Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380612631 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
W labiryncie prozy Józefa Wittlina
W labiryncie prozy Józefa Wittlina
45,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Służąc dobru wspólnemu
[9788380612631]
48,00zł
Product available

eds. Katarzyna Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk
ISBN:
978-83-8061-263-1
Pages: 514
Format: B5
Year: 2016
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Dobro wspólne w ujęciu prawa konstytucyjnego

Ewa Gwiazdowska
Pojęcie i koncepcja dobra wspólnego w Konstytucji RP

Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa - uwagi na tle wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych ze świadczeniami opiekuńczymi

Konrad Walczuk, Martin Bożek
Państwo jako gwarant i destruktor wolności jednostki. Zarys problemu na tle rozwiązań konstytucyjnych umożliwiających ograniczenie wolności i praw obywatelskich ze względu na bezpieczeństwo państwa

Karol Pachnik
Orzekanie o zgodności aktów prawnych z Konstytucją RP przez inne podmioty niż Trybunał Konstytucyjny


Rozdział II
Dobro wspólne w ujęciu prawa europejskiego

Edyta Krzysztofik
Trybunał Sprawiedliwości gwarantem ochrony praw człowieka w UE

Anna Dąbrowska, Tomasz Dąbrowski
Rada Europy jako "dobro wspólne" społeczności europejskiej


Rozdział III
Dobro wspólne w ujęciu prawa administracyjnego ustrojowego

Rafał Sura
Czy podmiot administracji finansowej może mieć formę zakładu publicznego?

Magdalena Machocka, Paweł Śwital
Dobro wspólne jako czynnik determinujący działanie gminy

Beata Gocko
Partycypacja wspólnotowa na poziomie lokalnym

Mirosław Karpiuk
Ograniczanie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa narodowego

Renata Pal
Geneza i pozycja ustrojowa Transportowego Dozoru Technicznego w polskim porządku prawnym

Marcin Mazuryk
Korpus służby cywilnej a realizacja zadań urzeczywistniających dobro wspólne

Bartosz Kuś
Służba cywilna - pojęcie, idea i sposoby jej realizacji

Mariusz Wieczorek
Pełnienie służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej


Rozdział IV
Dobro wspólne w ujęciu prawa administracyjnego materialnego

Dominik Tyrawa
Prawo administracyjne w służbie dla dobra Rodziny Ludzkiej

Joanna Smarż
Pozwolenie na budowę jako wyraz troski o dobro wspólne

Izabela Lewandowska
Sankcyjny zakres kompetencji organów nadzoru budowlanego

Sławomir Zwolak
Ujęcie dobra wspólnego w prawie budowlanym

Jan Mariusz Izdebski
Misja muzeum publicznego

Tomasz Sienkiewicz
Służba dobru wspólnemu i tożsamości narodowej w ochronie zabytków

Dominik Borek
Reprezentacja Polski w piłce nożnej jako dobro wspólne

Sylwia Naszydłowska
Ochrona danych osobowych w administracji publicznej


Rozdział V
Dobro wspólne w ujęciu prawa administracyjnego procesowego

Jerzy Parchomiuk
Zasada dobrej wiary w prawie administracyjnym na przykładzie niemieckiej koncepcji przepadku uprawnień (Verwirkung)

Katarzyna Kułak-Krzysiak
Czynności orzekania jako element efektywnego sądownictwa administracyjnego

Katarzyna Mełgieś
Gwarancje ochrony dobra wspólnego w świetle ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Krzysztof Dobieżyński
Umorzenie postępowania w sprawie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu usterek w wykazie towarów i usług


Rozdział VI
Dobro wspólne w ujęciu publicznego prawa gospodarczego

Rafał Biskup
Jeszcze o pojęciu wolności gospodarczej - kilka gorzkich refleksji w 25. rocznicę zadekretowania jej przez ustawodawcę

Monika Żuchowska-Grzywacz
Produkt regionalny w służbie bezpieczeństwa żywności

Paweł Milaniuk
Rejent w trosce o interes publiczny


Rozdział VII
Dobro wspólne w ujęciu innych gałęzi prawa

Iwona Warchoł
Utwór jako dobro wspólne ludzkości

Łukasz Jurek
System zabezpieczenia społecznego w służbie dobru wspólnemu

Mirosława Pytlewska-Smółka
Postępowanie wieczystoksięgowe a prawo do mieszkania w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkaniowych

Daria Katarzyna Banasik
Fundacja jako przykład organizacji działającej dla dobra wspólnego

Bibliografia

This product was added to our catalog on Monday 05 December, 2016.
Reviews
Previous product  Product 229 of 333 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 1
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 2
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Vol. 2
Społeczeństwo i rodzina. Nr 46 (1/2016)
Społeczeństwo i rodzina. Nr 46 (1/2016)
Fundament duchowości i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Fundament duchowości i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Mądrość literatury
Mądrość literatury
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce