Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380613645 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018
55,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Etyka ekumeniczna w warunkach globalizacji. Główne rysy refleksji etycznej i działalności społęcznej Światowej Rady Kościołów
[9788380613645]
20,00zł
Product available

ks. Marcin Składanowski
ISBN:
978-83-8061-364-5
Pages: 222
Format: 145x240 mm
Year: 2017
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wstęp


Część I. Etyka i ekumenizm

Rozdział I. Kwestie etyczne a podział chrześcijaństwa
1. Miejsce problematyki etycznej w kontrowersjach wyznaniowych
2. Rozbieżności etyczne jako skutek zróżnicowanego kontekstu działalności Kościołów
3. Eklezjologiczne podstawy zróżnicowanej doktryny etycznej Kościołów
4. Konserwatyzm etyczny i jego znaczenie dla dialogu ekumenicznego
5. Liberalizm etyczny a chrześcijańska tożsamość ruchu ekumenicznego

Rozdział II. Zróżnicowane odpowiedzi Kościołów na współczesne wyzwania etyczne
1. Próby osiągnięcia jedności przez zanegowanie różnic
2. Obszary ekumenicznego zbliżenia w kwestiach etycznych
2.1. Podstawowe zasady etyczne
2.2. Etyka społeczna
2.3. Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego
3. Ekumeniczne znaczenie istniejących trudności
4. Możliwości i ograniczenia wspólnego rozeznania etycznego


Część II. Z naczenie problematyki etycznej w pracach Światowej Rady Kościołów

Rozdział III. Etyczny wymiar paradygmatu misyjnego Światowej Rady Kościołów
1. Zasadnicze elementy ekumenicznej misji chrześcijańskiej
1.1. Niezmienne elementy misji chrześcijańskiej
1.2. Społeczny i etyczny kontekst zmian w misji chrześcijańskiej
2. Etyczny wymiar misji chrześcijańskiej
2.2. Misja przeciwko społecznej marginalizacji i wykluczeniu
2.3. Misja przeciwko niesprawiedliwości
2.4. Misja uzdrawiania
3. Ewangelizacja i cele ruchu ekumenicznego

Rozdział IV. Ekumeniczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego w warunkach dechrystianizacji - przykład Europy Zachodniej
1. Chrześcijanie wobec postchrześcijańskiej kultury
2. Nowy kontekst kulturowy europejskiego chrześcijaństwa
3. Propozycje Komisji ds. Światowej Misji i Ewangelizacji

Rozdział V. Etyka ekumeniczna a tożsamość chrześcijaństwa
1. Problemy tożsamościowe w ruchu ekumenicznym
2. Próby rozwiązań konfesyjnych
3. Próby rozwiązań ekumenicznych
4. Propozycje Światowej Rady Kościołów
5. Perspektywy dla ruchu ekumenicznego

Rozdział VI. Rozwój refleksji etycznej Światowej Rady Kościołów
1. Ogólna charakterystyka i cele
2. Główne etapy rozwoju refleksji etycznej
2.1. Etyka po Amsterdamie: pewność wiary w obliczu konsekwencji ludzkich grzechów
2.2. Etyka czasu "zimnej wojny": priorytet zaangażowania politycznego
2.3. Etyka postchrześcijańska? - priorytet praw mniejszości, zachowania stworzenia i zrównoważonego rozwoju
3. Wybrane programy związane z ekumeniczną refleksją etyczną
3.1. Program walki z rasizmem
3.2. Programy na rzecz kobiet
3.3. Program na rzecz sprawiedliwości społecznej i zachowania stworzenia
4. Znaczenie programów zorientowanych etycznie


Część III. W ybrane zagadnienia szczegółowe

Rozdział VII. Dyskryminacja, wykluczenie i marginalizacja społeczna
1. Dyskryminacja społeczna jako konsekwencja dehumanizacji
2. Wykluczenie ekonomiczne
3. Rasizm
4. Dyskryminacja płciowa
5. Ekumeniczna odpowiedź chrześcijan

Rozdział VIII. Godność kobiet w Kościele
1. Postulaty Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów w Amsterdamie
2. Postulaty z Amsterdamu odczytywane na początku XXI wieku
2.1. Głos chrześcijan wobec przemian kontekstu społecznego
2.2. Postulaty zrealizowane całkowicie lub częściowo
2.3. Postulaty wciąż domagające się realizacji

Rozdział IX. Godność kobiet w obliczu dyskryminacji i przemocy
1. Główne elementy ekumenicznej analizy zjawiska przemocy wobec kobiet
2. Trudności i perspektywy

Rozdział X. Etyczna ocena struktur i instytucji politycznych
1. Ciężar historii
2. Odnowa relacji Kościołów do państwa
3. Perspektywy

Rozdział XI. Etyka życia gospodarczego
1. Rozwój gospodarczy
2. Wspólne dobro i odpowiedzialność
3. Niesprawiedliwy system gospodarczy
4. Propozycje polityczno-ekonomiczne Światowej Rady Kościołów
5. Problem skuteczności

Rozdział XII. Etyka pracy
1. Kwestie społeczno-etyczne w programie JPIC
2. Niesprawiedliwość w miejscach pracy
3. Kierunki koniecznych działań
4. Miejsce praw kobiet w społeczno-ekonomicznej części JPIC

Rozdział XIII. Chciwość i ubóstwo
1. Ewolucja poglądów Światowej Rady Kościołów w kwestii rozwoju i ubóstwa
2. Oblicza chciwości
3. Wpływ chciwości na powiększanie obszarów ubóstwa

Zakończenie

Bibliografia

This product was added to our catalog on Monday 24 July, 2017.
Reviews
Previous product  Product 303 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Rosja i jej duchowość. Proza "pierwszej fali" emigracji rosyjskiej
$ Rosja i jej duchowość. Proza "pierwszej fali" emigracji rosyjskiej
Pedagogiczny wymiar życia sakramentalnego. Studium z pedagogiki religii
Pedagogiczny wymiar życia sakramentalnego. Studium z pedagogiki religii
Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych
Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych
Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku
Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku
Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy? 800-lecie powołania św. Klary z Asyżu
Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy? 800-lecie powołania św. Klary z Asyżu
Medioznawstwo personalistyczne. Tom 1. Wybrane zagadnienia z filozofii i teologii mediów
Medioznawstwo personalistyczne. Tom 1. Wybrane zagadnienia z filozofii i teologii mediów
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce