Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380612785 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
"Historyja barzo cudna" wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło
"Historyja barzo cudna" wobec źródeł. Przekład, kompilacja, dzieło
25,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy
[9788380612785]
45,00zł
Product available

Paweł Nowik
ISBN:
978-83-8061-278-5
Pages: 262
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Table of contents

Wykaz skrótów

Wstęp


Rozdział I
Równowaga prawna - zagadnienia ogólne

1. Wyjaśnienia terminologiczne
2. Pojęcie "równowagi prawnej" - refleksje na tle indywidualnego prawa pracy
2.1. Poglądy doktryny prawa pracy
2.2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy a konflikt interesów
2.3. Determinanty równowagi prawnej stron stosunku pracy
3. Równowaga prawna a funkcje prawa pracy


Rozdział II
Jurydyzacja równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy

1. Równowaga prawna a zbiorowe prawo pracy
2. Równowaga prawna jako kategoria analityczna w zbiorowym prawie pracy
3. Ustawowe ramy równowagi prawnej
3.1. Równorzędność partnerów społecznych i reguła ograniczonej roli ustawodawcy
3.2. Zasada równego traktowania partnerów społecznych
4. Aksjologiczne uwarunkowania równowagi prawnej zawarte w Konstytucji RP
4.1. Równowaga prawna jako konstytucyjna wartość instrumentalna
4.2. Dobro wspólne
4.3. Zasada pomocniczości
4.4. Solidaryzm społeczny
4.5. Zasada sprawiedliwości


Rozdział III
Równowaga prawna w procesie współtworzenia prawa pracy i udziału pracowników w zarządzaniu zakładem pracy

1. Rokowania zbiorowe jako instrument równowagi prawnej
2. Ustawa a rokowania zbiorowe
3. Podmioty uprawnione do prowadzenia rokowań zbiorowych
3.1. Konstytucja RP i prawo międzynarodowe
3.2. Regulacje krajowe
4. Partycypacja przedstawicielska a problem równowagi prawnej
4.1. Konsultacje zbiorowe
4.2. Problem zróżnicowania form konsultacji zbiorowych


Rozdział IV
Równowaga prawna a spór zbiorowy

1. Konflikt interesów
1.1. Zbiorowe stosunki pracy
1.2. Międzyorganizacyjne stosunki zbiorowego prawa pracy
2. Przekształcenie konfliktu interesów w spór zbiorowy
2.1. Prawna instytucjonalizacja konfliktu interesów
2.2. Zakres przedmiotowy
2.3. Zakres podmiotowy
3. Procedura rozwiązywania sporów zbiorowych
4. Regulacja prawa do strajku

Podsumowanie

Bibliografia

The Concept of Legal Balance in Collective Labour Law - Abstract

This product was added to our catalog on Tuesday 18 October, 2016.
Reviews
Previous product  Product 228 of 334 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
Normatywny wymiar godności człowieka
Normatywny wymiar godności człowieka
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne
Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych
Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce