Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380614024 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Znaczenie wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów. Kontekst marketingu społecznie zaangażowanego
[9788380614024]
38,00zł
Product available

Grzegorz Zasuwa
ISBN:
978-83-8061-402-4
Pages: 272
Format: B5
Year: 2017
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Istota, uwarunkowania i znaczenie prospołecznych zachowań konsumentów

1. Pojęcie prospołecznych zachowań konsumentów
2. Uwarunkowania prospołecznych zachowań konsumentów
2.1. Osobowe uwarunkowania
2.2. Pozaosobowe uwarunkowania
3. Znaczenie prospołecznych zachowań konsumentów
3.1. Znaczenie społeczne
3.2. Znaczenie gospodarcze
4. Podsumowanie i wnioski

Rozdział II
Znaczenie wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów - ujęcie teoretyczne

1. Teorie wartości jednostki
1.1. Koncepcja Miltona Rokeacha
1.2. Koncepcja Lynna R. Kahle’a
1.3. Koncepcja Shaloma H. Schwartza
2. Wartości w modelach zachowań
2.1. Wartości w ogólnych modelach zachowań jednostek
2.2. Wartości w modelach zachowań konsumentów
3. Analiza dotychczasowych badań nad znaczeniem wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów
3.1. Wartości a prospołeczne zachowania w kontekście marketingu społecznie zaangażowanego
3.2. Wartości a prospołeczne zachowania w kontekście ruchu Fair Trade
3.3. Wartości a prospołeczne zachowania w innych kontekstach
4. Podsumowanie i wnioski

Rozdział III
Marketing społecznie zaangażowany jako koncepcja kreująca prospołeczne zachowania konsumentów

1. Pojęcie i rozwój marketingu społecznie zaangażowanego
1.1. Pojęcie marketingu społecznie zaangażowanego
1.2. Rozwój marketingu społecznie zaangażowanego na świecie
1.3. Rozwój marketingu społecznie zaangażowanego w Polsce
2. Rodzaje marketingu społecznie zaangażowanego
2.1. Sposób wykorzystania
2.2. Sposób wyznaczania wielkości wsparcia
2.3. Zasięg geografi czny
2.4. Przedmiot promocji
2.5. Problem społeczny i benefi cjenci kampanii
3. Korzyści uczestników kampanii marketingu społecznie zaangażowanego
3.1. Korzyści dla konsumentów
3.2. Korzyści dla przedsiębiorstw
3.3. Korzyści dla organizacji niekomercyjnych
4. Problemy etyczne
5. Podsumowanie i wnioski

Rozdział IV
Problem, hipotezy i metoda badań własnych

1. Problem i cele badawcze
2. Hipotezy badawcze
2.1. Oddziaływanie pojedynczych kategorii wartości
2.2. Oddziaływanie konfi guracji wartości
2.3. Oddziaływanie wartości jako moderatorów
3. Metoda badań własnych
3.1. Operacjonalizacja zmiennych
3.2. Procedura i kontekst badań
3.3. Próba badawcza

Rozdział V
Wyniki badań własnych

1. Oddziaływanie pojedynczych kategorii wartości
1.1. Sposób weryfikacji hipotez
1.2. Wyniki
1.3. Dyskusja wyników
2. Oddziaływanie konfiguracji wartości
2.1. Sposób weryfikacji hipotez
2.2. Wyniki
2.3. Dyskusja wyników
3. Oddziaływanie wartości jako moderatorów
3.1. Sposób weryfikacji hipotez badawczych
3.2. Wyniki
3.3. Dyskusja wyników

Rozdział VI
Wnioski i kierunki dalszych badań

1. Wnioski o charakterze teoretycznym
2. Ograniczenia oraz kierunki dalszych badań
3. Wnioski o charakterze praktycznym

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

Załączniki

This product was added to our catalog on Thursday 24 August, 2017.
Reviews
Previous product  Product 275 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Wprowadzenie do psychometrii
$ Wprowadzenie do psychometrii
Poradnictwo terapeutyczne
Poradnictwo terapeutyczne
Elementy dydaktyki akademickiej. Seria A. Metoda projektów w kształceniu studentów pedagogiki wczesnoszkolnej
Elementy dydaktyki akademickiej. Seria A. Metoda projektów w kształceniu studentów pedagogiki wczesnoszkolnej
Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 1 - Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki
Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 1 - Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki
Sonet w poezji polskiej po 1956 roku
Sonet w poezji polskiej po 1956 roku
Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas in memoriam
Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas in memoriam
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce