Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380612334 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce
[9788380612334]
35,00zł
Product available

ed. Alicja Pomorska
ISBN:
978-83-8061-233-4
Pages: 362
Format: B5 (hard cover)
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Alicja Pomorska)

Część I
ZAGADNIENIA WSTĘPNE
1. Potrzeba zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce oraz dotychczasowe próby ich reformowania (Alicja Pomorska)
2. Istota i ewolucja pojęcia dochodu podatkowego oraz modele jego opodatkowania (Robert Zieliński)

Część II
SYSTEM OPODATKOWANIA DOCHODÓW OSOBISTYCH I POTRZEBA JEGO REFORMY
1. Potrzeba wzmocnienia funkcji redystrybucyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych (Alicja Pomorska)
1.1. Zasady ogólne i funkcje podatku dochodowego od osób fizycznych
1.2. Potrzeba i główne uzasadnienie wzmocnienia funkcji redystrybucyjnej
1.3. Główne wady i słabości aktualnej konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych
1.4. Podsumowanie
2. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych oraz potrzeba i kierunki ich zmian (Krzysztof Kandut)
2.1. Pojęcie dochodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych
2.2. Straty finansowe budżetu państwa spowodowane nieujawnianiem dochodów podatkowych oraz potrzeba i funkcje ich opodatkowania
2.3. Etapy oraz kierunki ewolucji zasad opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych
2.4. Aktualne zasady opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych - wady i słabości
2.5. Propozycje głównych kierunków zmian aktualnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących opodatkowania dochodów nieujawnionych
3. Zasady obciążenia przychodów osób duchownych z posługi duszpasterskiej oraz propozycje ich zmian (Robert Zieliński)

Część III
SYSTEM OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I KIERUNKI JEGO REFORMY
1. Obciążenie dochodów przedsiębiorców na zasadach ogólnych (Grzegorz Matysek)
1.1. Wydajność fiskalna systemu opodatkowania dochodów przedsiębiorców
1.2. Funkcja stymulacyjna podatków dochodowych w odniesieniu do przedsiębiorców
1.3. Proponowane kierunki zmian w systemie opodatkowania dochodów przedsiębiorców w Polsce
2. Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej (Robert Zieliński)
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zasady opodatkowania kartą podatkową
2.3. Konstrukcja prawna ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2.4. Zakres i główne kierunki pożądanych zmian zryczałtowanych form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w Polsce
3. Ocena i potrzeba zmian dotychczasowego systemu opodatkowania dochodów z rolnictwa (Katarzyna Wójtowicz)
3.1. Obowiązujące zasady opodatkowania dochodów rolniczych
3.2. Główne funkcje opodatkowania dochodów rolniczych
3.3. Charakterystyka zasad opodatkowania dochodów rolniczych w wybranych państwach UE
3.4. Potrzeba oraz kierunki zmian w systemie obciążenia dochodów rolniczych w Polsce
3.4.1. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, polityczne i instytucjonalne dla zmiany zasad obciążenia dochodów rolniczych w Polsce
3.4.2. Ewolucja dotychczasowych propozycji zmian zasad opodatkowania dochodów rolniczych i symulacja ich następstw
3.4.3. Rekomendowany model obciążenia dochodów rolniczych

Część IV
PODATKI DOCHODOWE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH I TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
(Artur Mudrecki)
1. Wprowadzenie
2. Konstytucja a podatki dochodowe w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
3. Podatki dochodowe w Polsce w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych
3.2.1. Przedmiot i podmiot opodatkowania
3.2.2. Źródła przychodów
3.2.3. Zwolnienia przedmiotowe
3.2.4. Koszty uzyskania przychodu
3.3. Podatek dochodowy od osób prawnych na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
3.3.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
3.3.2. Przychody
3.3.3. Koszty uzyskania przychodu
3.3.3.1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodu
3.3.3.2. Potrącalność kosztów w czasie na tle orzecznictwa NSA
3.3.3.3. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
3.3.4. Zwolnienia przedmiotowe
4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych związanych z podatkami dochodowymi
5. Podsumowanie

Część V
GŁÓWNE KIERUNKI NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SYSTEMIE PODATKÓW DOCHODOWYCH W POLSCE
(Alicja Pomorska, Artur Mudrecki, Katarzyna Wójtowicz, Grzegorz Matysek, Krzysztof Kandut, Robert Zieliński)

Bibliografia

Noty o Autorach

This product was added to our catalog on Friday 07 October, 2016.
Reviews
Previous product  Product 253 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej.
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej.
Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym
Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym
Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych
Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
Danina publiczna w służbie samorządu
Danina publiczna w służbie samorządu
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce