Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380612341 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Jednostka Społeczeństwo Państwo
Jednostka Społeczeństwo Państwo
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak
[9788380612341]
70,00zł
Product unavailable

eds. Ewa Domagała-Zyśk, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk
ISBN:
978-83-8061-234-1
Pages: 780
Format: B5 (hard cover)
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

List Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
List Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. dr. hab. Stanisława Fela
List Dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL ks. prof. dr. hab. Mariana Nowaka
List National Cued Speech Association
List pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego
List prof. dr. hab. Zbigniewa Zaleskiego
List prof. zw. dr. hab. Adama Bieli

Wstęp


I. Z życia i działalności naukowej prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak

1. Biografia naukowa

2. Dorobek naukowy

3. Wykaz prac magisterskich, doktorskich i dyplomowych promowanych przez Profesor Kazimierę Krakowiak


II. Język w kulturze i edukacji

1. Kazimierz Ożóg
Jeszcze o współczesnych relacjach między językiem a kulturą

2. Andrzej Sękowski, Barbara Cichy-Jasiocha
Miejsce zdolności specjalnych w strukturze umysłu

3. Wanda Franciszka Wawro
Edukacja a podmiotowość młodzieży i modele inteligencji w nowoczesnym społeczeństwie

4. Jagoda Cieszyńska-Rożek
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® stymulacją rozwoju systemu językowego

5. Barbara Borowska
Glottodydaktyka ojczystojęzyczna w systemie edukacyjnym Bronisława Rocławskiego

6. Danuta Opozda
Narracyjne formy komunikacji w pracy pedagoga

7. Tomasz Knopik
Inteligencja i zdolności językowe - w stronę integracji podmiotu

8. Maria Barbara Styk
Aforyzmy Maurice'a Maeterlincka

9. Elżbieta Stoch
Deklamacja - sztuka żywego słowa i teatr jako szkoła wymowy w świetle rozważań mistrzów sceny polskiej i opracowań teoretyków słowa z XIX i początku XX wieku


III. Logopedyczne aspekty rozwoju językowego

1. Stanisław Grabias
Język w diagnozowaniu logopedycznym

2. Danuta Pluta-Wojciechowska
Dyslalia i alalia rozszczepowa jako możliwe skutki rozszczepu wargi i/lub podniebienia. Implikacje diagnostyczne i terapeutyczne

3. Tomasz Woźniak
Kontrola słuchowa i proprioreceptywna u osób jąkających się

4. Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Kompetencja fonologiczna. U podstaw nabywania języka mówionego i pisanego

5. Wanda Kostecka, Anna Kostecka
Zintegrowany program jako interdyscyplinarne podejście do diagnozy i terapii osób jąkających się

6. Amelia Dziurda-Multan
Sylaba w integracji sensorycznej

7. Olimpia Supranowicz
Interdyscyplinarne spojrzenie na wczesne wspomaganie rozwoju języka

8. Małgorzata Knopik
Argumentacja dzieci w wieku przedszkolnym jako realizacja potrzeby nadawania sensu rzeczywistości


IV. Duchowe i psychopedagogiczne wsparcie rozwoju osób z uszkodzeniami słuchu

1. Józef Stachyra
Od historycznych poglądów na temat głuchoty do konstruowania pierwszych inwentarzy osobowości dla dzieci niesłyszących

2. Ks. Andrzej Kiciński
Wyzwania duszpasterskie wobec osób z uszkodzonym słuchem w ujęciu Profesor Kazimiery Krakowiak

3. O. Roman Jusiak
Refleksje o roli symboli w procesie wychowania osób z uszkodzonym słuchem

4. Dorota Kornas-Biela
Rola ojca we wspomaganiu rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem

5. Grażyna Dryżałowska
Wychowanie językowe dzieci z uszkodzonym słuchem - refleksje w kilku perspektywach

6. Urszula Bartnikowska
Odnaleźć wspólny język z osobą z uszkodzonym słuchem

7. Joanna Kobosko
Głuchota dziecka z perspektywy potraumatycznego rozwoju słyszących rodziców

8. Marianna Krawiec
Dorastanie młodzieży z uszkodzeniami słuchu - wybrane aspekty. Postawy młodzieży z uszkodzeniami słuchu i jej rodziców

9. Ks. Paweł Stawarczyk
Zanim na początku było Słowo. Próba praktycznego zastosowania metodyki nauczania w przybliżaniu pojęcia Logosu dorosłym z trudnościami w wysławianiu się

10. Łukasz Krakowiak
Idea asystencji pedagogicznej św. Jana Bosko w zastosowaniu do pracy z młodzieżą niesłyszącą

11. Anna Michalska
Projekt happeningu Miasto Głuchych w Zabrzu - integracja młodzieży głuchej ze społeczeństwem słyszących


V. Komunikacja językowa z osobami z uszkodzeniami słuchu

1. Bogdan Szczepankowski
Alternatywne i wspomagające środki komunikowania się w edukacji dzieci z uszkodzonym słuchem

2. Marek Kurkowski
Dyskryminacja a selektywność słuchowa w percepcji mowy

3. Barbara Ostapiuk
Od głosek słuchanych do głosek mówionych u dzieci z uszkodzeniami słuchu

4. Ewa Muzyka-Furtak
Zaburzenie czy przejaw rozwoju? - głos w sprawie kreatywności językowej dzieci z uszkodzonym słuchem

5. Agnieszka Dłużniewska
Rola języka w opanowywaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu w świetle Interaktywnego Modelu Czytania D.E. Rumelharta

6. Aleksandra Borowicz
Metoda Cued Speech i jej adaptacje do różnych języków świata

7. Renata Kołodziejczyk
Z trzydziestoletnich doświadczeń stosowania metody fonogestów w Polsce

8. Agnieszka Dziedzic
Wczesna opieka audiologiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu

9. Anna Podlewska
Wykorzystanie gier i zabaw towarzyskich w nauczaniu języków obcych studentów z uszkodzeniami słuchu

10. Ewa Domagała-Zyśk
Przekonania studentów słyszących i niesłyszących o uczeniu się języka angielskiego


VI. Wsparcie osób o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

1. Adam Biela
Specyfika metodologiczna analizy stanowiska pracy w zawodach dla osób z określonym rodzajem niepełnosprawności

2. Magdalena Szubielska, Bogusław Marek, Ewa Niestorowicz
The recognisability of representational drawings made by congenitally blind students

3. Jacek Jarosław Błeszyński
Komunikacja i rozwój mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. Ryszard Skrzyniarz
"Boję się, ale wiem, że będzie dobrze... wierzę w swojego Anioła Stróża" - trudne dzieciństwo i jego wpływ na życie dorosłej niepełnosprawnej kobiety

5. Lucyna Dziaczkowska
Potrzeby i możliwości wychowawczego wsparcia uczniów przeżywających trudności szkolne. Inspiracje pedagogiczne płynące z twórczości Kazimierza Dąbrowskiego

6. Urszula Jęczeń
Marzenia i niepełnosprawność w świadomości językowej mężczyzny upośledzonego umysłowo. Perspektywa kognitywna

7. Beata Uhlig-Garlewicz, Monika Romaniec
Przystosowanie rodziny dziecka do faktu jego niepełnosprawności

8. Agnieszka Dudziak
Metody arteterapeutyczne jako forma wspomagania komunikacji w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach komunikacyjnych na przykładzie dzieci ze spektrum autyzmu

9. Tomasz Wach
Pedagogiczna racjonalizacja transgeneracyjnych kodów socjokulturowych w rodzinach zagrożonych demoralizacją


VII. Wybrane aspekty religijne i historyczne wsparcia społecznego

1. Ks. Edward Walewander
Katolicyzm jako inspiracja ideologiczna skautingu w działalności Sługi Bożego Jacques'a Sevina TJ (1882-1951)

2. Alina Rynio, Aneta Pabiniak
Historyczno-kulturowe tło rozwoju pedagogiki katolickiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

3. Piotr Paweł Gach
Ks. Franciszek Jakub Falkowski (1775-1849) - twórca warszawskiego Instytutu Głuchoniemych na tle zakonnego środowiska pijarów

4. Marian Surdacki
Instytucje kredytowo-zapomogowe w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej

5. Marcin Białas
Słowo w inspiracji teologicznej - aspekt szczęścia i cierpienia


VIII. Profesor Kazimiera Krakowiak we wspomnieniach przyjaciół, współpracowników i uczniów

1. Tadeusz Gałkowski
Do Księgi Jubileuszowej dla Profesor Kazimiery Krakowiak

2. Władysław Miodunka
Miłe przyszłościowego początki. Wspomnienie współpracy z Profesor Kazimierą Krakowiak

3. Janusz Kirenko
Słów kilka...

4. Aneta Domagała
Pamiętam...

5. Justyna Leszka
O tym, jak czytanie na przystanku wpływa na życie...

6. Piotr Paweł Gach
O cierpliwości i zdolnościach pedagogicznych Profesor Kazimiery Krakowiak

7. Ewa Domagała-Zyśk
Kilka wspomnień z Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL

Noty o autorach

This product was added to our catalog on Wednesday 20 July, 2016.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 244 of 327 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej
Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej
Między moralnością kamieni a prawami człoweka. Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej
Między moralnością kamieni a prawami człoweka. Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 5. Rodzina chrześcijańska: dobra nowina na trzecie tysiąclecie
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 5. Rodzina chrześcijańska: dobra nowina na trzecie tysiąclecie
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 2. Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły
Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Tom 2. Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły
Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa
Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa
Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie
Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce