Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » SP67 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Economic development of the business entities of suburban area
Economic development of the business entities of suburban area
148,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 3(67)/2016
[SP67]
25,00zł
Product available

ed. Piotr Stanisz
ISSN:
1897-7146
Pages: 254
Format: B5
Year: 2016
Languages: Polish, Spanish


SPIS TREŚCI

STUDIA I ARTYKUŁY

Remigio Beneyto BERENGUER, La Conferencia Episcopal Española: ¿Hay necesidad de una normativa particular sobre fundaciones autónomas?
Konferencja Episkopatu Hiszpanii. Czy istnieje konieczność regulacji partykularnej w odniesieniu do fundacji autonomicznych? (streszczenie)
Episcopal Conference of Spain - is there a need for particular regulations concerning autonomous foundations? (summary)
Епископская конференция Испании. Есть ли необходимость в конкретной регуляции, в отношении к автономному фонду? (резюме)

Łukasz Dawid DĄBROWSKI, Agencje antykorupcyjne na świecie - problemy prawne i organizacyjne
Anti-corruption agencies in the world - legal and organizational problems (summary)
Антикоррупционные агентства в мире - правовые и организационные проблемы (резюме)

Agnieszka KANIA, Demoralizacja jako pojęcie kontrowersyjne. Uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Moral corruption as a controversial concept. Comments in the context of the Act on proceedings in juvenile cases (summary)
Деморализация как спорное понятие. Замечания нa фоне Закона о разбирательстве в делах несовершеннолетних (pезюме)

Elżbieta MAŁECKA, Działania edukacyjno-informacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako element budowania konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym
Educational and Informative Actions of the President of the Office of Electronic Communications as Contributions to Building Competition in the Sector of Telecommunications (summary)
Информационно-образовательные действия Президента Управления Электронной Коммуникации как элемент создания конкуренции в секторе телекоммуникаций (pезюме)

Grzegorz PASTUSZKO, Formuła zastępstwa głowy państwa w świetle art. 57 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec
The rule of the vacancy of the Head of State in the light of art. 57 of the Constitution of the Federal Republic of Germany (summary)
Формула замещения главы государства в свете ст. 57 немецкого oсновного закона (pезюме)

Jarosław SZYMANEK, Dysfunkcje polskiego prawa i kierunki jego doskonalenia na etapie procesu ustawodawczego
Disfunctions of the polish law and directions of its perfection at the legislation stage (summary)
Дисфункции польского права и направления его усовершенствования на стадии законодательного процесса (pезюме)


MATERIAŁY I GLOSY

Sławomir ZWOLAK, Zasady prawa budowlanego
The principles of construction law (summary)
Принципы строительного права (pезюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Federacja Rosyjska Ustawa federalna o bezpieczeństwie (tłumaczenie Krystian Nowak)


RECENZJE

Katarzyna Holy, Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 310 (rec. Tomasz Lachowski)


SPRAWOZDANIA

Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 7 kwietnia 2016 r. (Kamil Mania)

Prawna ochrona życia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 6 maja 2016 r. (Agnieszka Bernecka)

Aktualne problemy prawa socjalnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 13 maja 2016 r. (Kamil Mania)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń - marzec 2016 r. (Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

This product was added to our catalog on Monday 24 July, 2017.
Reviews
Previous product  Product 248 of 333 in category Law  Next product
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce