyższych
$ Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce
$ Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie
Reformy procesu karnego w świetle jego zasad
Reformy procesu karnego w świetle jego zasad
Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie
Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie
Komunikuję się, więc JESTEM
Komunikuję się, więc JESTEM
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce