Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380612754 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Organizacja społeczna w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej
[9788380612754]
35,00zł
Product available

eds. Alina Betlej, Sławomir Partycki, Magda Jolanta Parzyszek
ISBN:
978-83-8061-275-4
Pages: 396
Format: B5
Year: 2016
Languages: Polish, English, Russian


SPIS TREŚCI

Sławomir Partycki, Matematyczne symptomy społeczeństwa sieci

Zdzisław Zagórski, Międzymorze wyzwaniem europejskim? Niektóre aspekty problematyki subcywilizacyjnej

Danuta Walczak-Duraj, Kształtowanie kompetencji wielokulturowych w perspektywie zróżnicowanych postaw obywatelskich europejskich muzułmanów

Wiesław Wątroba, Międzypokoleniowa ewolucja percepcji instytucji społecznych

Urszula Markowska-Przybyła, David M. Ramsey, Identyfikacja kapitału społecznego - sieci relacji a zaufanie

Tadeusz Popławski, Małgorzata Sawicka-Kujawa, Rola towarzystw regionalnych w społeczeństwie obywatelskim (przykład woj. podlaskiego)

Bogolib Tetiana, Peculiarities of Regional Clusters Development

Кваташидзе Надежда, Анализ автоматизации и учета программ лояльности в Грузии

Мурман Кварацхелия, Особенности формирования посткоммунистического Грузинского государства

Навальная Марина, Особенности украинских сетевых средств массовой коммуникации

Valērij Ņikiforov, Karina Ostapenko, Content Analysis as a Research Method to Explore the Intensity and Positivity of Civic Identity of Virtual Groups Online

Nikolayevskyy Valeriy, Omelchenko Viktoriia, Crowdfunding in Economical and Sociological Perspectives

Shevyakova A.L., Sharip B.Sh., Introduction of Innovative Technologies as a Factor of Change in the Organizational Culture of New Medical Profession

Dudnik V.M., Model of Personalized Medical Care of Civil Servants

Iskakov N.C., Formation of “Smart” and Self-Learning Network Organization in the Health Care System of Kazakhstan

Слонимская Марина, Модели развития сетевых форм организации экономики: Пример для Беларуси

Меньшиков Владимир, Теория совокупного капитала в эпоху е-общества

Maria Miczyńska-Kowalska, Łukasz Ilczuk, Threats and Risks in The Post-Modern Society

Tomasz Zalega, Korzystanie z internetu i wirtualizacja konsumpcji wśród polskich seniorów - wyniki badań bezpośrednich

Krystyna Leśniak-Moczuk, Integracja kobiet we wspólnotach realnych i wirtualnych

Dalia Prakapienė, Romas Prakapas, The Impact of Social Media on Intercultural Communication

Янис Тейван-Трейновский, Николай Ефимов, Проблемы правового регулирования предпринимательства в интернет среде

Кураташвили Анзор, Теория дерегулирования экономики - как специфической составной части государственного регулирования, и значение сети в ее реализации

Кураташвили Альфред, Предпринимательство с использованием сети - необходимое условие эффективного функционирования общества, но предпринимательская «деятельность» в виде азартных «игр» - криминальное деяние, и оно категорически недопустимо, ибо это преступление против человечности

Victor Mocanu, Current Trends in the Reformation of the Health System from Republic of Moldova

Bekturganov Z.Z., Network Risks of University Education in the Context of Globalization of Markets

Angela Mocanu, Reflecting in Written Press the Creation Process of the Middle Class in Republic of Moldova

Ireneusz Maj, Internet rzeczy w sieci a rozwój społeczno-gospodarczy

Katarzyna J. Frączek, Poszukiwanie paradygmatycznych podstaw nauki o sieciach społecznych

Marcin Jarek, Społeczeństwo sieci między materializmem a postmaterializmem. Na podstawie wyników badań World Values Survey

Paweł Korobov, Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie: nowe wyzwania na tle porewolucyjnych zmian

Urszula Soler, Ethnographic Island in Cyberspace

Magda Jolanta Parzyszek, Logika Web 2.0 w funkcjonowaniu e-biznesu

Marta Górka, Socjologiczny aspekt współpracy sieciowej

Grażyna Gliwka, Cyberprzestępczość jako nowa forma zagrożenia rozwoju społecznego i gospodarczego

Agnieszka Gajda, Doświadczenie choroby w internecie - analiza socjologiczna

Małgorzata Cieślik-Florczyk, Serwisy społecznościowe w polityce. Youtube jako narzędzie komunikowania politycznego

Monika Maj-Golianek, Sieć jako przestrzeń kreowania tożsamości

Robert Stefański, User, Rescource, Information. Deliberation on the subject of network resources in the context on modern global communiaction network

Mariusz Rudzki, Klastering w kontekście podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego

Павел Мовиляну, Социальн-экономическое развитие Республики Молдова

Я.С. Яскевич, Нравственные ценности и сетевой этикет в контексте синергетической картины социально-экономической реальности

Agnieszka Drewniak, Organizacje pozarządowe województwa lubelskiego jako element sieci promocji i rozwoju województwa

Urszula Soler, The Birth, Origins and Net of Italian Sociology

Ewa Sikora, Sieci międzyorganizacyjne - ku dominującej formie struktur sieciowych

Agnieszka Anna Jurczak, Kapitał kulturowy i jego determinizm w procesie kształtowania statusu społecznego jednostki w świecie współczesnym

Weronika Soszyńska, Polityka kadrowa w przedsiębiorstwie sieciowym

Maria Müller, Instytuty naukowe jako element regionu uczącego się (Puławy na tle województwa lubelskiego)

Michał Kalisz, Zagrożenia w cyberprzestrzeni

Magda Jolanta Parzyszek, Komunikacja w społeczeństwie sieci. Wyzwania i ryzyko związane z transformacją nowych mediów

Alina Betlej, Konflikty tożsamości w dobie globalizacji

This product was added to our catalog on Friday 07 October, 2016.
Reviews
Previous product  Product 254 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Contradictions in Art. The Case of Postmodern Fiction
Contradictions in Art. The Case of Postmodern Fiction
Parabole
Parabole
Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo-amerykańskiego modernizmu. Słoje zadrzewne Tymoteusza Karpowicza i The Pisan Cantos Ezry Pounda
Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo-amerykańskiego modernizmu. Słoje zadrzewne Tymoteusza Karpowicza i The Pisan Cantos Ezry Pounda
The Double Object Construction in English and German
The Double Object Construction in English and German
Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich
Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich
Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji
Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce