Wydawnictwo KUL
  Catalog » Philosophy » 9788380614192 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Kresy południowo-wschodnie. Szkice o kulturze
Kresy południowo-wschodnie. Szkice o kulturze
37,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
  Seria: Dydaktyka filozofii
  Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
  Seria: Filozofia klasyczna na KUL-u
  Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Przyszłość Cywilizacji Zachodu
  Seria: Religia i Mistyka
  Seria: Religijność alternatywna
  Seria: Scripta philosophiae classicae
  Seria: Vademecum filozofii
  Seria: Źródła i translacje
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki
[9788380614192]
36,00zł
Product available

ks. Zygmunt Hajduk
ISBN:
978-83-8061-419-2
Pages: 340
Format: B5
Year: 2017 (2nd edition)
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wprowadzenie

1
Filozofia nauki
1. Charakterystyka filozofii nauki z uwzględnieniem dydaktyki
1.1. Doniosłość filozofii nauki
1.2. Aspekty filozofii nauki
2. Naczelne pojęcia filozofii nauki
2.1. Cele nauki
2.2. Ograniczenia i granice nauki
2.3. Kategoria odkrycia
2.4. Wyjaśnianie
2.4.1. Przedmiot wyjaśniania
2.4.2. Charakterystyka pojęcia wyjaśniania
3. Grupy kategorii filozofii nauki
3.1. Objaśnienia podstawowych pojęć
3.1.1. Spór realizmu z instrumentalizmem
3.1.2. Struktury ponadteoretyczne
3.1.3. Pojęcie postępu
3.1.4. Pojęcia modelu i hipotezy
3.2. Doświadczenie jako test empiryczny
3.3. Eksperyment jako test empiryczny
3.3.1. Prognoza testowa
3.3.2. Filozofi czne problemy testowania
3.4. Społeczno-kulturowe implikacje nauki
3.5. Sposoby grupowania kategorii

2
Teoria
1. Teoria autonomiczną jednostką analiz metodologicznych
2. Struktura teorii problemem badawczym filozofii nauki
3. Tradycyjne ujęcie teorii empirycznych
4. Deskryptywne ujęcie teorii
4.1. Szersze i węższe pojęcie teorii
4.2. Warunki dysponowania teorią
4.3. Dysponowanie teorią a jej określenie
4.4. Komponenty prezentowania teorii
4.5. Uwagi do propozycji Achinsteina
4.6. Ujęcie Brombergera
5. Suppego semantyczna koncepcja teorii
5.1. Semantyczna koncepcja teorii w kontekście filozofii nauki
5.2. Ujęcie semantyczne a badania formalne i pozaformalne
5.2.1. Abstrakcyjna struktura teorii
5.2.2. Rodzaje teorii
5.2.3. Fizykalna interpretacja teorii
5.2.4. Stosowanie teorii
5.3. Tendencje przyszłych badań
5.3.1. Indywidualizacja teorii
5.3.2. Związki między teorią, obserwacją i wiedzą
5.3.3. Przydatność badań problematyki teorii
5.4. Wersja strukturalistyczna
5.4.1. Przedstawiciele i nazwy
5.4.2. Prezentacja koncepcji
5.4.3. Poznawcze walory teorii
6. Konwencjonalistyczne ujęcie teorii
6.1. Główni przedstawiciele
6.1. Postacie metafory siatki-wiedzy
6.2. Konstrukcja i wybór teorii na podstawie racji epistemicznych
6.3. Realizm a instrumentalizm
7. Stanowisko tradycyjne po fazie krytyki
7.1. Koncepcja B. Mundy'ego (1987)
7.2. Stanowisko Mundy'ego w roku 1988; teoria powinowactwa
7.2.1. Aparat pojęciowy logiki w naukach przyrodniczych
7.2.2. Ideał precyzji w relacji do TC
7.3. Stanowisko Mundy'ego z roku 1990

3
Kategoria wyjaśniania
1. Uwagi wstępne
2. Modele wyjaśniania
3. Paradygmaty wyjaśniania
3.1. Paradygmat uogólnionego prawa
3.2. Paradygmat wyjaśniania zdeterminowany przez reguły
3.3. Paradygmat neorealistyczny
4. Kontrowersyjne zagadnienia teorii wyjaśniania
5. Analiza kontrowersyjnych kwestii; pragmatyka wyjaśniania
6. Salmona teoria wyjaśniania naukowego
7. Achinsteina koncepcja wyjaśniania

4
Związki teorii z obserwacją

5
Stałe deskryptywne w słowniku języka nauki
1. Problem terminów teoretycznych w nauce
2. Pojęcia teoretyczne i obserwacyjne

6
Kategoria przyczynowości
1. Objaśnienia wstępne
2. Ujęcie Hume'a
3. Ujęcie nomologiczne
4. Teorie aktywnościowe (manipulatywne)
5. Koncepcja warunków
6. Koncepcja kontrfaktyczności
7. Ujęcie probabilistyczne

7
Kategoria modalności
1. Mapa logik Nicolasa Reschera
2. Funkcje modalności w filozofii nauki

8
Kategoria rewolucji naukowej
1. Typy rewolucji naukowych
1.1. Rewolucje większej i mniejszej rangi; fazy rewolucji; rozumienie P i R
1.2 Stadia rozwoju dziedziny naukowej
1.3. Miejsce niewspółmierności
1.4. Rewolucje wielkiej skali a schemat Kuhna
1.5. Ogólniejsze od Kuhnowskich grupy rewolucji
1.6. Tworzenie paradygmatów w fi zyce. Zastosowanie idei Kuhna do opisu rozwoju fizyki
1.7. Schematy struktur rewolucji naukowych. Schemat rozwoju fizyki
1.8. Związki logiczne między paradygmatami. Niewspółmierność
1.9. Trzecia rewolucja w fi zyce współczesnej
1.10. Charakterystyka nowej rewolucji
2. Eksplikacje rewolucji naukowych
2.1. Okresy przekształceń rewolucyjnych
2.2. Związek RN z informacją naukową i postępem nauki
2.3. Charakter prospektywny

9
Kategorie redukcji i redukcjonizmu
1. Tradycyjny model redukcji
1.1. Cechy modelu redukcji
1.2. Racje krytyki redukcjonizmu
1.3. Dziedziny występowania redukcji
2. Dyskusja kontrowersyjnych zagadnień
2.1. Opozycja między strukturą a funkcją
2.2. Redukcja sukcesjonalna i wyjaśniająca
2.3. Przeciwstawianie "w zasadzie" i "w praktyce"
2.4. Kwestionowanie dychotomii kontekstów Reichenbacha
2.5. Uwagi o naukowej zmianie teorii
2.6. Doniosłe badawczo kwestie redukcji
3. Redukcja w fizyce
3.1. Przypadek graniczny
3.2. Warunki eliminujące trywialność wyprowadzalności
4. Rozumienie i typy redukcji; redukcjonizm
4.1. Typy redukcji
4.2. Postacie redukcjonizmu
4.2.1. Rodzaje redukcji jednorodnej
4.2.2. Pierwsze prawo Keplera
4.2.3. Uwagi ogólne

10
Kategoria jedności nauki
1. Związki między dyscyplinami naukowymi
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Kartezjusza mathesis universalis jako jedność metodologiczna nauki
1.3. Leibniza scientia generalia racjonalistycznym modelem nauki
1.4. Jedność nauki w Kole Wiedeńskim (Neurath)
1.5. Model względności i jego konsekwencje. Epistemiczny charakter zmiany naukowej
1.6. Zmiana i selekcja idei elementem zmiany dyscyplin
1.7. Ewolucja dyscyplin a postęp. Idea ewolucji kategorią kulturową
2. Naukowa praktyka a brak jedności nauki
2.1. Trzy pojęcia jedności nauki
2.2. Typy możliwych twierdzeń
2.3. Sukces celem badań naukowych
2.4. Normatywność celów nauki

Bibliografia

Zakończenie

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

This product was added to our catalog on Monday 05 December, 2016.
Reviews
Previous product  Product 149 of 183 in category Philosophy  Next product
Customers who bought this product also purchased
Psychologia oczami filozofów. Klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii
Psychologia oczami filozofów. Klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii
Antropologia
Antropologia
Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne
Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne
Opera omnia T. IX-2 - Wiara w piśmie i tradycji
Opera omnia T. IX-2 - Wiara w piśmie i tradycji
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Chrześcijańska alterglobalizacja. Człowiek wobec globalizacji w antropologicznoteologicznej wizji Światowej Rady Kościołów
Chrześcijańska alterglobalizacja. Człowiek wobec globalizacji w antropologicznoteologicznej wizji Światowej Rady Kościołów
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce