Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788380613737 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Opera omnia T. IV - Wprowadzenie do chrześcijaństwa
[9788380613737]
70,00zł
Produkt dostępny

Joseph Ratzinger
ISBN:
978-83-8061-373-7
Stron: 890
Format: 150x220 mm (oprawa twarda)
Rok wydania: 2017


SPIS TREŚCI

Przedmowa
Jak rozumieć Wprowadzenie do chrześcijaństwa

Przedmowa

Wykaz skrótów


Część A
Wierzyć po chrześcijańsku

Wyznanie wiary

Wprowadzenie do chrześcijaństwa
Wykłady o apostolskim wyznaniu wiary

Przedmowa do pierwszego wydania
Przedmowa do wydania dziesiątego
Przedmowa do wydania koreańskiego
Przedmowa do wydania słoweńskiego
Przedmowa do nowego wydania
Wprowadzenie. "Wierzę - Amen"

Rozdział pierwszy
Wiara w dzisiejszym świecie
1. Wątpienie i wiara - sytuacja człowieka wobec zagadnienia Boga
2. Skok w wiarę - tymczasowa próba określenia istoty wiary
3. Dylemat wiary w dzisiejszym świecie
4. Granice nowożytnego pojmowania rzeczywistości a miejsce wiary
5. Wiara jako stanie przy czymś i rozumienie
6. Racjonalność wiary
7. "Wierzę w Ciebie"

Rozdział drugi
Eklezjalna postać wiary
1. Uwaga wstępna do historii i struktury apostolskiego wyznania wiary
2. Granice i znaczenie tekstu
3. Wyznanie wiary i dogmat
4. Symbol apostolski jako wyraz struktury wiary


Część I
Bóg

Rozdział pierwszy
Wstępne pytania na temat Boga
1. Zakres zagadnienia
2. Wyznanie wiary w jednego Boga

Rozdział drugi
Biblijna wiara w Boga
1. Problem historii o płonącym krzewie
2. Wewnętrzne założenie wiary w Jahwe: Bóg ojców
3. Jahwe, Bóg ojców i Bóg Jezusa Chrystusa
4. Idea imienia
5. Dwa aspekty biblijnego pojęcia Boga

Rozdział trzeci
Bóg wiary i Bóg filozofów
1. Pierwotny Kościół opowiada się za filozofią
2. Przeobrażenie Boga filozofów
3. Jak się odzwierciedla to zagadnienie w tekście wyznania wiary

Rozdział czwarty
Wyznanie Boga dzisiaj
1. Prymat Logosu
2. Bóg osobowy

Rozdział piąty
Wiara w Boga Trójjedynego
1. Uwagi wstępne
2. Ku pozytywnemu nadaniu sensu


Część II
Jezus Chrystus

Rozdział pierwszy
"Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego"
I. Problem wyznania Jezusa Chrystusa dzisiaj
II. Jezus, który jest Chrystusem: zasadnicza forma wyznania chrystologicznego
1. Dylemat nowożytnej teologii: Jezus czy Chrystus?
2. Obraz Chrystusa w wyznaniu wiary
3. Punkt wyjścia wyznania wiary: krzyż
4. Jezus, który jest Chrystusem
III. Jezus Chrystus - prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek
1. Postawienie zagadnienia
2. Współczesny stereotyp "historycznego Jezusa"
3. Słuszność dogmatu chrystologicznego
IV. Drogi chrystologii
1. Teologia wcielenia i teologia krzyża
2. Chrystologia i nauka o odkupieniu
3. Chrystus - "człowiek ostatni"
Ekskurs: struktury chrześcijaństwa

Rozdział drugi
Rozwój wyznania wiary w Chrystusa w chrystologicznych artykułach wiary
1. "Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny"
2. "Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion"
3. "Zstąpił do piekieł"
4. "Trzeciego dnia zmartwychwstał"
5. "Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego"
6. "Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych"


Część trzecia
Duch i Kościół

Rozdział pierwszy
Wewnętrzna jedność ostatnich artykułów symbolu wiary

Rozdział drugi
Dwa główne zagadnienia artykułu o Duchu Świętym i o Kościele
1. "Święty Kościół powszechny"
2. "Ciała zmartwychwstanie"

Wiara, historia i filozofia
Wobec oddźwięku na moje "Wprowadzenie do chrześcijaństwa"

Słowo końcowe do dyskusjiz Walterem Kasperem


Egzystencja chrześcijańska w świetle wiary

Chrześcijaństwo [artykuł w leksykonie, 1972]
Początki
Kwestia istoty chrześcijaństwa
Dzieje chrześcijaństwa

O sensie bycia chrześcijaninem
Przedmowa
Pierwsze kazanie
Czy jesteśmy zbawieni? Albo: Hiob rozmawia z Bogiem
Chrześcijaństwo jako adwent
Niespełniona obietnica
Czy jesteśmy zbawieni?
Ukryty Bóg

Drugie kazanie
Wiara jako służba
Zbawienie chrześcijan i zbawienie świata
Wcielenie Boga, uchrystusowienie człowieka
Sens historii zbawienia

Trzecie kazanie
Nade wszystko: miłość
Miłość wystarczy
Po co wiara?
Prawo obfitości
Wiara, nadzieja, miłość

Po co jeszcze chrześcijaństwo?

Patrzeć na Chrystusa
Ćwiczenie się w wierze, nadziei, miłości
Przedmowa
I. Wiara
1. Wiara w życiu codziennym jako fundamentalna postawa ludzka
2. Czy agnostycyzm jest drogą wyjścia?
Intermedium: Głupota rozsądnych i warunki prawdziwej mądrości
3. Naturalna wiedza o Bogu
4. Wiara "nadprzyrodzona" i jej przyczyny
5. Rozwinięcie głównej hipotezy
a) Utwierdzenie wiary w wizji Jezusa i świętych
b) Weryfikacja wiary w życiu
c) "Ja", "ty" i "my" w wierze
II. Nadzieja
1. Nowożytny optymizm i chrześcijańska nadzieja
2. Trzy biblijne przykłady na istotę chrześcijańskiej nadziei
a) Prorok Jeremiasz
b) Apokalipsa św. Jana
c) Kazanie na Górze
3. Bonawentura i Tomasz z Akwinu o chrześcijańskiej nadziei
III. Nadzieja i miłość
1. Nadzieja i miłość w zwierciadle swoich przeciwieństw
a) Zanikanie nadziei i miłości w ociężałości serca (acedia)
b) Córki ociężałości
c) Odmiany despotyczności: pelagianizm mieszczański i pelagianizm pobożnych
d) Strach, nadzieja, miłość
2. Istota miłości
a) Miłość jako "tak"
b) Miłość i prawda - miłość i krzyż
c) Czym jest miłość siebie samego?
3. Istota i droga agapy
4. Słowo Kazania na Górze
Epilog
Dwie homilie o wierze i miłości
"Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" - homilia odnośnie do Łk 10,25-37
Czyste spojrzenie i dobra droga - homilia w święto świętego cesarza Henryka


Część B
Żyć po chrześcijańsku

Stać się nowym człowiekiem w Chrystusie

Chrzest, wiara i przynależność do Kościoła - jedność struktury i treści
1. Wstępne rozważania na temat sensu i struktury sakramentów
2. Słowo w akcie chrztu: przywołanie Trójcy
3. Tło formuły trynitarnej: wyznanie interrogacyjne
4. Uwarunkowanie wyznania dialogicznego: katechumenat
5. Znak wody
6. Chrzest, wiara i Kościół
Suplement. Kwestia chrztu dzieci

Dlaczego chrzcimy dzieci?

Nawrócenie, pokuta i odnowa
Rozmowa między Franzem Greinerem i Josephem Ratzingerem

Co świętujemy w niedzielę?
Jak świętujemy niedzielę?

Słowo Boże nie jest niczyim sługą
O istocie egzystencji chrześcijańskiej
Kazanie w uroczystość świętego Korbiniana


Wiara jako naśladowanie - powołanie do świętości

Naśladowanie Chrystusa

Dar w Kościele i dla Kościoła
Kazanie z okazji konsekracji dziewic

"Tak oto wdzięczność staje się drogowskazem..."
Kazanie z okazji Roku Świętego Wolfganga w diecezji Ratyzbona

O teologii małżeństwa
I. "Sakramentalność" małżeństwa
1. Stanowisko Jezusa wobec małżeństwa
2. Małżeństwo w Liście do Efezjan
3. Uwagi dogmatyczno-historyczne
4. Rezultat
II. Punkt wyjścia dla etosu małżeństwa chrześcijańskiego
1. Etos małżeństwa według Augustyna
2. Wpływ antycznego naturalizmu i etos małżeństwa w scholastyce
3. Próba nowego ukierunkowania
III. Różne płaszczyzny rzeczywistości małżeństwa
IV. Normy dla etosu małżeństwa
1. Miłość i potomstwo
2. Kwestia jedności i nierozerwalności
Uwagi końcowe: małżeństwo i dziewictwo

Historia teologii miłości [artykuł w leksykonie, 1961]

Kwestia nierozerwalności małżeństwa
Uwagi do orzeczenia dogmatyczno-historycznego i jego współczesnego znaczenia
I. Ojcowie
II. Decreta Gratiani
III. Luter i Trydent
IV. Wnioski końcowe

Spojrzenie wstecz na Synod Biskupów z 1980 roku poświęcony małżeństwu i rodzinie
Zewnętrzny przebieg Synodu Biskupów
Wypowiedzi merytoryczne
Część pierwsza: Zmysł wiary, znaki czasu, prawo stopniowalności
Część druga: Teologia małżeństwa i rodziny
1. Podstawy
2. Wiara i sakrament
3. Nierozerwalność małżeństwa
4. Status kobiety
5. Małżeństwo chrześcijańskie a kultura niechrześcijańska
6. Małżeństwo mieszane
Część trzecia: Zagadnienia duszpasterskie
1. Problem "Humanae vitae"
a) Pozytywne założenie
b) Antykoncepcja, demografia i pomoc na rzecz rozwoju
c) Etyczne sedno
d) Zastosowanie w duszpasterstwie
2. Pozostałe tematy duszpasterskie

Kto trwa w miłości. Słowo o małżeństwie
List Pasterski na Wielki Post 1980 roku

Klara, "milczące słowo" życia dla Kościoła
Kazanie na wspomnienie świętej Klary

Bóg zawsze idzie przed nami
Kazanie z okazji 400-lecia urodzin Marii Ward

Franciszek Salezy
Kazanie na wspomnienie św. Franciszka Salezego


Część C
Działać po chrześcijańsku

Sumienie w historii
Wykład dla Towarzystwa Reinholda Schneidera
Istota i znaczenie sumienia
"Las Casas" i problem sumienia

Sumienie i prawda
1. Rozmowa o błędnym sumieniu i pierwsze wnioski
2. Newman i Sokrates - drogowskazy do sumienia
3. Systematyczne konsekwencje: dwa wymiary sumienia
a) Anamneza
b) Conscientia
4. Epilog: sumienie i łaska

Spór o moralność
Kwestie podstaw wartości etycznych

John Henry Newman należy do wielkich doktorów Kościoła

Urząd Nauczycielski Kościoła - wiara a moralność
Zarys sytuacji problemu
Pierwsze kontrinstancje
Trzy przykłady na współzależność wiary i etosu
a) Dekalog
b) Określenie "chrześcijanin"
c) Napomnienie apostolskie
Wiara - moralność - Urząd Nauczycielski

Teologia i etos
Etos i wiara w Nowym Testamencie
Interpretacja kwestii w teologii luterańskiej
Teologia katolicka
Nowe tendencje od Soboru Watykańskiego II

Prawo naturalne, Ewangelia i ideologia w katolickiej nauce społecznej
Katolickie rozważania

Wiara jako droga
Wprowadzenia do encykliki papieża o podstawach moralności
Po co encyklika o moralności?
Struktura i treść encykliki


Część D
Modlić się po chrześcijańsku

Kosmiczna liturgia
Szkic kazania o wieczystej adoracji

Teologiczne ugruntowanie modlitwy i liturgii
I. Kres religii?
1. Współczesna debata o kresie religii
2. Gdzie jest miejsce Biblii?
3. Co przemawia przeciw modlitwie?
4. Religijność bez słuchającego Boga
II. Struktura i treść modlitwy chrześcijańskiej
1. Formalna struktura modlitwy chrześcijańskiej
2. Treściowa struktura modlitwy chrześcijańskiej
3. Wysłuchanie

Modlitwa w naszych czasach
Rozważania wstępne: światopogląd a modlitwa
Modlitwa błagalna jako punkt wyjścia modlitewnego gestu
Oczyszczenie błagania
Przejście do uwielbienia i eschatologicznego charakteru modlitwy
Uwagi końcowe: modlitwa niemych

Myśli o modlitwie
List pasterski na Wielki Post 1979 roku

Przedmowa do: Rosel Termolen, Wallfahrten in Europa.
Pilger auf den Straβen Gottes, Monachium 1987
[Pielgrzymki w Europie. Pielgrzymi na drogach Boga]

Medytacja chrześcijańska
Prezentacja pisma Kongregacji Nauki Wiary o wybranych aspektach medytacji chrześcijańskiej

Modlitwa a medytacja

"Panie, naucz nas się modlić". Wprowadzenie do: "30Giorni" (red.), Chi prega si salva, Rzym 2005

Móc powiedzieć "Ojcze nasz"

Przedmowa do: Martin Bialas, Das geistliche Tagebuch des heiligen Paul vom Kreuz, Aschaffenburg 1976
[Dzienniczek duchowy św. Pawła od Krzyża]


Część E
Medytacje i modlitwy

Droga krzyżowa naszego Pana

Nadzieja ziarnka gorczycy
Medytacje o dwunastu miesiącach roku

Modlitwa do świętego Korbiniana

Modlitwa przy kolumnie Maryi w Monachium


Dodatek

Od wydawcy
I. Uwagi do "Opera omnia"
II. Uwagi do tomu IV
Część A: Wierzyć po chrześcijańsku
Część B: Żyć po chrześcijańsku
Część C: Działać po chrześcijańsku
Część D: Modlić się po chrześcijańsku
Część E: Medytacje i modlitwy

Informacje bibliograficzne
Część A: Wierzyć po chrześcijańsku
Wprowadzenie do chrześcijaństwa
Egzystencja chrześcijańska w świetle wiary
Część B: Żyć po chrześcijańsku
Stać się nowym człowiekiem w Chrystusie
Wiara jako naśladowanie - powołanie do świętości
Część C: Działać po chrześcijańsku
Część D: Modlić się po chrześcijańsku
Część E: Medytacje i modlitwy

Wykaz literatury
I. Źródła
*[dalsze dane do wydań tekstów źródłowych zob. także pod. II.2]
II. Literatura drugorzędna

Cytaty z Pisma
Stary Testament
Nowy Testament

Indeks osobowy

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 12 maj 2017.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 299 z 389 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Relacyjny i społeczny wymiar osoby
Relacyjny i społeczny wymiar osoby
Historia filozofii. Część 1-3
Historia filozofii. Część 1-3
Plutarch z Cheronei: Żywot Artakserksesa
Plutarch z Cheronei: Żywot Artakserksesa
Antropologiczny wymiar proroctw o pysze Judy i Asyrii (IZ 1-39)
Antropologiczny wymiar proroctw o pysze Judy i Asyrii (IZ 1-39)
"Nie potrzebują lekarza zdrowi..." Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
"Nie potrzebują lekarza zdrowi..." Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka
Pokuta w życiu chrześcijańskim
Pokuta w życiu chrześcijańskim
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce