Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380613843 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi
[9788380613843]
40,00zł
Product available

eds. Krzysztof Wiak, Paweł Kaleta
ISBN:
978-83-8061-384-3
Pages: 576
Format: B5 (hard cover)
Year: 2017
Languages: Polish, English, Italian


SPIS TREŚCI

Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Laudacja na cześć Księdza Profesora Stanisława Dubiela

List gratulacyjny Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

List gratulacyjny Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

List gratulacyjny Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego

List gratulacyjny Wikariusza Sądowego Metropolity Lubelskiego


Część I
Rozprawy i Studia

Leszek Adamowicz
Il sistema di sostentamento del clero cattolico in Polonia

Wiesław Bar
Pomniki franciszkańskiej obecności w Meksyku wpisane na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego

Tomasz Barankiewicz
Etyka zawodowa audytora wewnętrznego w Polsce

Czesław S. Bartnik
Zbawienie dzieci abortowanych

Grzegorz Bzdyrak
Unieważnienie małżeństwa w prawie polskim a deklaracja nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym - studium porównawcze

Dariusz Dudek
Prawo i prawda

Marta Greszata-Telusiewicz, Piotr Telusiewicz
Zawiadomienie w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Stanisław Janeczek
Reforma szkolna Stanisława Konarskiego w kontekście oświeceniowej kultury europejskiej

Maciej Jońca
Audiatur utraque pars w 10 księdze korespondencji Pliniusza Młodszego

Paweł Kaleta
Współczesne wyzwania w zarządzaniu dobrami kościelnymi

Sylwester Kasprzak
The clerk and their ethical acting in public administration

Mirosław Kowalczyk
Królowanie Chrystusa w naszej polskiej historii. Refleksja na temat królewskiej godności Chrystusa w kontekście jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski

Beata Kucia-Guściora
Wybrane instrumenty oddziaływania ministra właściwego do spraw finansów publicznych na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego

Zbigniew Kuzia
Organizacje kapłańskie w diecezji lubelskiej za bpa Leona Fulmana 1918-1945

Jarosław Marczewski
Działalność Michała Delamarsa (1668-1725) w łacińskiej kapitule chełmskiej

Krzysztof Mikołajczuk
Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny

Henryk Misztal
Dobra doczesne i świętość w średniowiecznej Europie

Joanna Misztal-Konecka
W sprawie uzupełnienia orzeczenia wstępnego wydanego w cywilnym postępowaniu nieprocesowym

Agnieszka Romanko
Zabezpieczanie danych osobowych przetwarzanych przez Kościół katolicki w Polsce

Mirosław Sitarz
Kryteria przynależności do Kościoła

Ambroży Skorupa
Wymiar strukturalny życia pustelniczego

Marian Stasiak
Znaczenie świadomości prawnej w Kościele

Wojciech Szczepan Staszewski
Ochrona cmentarzy i grobów w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami sąsiednimi

Tadeusz Syczewski
Zagadnienia bytowe duchowieństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w ustawodawstwie Kościoła łacińskiego oraz w statutach Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 r.

Jan Śrutwa
Ze starożytnych świadectw o papiestwie

Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz
Kompetencje Stolicy Apostolskiej w zakresie alienacji majątku Kościoła powszechnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Anna Tunia
Obowiązek zachowania kanonicznej formy zawarcia małżeństwa - gwarancją czy limitacją wolności religijnej jednostki?

Edward Walewander
Janusz Korczak - pedagog ciągle aktualny

Agata Warmuz
Obrót nieruchomościami przez kościelne osoby prawne działające w Polsce

Krzysztof Wiak
Kryminalizacja obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym

Wojciech Witkowski
Przesłanki prawne procesu dokumentalnego

Wojciech Wytrążek
Muzyk - artysta czy usługodawca? Wykonanie utworu muzycznego w kontekście prawnym


Część II
Wokół osoby Jubilata

Dorobek naukowy Księdza Profesora Stanisława Dubiela
Antoni Bezpalko
Damian Blacha
Kazimierz Cieszkowski
Antoni Drabowicz
Marianna Dubiel
Adam Galek
Stanisław Góra
Anna Jargiło
Andrzej Jóźko
Sławomira Kaproń
Maria Matwiej
Tadeusz Nowak
Wacław Oszajca
Anna Prymas
Helena Pudło, Stefania Białek, Wanda Jargieło, Halina Woszczyńska
Stanisław Rawski
Władysław Rawski
Stanisław Rożek
Bogumiła Staniszewska
Błażej Woszczek

This product was added to our catalog on Friday 22 September, 2017.
Reviews
Previous product  Product 261 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi
Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii
Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego
Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemoca domową
Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemoca domową
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce