Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788380612969 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
Jak św. Franciszek pracował na KUL-u, czyli franciszkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1983-2004
31,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Opera omnia T. VII-2 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
[9788380612969]
50,00zł
Produkt dostępny

Joseph Ratzinger
ISBN:
978-83-8061-296-9
Stron: 584
Format: 150x220 mm (oprawa twarda)
Rok wydania: 2016


SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ E
KOMENTARZ

DO KONSTYTUCJI DOGMATYCZNEJ O KOŚCIELE LUMEN GENTIUM

Wprowadzenie [1963]
Historia powstania Konstytucji i jej założenia
Uwagi do pierwszego rozdziału
Uwagi do drugiego rozdziału
Uwagi do trzeciego rozdziału
Rozdział czwarty, piaty i szósty
Uwagi do siódmego rozdziału
Uwagi do ósmego rozdziału

Kolegialność biskupów według nauczania Soboru Watykańskiego II
I. Wypowiedzi Soboru o kolegialności biskupów
1. Termin "kolegium"
2. Pierwsze wywody o zasadzie sukcesji apostolskiej
3. Sakrament a prawo
4. Kolegium biskupów jako kontynuacja kolegium Apostołów
5. Władza kolegialna i prymacjalna
II. Nota praevia explicativa
1. Fakty
2. Treść
III. Uwagi do kwestii kwalifikacji teologicznej
1. Przedstawienie kwestii
2. Deklaracja Komisji Teologicznej
3. Rezultat
Kościół lokalny i Kościół powszechny
Komentarz do Lumen gentium, nr 26

Komentarz do "Wyjaśnień, które przedstawił Sekretarz Generalny Soboru podczas 123. Kongregacji Generalnej w dniu 16 listopada 1964 roku"
I. Przesłanki historyczne
II. Pierwsza część Wyjaśnień: kwestia kwalifikacji teologicznych
III. Nota explicativa praevia


DO KONSTYTUCJI DOGMATYCZNEJ O OBJAWIENIU BOŻYM DEI VERBUM

Wprowadzenie i komentarz do Prooemium, do rozdziałów I, II i IV Konstytucji o Objawieniu Dei Verbum
Wprowadzenie
Komentarz do Prooemium i do pierwszego rozdziału
Rozdział pierwszy
Rozdział drugi
Rozdział szósty


DO KONSTYTUCJI DUSZPASTERSKIEJ O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM GAUDIUM ET SPES

Komentarz do pierwszego rozdziału części pierwszej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes

Soborowy obraz człowieka w jego roli dla wychowania
A. Obraz człowieka w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
I. Recepcja i krytyka współczesnego obrazu człowieka
1. Opis sytuacji i analiza
2. Rezultat dla idei chrześcijańskiego wychowania
II. Przeformułowanie etosu chrześcijańskiego
1. Tendencja personalistyczna
2. Historyczno-dynamiczny charakter
III. Zależność czasowa wypowiedzi teologicznych
B. Koncepcja wychowania w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim
I. Cel wychowania
II. Tradenci wychowania
III. Kwestia szkół katolickich

Przyszłość świata za sprawą nadziei człowieka


KOMENTARZ DO DEKRETU O POSŁUDZE I ŻYCIU PREZBITERÓW PRESBYTERORUM ORDINIS

Posługa i życie kapłanów
Uwagi wstępne do problematyki
1. Istota urzędu prezbitera
1.1. Podstawy chrystologiczne
1.2. Rozwinięcie w Tradycji (św. Augustyn)
2. Chrystologia i eklezjologia
Kościelny charakter kapłaństwa
3. Program duchowy
Perspektywy: Chrystologicznie ugruntowana jedność Nowego i Starego Testamentu


KWESTIA MISJI

Wypowiedzi Soboru o misjach poza Dekretem misyjnym
I. Zdefiniowanie tematu w Konstytucji dogmatycznej o Kościele
1. Trynitarny punkt wyjścia
2. Rozwinięcie z perspektywy pojęcia Kościoła
3. Katolickość wewnątrzkościelna
4. Wielość religii i jedność Bożego wołania
5. Droga misji
II. Idea misyjna w Dekretach o apostolstwie świeckich i o posłudze oraz życiu prezbiterów
1. Dekret o świeckich
2. Dekret o prezbiterach
III. Deklaracje o wolności religijnej i o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich: problem relacji pomiędzy misją i dialogiem
1. Deklaracja o wolności religijnej
2. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich
3. Misja i dialog


CZĘŚĆ F
RECEPCJA

Zadania i kwestie teologiczne omawiane na spotkaniu teologów luterańskich i katolickich po Soborze
Uwagi wstępne
1. Tematy z całego zakresu prac soborowych
2. Kościół i Kościoły
3. Ciało Chrystusa i Kościół - Kościół i Chrystus
I. Ciało Chrystusa i Kościół
1. Problematyka stanowisk przedsoborowych
2. Złożoność pojęcia "Ciało Chrystusa"
3. Odpowiedź Soboru
II. Chrystus i Kościół
1. Jedność Chrystusa i Kościoła
2. Dynamiczny charakter jedności
Chrystusa i Kościoła
3. Reforma i reformacja
4. Przynależność do Kościoła i świętość Kościoła
Uwagi końcowe
Ciało Chrystusa i Duch Chrystusa

Kościół otwarty na świat?
Refleksje nad strukturą Soboru Watykańskiego II
I. Zasadnicze uwagi odnośnie do kwestii otwarcia się Kościoła na świat
II. Otwarcie się Kościoła na świat na Soborze Watykańskim II
1. Nowy realizm teologii
2. Zniesienie granic w Kościele
3. Idea dialogu
4. "Tak" dla niezależności obszarów świeckich
Uwagi końcowe

Katolicyzm po Soborze
1. Uwagi o stanie odnowy liturgicznej
2. Kościół a świat
3. Zwrot ku ekumenii

Wywiad dla "Redenciόn"

Dziesięć lat od rozpoczęcia Soboru - gdzie jesteśmy?

Kościół a świat
W kwestii recepcji Soboru Watykańskiego II
I. Diagnoza tekstu i jego charakteru
II. Rys historyczny
1. Euforia przełomu
2. Rozczarowanie i kryzys
3. Stanowisko obecne
Perspektywy - pewna przypowieść

Tezy na temat "Dziesięć lat Vaticanum II"

Bilans okresu posoborowego - niepowodzenia, zadania, nadzieje
1. Jak doszło do opisanych procesów posoborowych?
2. Co należy czynić?
a) Znaczenie i granice soborów
b) Kwestia właściwej recepcji Vaticanum II

Aggiornamento
[Homilia wygłoszona w Rzymie w dniu 12 października 1982 roku]

Wybrane tematy eklezjologiczne z okazji XX-lecia zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II

Odwaga czynienia tego, co właściwe!
[Wywiad przeprowadzony przez Huberta Schöne z okazji Synodu Biskupów, 1985]

Wola Ojców
Duch i postanowienia Soboru Watykańskiego II
[Rozmowa Huberta Schöne, redaktora Radia Bawarskiego]

Communio jako program
1. Powstanie czasopisma "Communio"
2. Nazwa jako program

Odpowiedzialność za Kościół i świat w czasach współczesnych
Hommage dla kardynała Königa

Chrystocentryzm Soboru Watykańskiego II
[Kazanie w Marktl am Inn, 13 lipca 1997 roku]

Wezwanie do sprawiedliwości
[Kazanie dla uczestników konferencji Call to justice z okazji 40-lecia promulgacji Konstytucji Pastoralnej Gaudium et spes, Rzym 2005]


CZĘŚĆ G
RECENZJE I PRZEDMOWY

RECENZJE

Do: Hubert Jedin, Kleine Konzilsgeschichte. Siebente durchgesehene und von einem Bericht über das Zweite Vatikanische Konzil vermehrte Auflage, Freiburg 1966 [Mała historia Soboru, wydanie siódme poprawione i wzbogacone o raport o Soborze Watykańskim II]

Do: Dokumente des 2. Vatikanischen Konzils.
Mit den authentischen lateinischen Texten der Acta Apostolicae Sedis und der Übersetzung im Auftrag der deutschen Bischöfe. Eingeleitet von Konzilsvätern und Konzilsberatern, Münster 1966/67
[Dokumenty Soboru Watykańskiego II, z autentycznym tekstem łacińskim Acta Apostolicae Sedis i przekładem na zlecenie biskupów niemieckich, ze wstępem Ojców i ekspertów soborowych]

Do: Franz Michael Willam
Vom jungen Angelo Roncalli (1903-1907) zum Papst Johannes XXIII (1958-1963) Innsbruck 1967
[Od młodego Angelo Roncallego (1903-1907) do papieża Jana XXIII (1958-1963)]

Do: Lieselotte Höfer, Mysterium Unitatis.
Pastoralhteologisches zum Oekumene-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils Freiburg 1967
[Mysterium unitatis. Teologiczno-pastoralne spojrzenie na Dekret ekumeniczny Soboru Watykańskiego II]

Do: Indices verborum et locutionum decretorum Concilii Vaticani II, 3.
Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen Gentium; 5. Decretum de Oecumenismo Unitatis Redintegratio; Firenze 1968;
id.: 11. Constitutio dogmatica de divina Revelatione Dei Verbum, Firenze 1969

Do: Hans Waldenfels, Offenbarung. Das Zweite Vatikanische Konzil auf dem Hintergrund der neueren Theologie
(= Beiträge zur ökumenischen Theologie, 3) München 1969
[Objawienie. Sobór Watykański II w świetle nowożytnej teologii
(= Przyczynki do teologii ekumenicznej, 3)]

PRZEDMOWY

Do: Flavio Peloso, Santi e santitá dopo il Concilio Vaticano II, Roma 1991
[Święci i świętość po Soborze Watykańskim II]

Do: Leo Scheffczyk, La Chiesa. Aspetti della crisi postconciliare e corretta intepretazione del Concilio Vaticano II (Già e non ancora 327), Mailand 1998
[Leo Scheffczyk, Aspekte der Kirche in der Krise. Um die Entscheidung für das authentische Konzil (Quaestiones non disputatae 1), Siegburg 1993
[Aspekty Kościoła w kryzysie. Wokół decyzji za autentycznym Soborem]


DODATEK

Od wydawcy
I. Uwagi do "Opera omnia"
II. Uwagi do tomu VII
Część A: W przededniu Soboru
Część B: Współpraca
Część C: Sprawozdanie / Uczestniczenie
Część D: Współpraca z kard. Josefem Fringsem
Część E: Komentarz
Część F: Recepcja
Część G: Recenzje i przedmowy
Podziękowanie

Informacje bibliograficzne
Część A: W przededniu Soboru
Część B: Współpraca
Współpraca w czasie przygotowań
Współpraca przy konstytucji o objawieniu bożym Dei verbum
Współpraca przy konstytucji o kościele Lumen gentium
Współpraca przy dekrecie misyjnym Ad gentes
Szkice do soborowych przemówień kardynała Josefa Fringsa
Część C: Sprawozdanie / Uczestniczenie
Część D: Współpraca z kardynałem Josefem Fringsem
Część E: Komentarz
Do konstytucji dogmatycznej o kościele Lumen gentium
Do konstytucji dogmatycznej o objawieniu bożym Dei verbum
Do konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes
Do dekretu o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis
W kwestii misji
Część F: Recepcja
Część G: Recenzje i przedmowy
Recenzje
Przedmowy

Wykaz literatury
I. Źródła *[dalsze dane do wydań tekstów źródłowych zob. także pod II.2.]
II. Literatura drugorzędna

Cytaty z Pisma
Stary Testament
Nowy Testament

Indeks osobowy

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 17 październik 2016.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 287 z 390 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Pokuta w życiu chrześcijańskim
Pokuta w życiu chrześcijańskim
Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008
Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008
$ Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce amerykańskiej
$ Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce amerykańskiej
Profetyzm w Księdze Syracha
Profetyzm w Księdze Syracha
Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku
Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku
Antropologiczny wymiar proroctw o pysze Judy i Asyrii (IZ 1-39)
Antropologiczny wymiar proroctw o pysze Judy i Asyrii (IZ 1-39)
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce