Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380612563 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 7. Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego
[9788380612563]
30,00zł
Product unavailable

Agnieszka Ogrodnik-Kalita
ISBN:
978-83-8061-256-3
Pages: 264
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp


Rozdział I.
UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU - KWESTIE TERMINOLOGICZNE

1. Fazy choroby alkoholowej
2. Ku jednoznaczności pojęć
2.1. Wzorce spożywania alkoholu niebędące uzależnieniem
2.2. Uzależnienie od alkoholu
2.2.1. Uzależnienie od alkoholu według Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
2.2.2. Uzależnienie od alkoholu jako choroba
2.2.3. Przyczyny uzależnienia od alkoholu
2.2.3.1. Wpływ czynników biologicznych
2.2.3.2. Wpływ czynników psychologicznych i duchowych
2.2.3.3. Wpływ czynników społecznych
3. Uzależnienie od alkoholu - prawne ujęcie terminu
3.1. "Pijaństwo" jako przesłanka ubezwłasnowolnienia
3.2. Rozpijanie małoletniego - znaczenie terminu
3.3. Pojęcie "alkoholizmu" w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
4. Wnioski


Rozdział II.
KONSEKWENCJE UZALEŻNIENIA MAŁŻONKA OD ALKOHOLU W OBSZARZE WSPÓLNEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIGO

1. Konsekwencje uzależnienia małżonka od alkoholu w obszarze wspólnoty duchowej
1.1. Wspólnota duchowa jako fundament wspólnego pożycia małżeńskiego
1.2. Wpływ uzależnienia od alkoholu na wspólnotę duchową
1.3. Współuzależnienie i przewidziane w aktach prawnych możliwości pomocy osobom nim dotkniętym
2. Konsekwencje uzależnienia małżonka od alkoholu w obszarze wspólnoty fizycznej
3. Konsekwencje uzależnienia małżonka od alkoholu w obszarze wspólnoty gospodarczej
4. Prawne możliwości stosowania przymusu leczenia osoby uzależnionej od alkoholu
4.1. Zasada dobrowolności leczenia odwykowego
4.2. Przymus leczenia jako odstępstwo od zasady dobrowolności
4.3. Specyfika postępowania w przedmiocie stosowania przymusu leczenia w stosunku do osoby uzależnionej
4.4. Proponowane zmiany w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu
5. Asystent rodziny jako podmiot wspierający rodzinę osoby uzależnionej
6. Separacja faktyczna jako naturalna konsekwencja uzależnienia małżonka od alkoholu
6.1. Pojęcie separacji faktycznej spowodowanej uzależnieniem od alkoholu jednego z małżonków
6.2. Skutki prawne separacji faktycznej
7. Wnioski


Rozdział III.
ŚRODKI PRAWNEJ OCHRONY MAJĄTKU RODZINY PRZED NEGATYWNYMI SKUTKAMI DZIAŁAŃ MAŁŻONKA UZALEŻNIONEGO OD ALKOHOLU

1. Majątek rodziny - próba określenia pojęcia
2. Faktyczne i prawne zagrożenia majątku rodziny wynikające z działań małżonka uzależnionego od alkoholu
3. Prawne możliwości ochrony majątku rodziny
3.1. Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny i nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk jednego z małżonków
3.1.1. Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny i jego dochodzenie w drodze procesu
3.1.2. Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk jednego z małżonków
3.1.2.1. Przesłanki nakazu wypłaty wynagrodzenia do rąk jednego z małżonków
3.1.2.2. Postępowanie w sprawie wydania nakazu i jego skutki
3.2. Sprzeciw wobec dokonania czynności zarządu majątkiem wspólnym
3.3. Pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
3.3.1. Uzależnienie od alkoholu jako ważny powód zastosowania art. 40 k.r.o
3.3.2. Skutki pozbawienia samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
3.4. Przymusowy ustrój majątkowy
3.4.1. Uzależnienie od alkoholu jako ważny powód ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej
3.4.1.1. Uzależnienie od alkoholu a interpretacja "ważnych powodów" w doktrynie
3.4.1.2. Uzależnienie od alkoholu a interpretacja "ważnych powodów" w orzecznictwie
3.4.2. Ubezwłasnowolnienie z powodu uzależnienia od alkoholu jako przyczyna powstania rozdzielności majątkowej
3.4.3. Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym w przypadku uzależnienia od alkoholu
4. Wnioski


Rozdział IV.
SPECYFIKA POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO W SPRAWACH O ROZWÓD W PRZYPADKU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW

1. Postępowanie w sprawach o rozwód
2. Weryfikacja rozkładu pożycia małżeńskiego w procesie o rozwód w przypadku uzależnienia od alkoholu
2.1. Pojęcie rozkładu pożycia małżeńskiego
2.1.1. Rozkład pożycia małżeńskiego według Sądu Najwyższego
2.1.2. Koncepcje rozkładu pożycia małżeńskiego w doktrynie
2.2. Zupełność rozkładu pożycia
2.3. Trwałość rozkładu pożycia
2.4. Znaczenie i potrzeba ustalenia przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego a uzależnienie od alkoholu
2.5. Znaczenie dowodu z przesłuchania stron w przypadku uzależnienia od alkoholu
3. Problematyka winy rozkładu pożycia małżeńskigo w związku z uzależnieniem małżonka od alkoholu
3.1. Pojęcie winy rozkładu pożycia małżeńskiego
3.2. Wina rozkładu pożycia małżeńskiego a uzależnienie od alkoholu
3.3. Wina a zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego
4. Weryfikacja przesłanki negatywnej dobra wspólnych małoletnich dzieci w procesie rozwodowym
4.1. Przesłanka dobra wspólnych małoletnich dzieci - uwagi ogólne
4.2. Czynniki istotne przy ocenie dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków w przypadku uzależnienia od alkoholu
4.3. Środki dowodowe istotne przy ocenie wpływu rozwodu na dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków
4.3.1. Opinia biegłego psychologa
4.3.2. Wywiad środowiskowy
4.3.3. Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów
5. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Monday 22 August, 2016.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 241 of 331 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska
Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska
Polskie prawo gospodarcze okresu międzywojennego
Polskie prawo gospodarcze okresu międzywojennego
Wizja człowieka i kultury w teorii sztuki Josepha Kosutha
Wizja człowieka i kultury w teorii sztuki Josepha Kosutha
Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia
Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Opera omnia T. II - Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury
Literatura a poznanie moralne. Epistemologiczne podstawy etycznej krytyki literackiej
Literatura a poznanie moralne. Epistemologiczne podstawy etycznej krytyki literackiej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce