Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380612785 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 35 (2019). Dlaczego przez czas do wieczności?
Verbum Vitae 35 (2019). Dlaczego przez czas do wieczności?
30,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy
[9788380612785]
45,00zł
Product available

Paweł Nowik
ISBN:
978-83-8061-278-5
Pages: 262
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Table of contents

Wykaz skrótów

Wstęp


Rozdział I
Równowaga prawna - zagadnienia ogólne

1. Wyjaśnienia terminologiczne
2. Pojęcie "równowagi prawnej" - refleksje na tle indywidualnego prawa pracy
2.1. Poglądy doktryny prawa pracy
2.2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy a konflikt interesów
2.3. Determinanty równowagi prawnej stron stosunku pracy
3. Równowaga prawna a funkcje prawa pracy


Rozdział II
Jurydyzacja równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy

1. Równowaga prawna a zbiorowe prawo pracy
2. Równowaga prawna jako kategoria analityczna w zbiorowym prawie pracy
3. Ustawowe ramy równowagi prawnej
3.1. Równorzędność partnerów społecznych i reguła ograniczonej roli ustawodawcy
3.2. Zasada równego traktowania partnerów społecznych
4. Aksjologiczne uwarunkowania równowagi prawnej zawarte w Konstytucji RP
4.1. Równowaga prawna jako konstytucyjna wartość instrumentalna
4.2. Dobro wspólne
4.3. Zasada pomocniczości
4.4. Solidaryzm społeczny
4.5. Zasada sprawiedliwości


Rozdział III
Równowaga prawna w procesie współtworzenia prawa pracy i udziału pracowników w zarządzaniu zakładem pracy

1. Rokowania zbiorowe jako instrument równowagi prawnej
2. Ustawa a rokowania zbiorowe
3. Podmioty uprawnione do prowadzenia rokowań zbiorowych
3.1. Konstytucja RP i prawo międzynarodowe
3.2. Regulacje krajowe
4. Partycypacja przedstawicielska a problem równowagi prawnej
4.1. Konsultacje zbiorowe
4.2. Problem zróżnicowania form konsultacji zbiorowych


Rozdział IV
Równowaga prawna a spór zbiorowy

1. Konflikt interesów
1.1. Zbiorowe stosunki pracy
1.2. Międzyorganizacyjne stosunki zbiorowego prawa pracy
2. Przekształcenie konfliktu interesów w spór zbiorowy
2.1. Prawna instytucjonalizacja konfliktu interesów
2.2. Zakres przedmiotowy
2.3. Zakres podmiotowy
3. Procedura rozwiązywania sporów zbiorowych
4. Regulacja prawa do strajku

Podsumowanie

Bibliografia

The Concept of Legal Balance in Collective Labour Law - Abstract

This product was added to our catalog on Tuesday 18 October, 2016.
Reviews
Previous product  Product 231 of 325 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym
Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety
Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe
Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej
Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej
Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego
Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce