Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380610026 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Mediacja karna w świetle badań
[9788380610026]
35,00zł
Product available

Grzegorz Adam Skrobotowicz
ISBN:
978-83-8061-002-6
Pages: 366
Format: B5
Year: 2017
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów

1. Mediacja - definicja, rodzaje oraz miejsce wśród innych metod ADR
1.1. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
1.2. Kształtowanie się terminu "mediacja"
2. Cele i zasady mediacji
2.1. Idee i zadania mediacji
2.2. Podstawowe zasady mediacji
3. Mediacja w dokumentach międzynarodowych
3.1. Standardy dotyczące mediacji w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych
3.2. Europejskie standardy dotyczące instytucji mediacji
3.2.1. Dokumenty Rady Europy
3.2.2. Dokumenty Unii Europejskiej
4. Mediacja w wewnętrznym porządku prawnym
4.1. Wprowadzenie mediacji do Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego
4.1.1. Wymiar sprawiedliwości, sprawiedliwość naprawcza, demokracja w ujęciu konstytucyjnym
4.1.2. Eksperymentalny program mediacyjny
4.1.3. Początki obowiązywania mediacji na gruncie Kodeksu postępowania karnego
4.2. Regulacja postępowania mediacyjnego w obowiązującym prawie karnym materialnym, prawie karnym procesowym i prawie karnym wykonawczym

Rozdział II
Charakterystyka i przebieg postępowania mediacyjnego

1. Przesłanki determinujące wybór sprawy karnej skierowanej do postępowania mediacyjnego oraz weryfikacja osoby mediatora
1.1. Przesłanki kwalifikujące sprawę do postępowania mediacyjnego
1.2. Podmioty uprawnione do kierowania spraw na drogę mediacyjną
1.2.1. Postępowanie przygotowawcze
1.2.1.1. Prokurator
1.2.1.2. Policja oraz inne uprawnione podmioty
1.2.2. Postępowanie sądowe
1.2.2.1. Prezes sądu
1.2.2.2. Sąd i referendarz sądowy
1.3. Decyzja o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego
1.4. Wybór oraz wyłączenie osoby mediatora
2. Sprawozdania mediatora z przeprowadzonego postępowania mediacyjnego oraz charakter prawny ugody
2.1. Przebieg postępowania mediacyjnego
2.2. Sprawozdanie mediacyjne
2.3. Status prawny ugody mediacyjnej i korzyści wynikające z jej zawarcia
2.3.1. Charakter i status prawny ugody mediacyjnej
2.3.2. Uprawnienia pokrzywdzonego oraz podejrzanego
2.3.3. Korzyści dla wymiaru sprawiedliwości oraz społeczeństwa
2.4. Koszty postępowania mediacyjnego
3. Mediacja na etapie postępowania wykonawczego
3.1. Postępowanie mediacyjne w przepisach prawa karnego wykonawczego
3.2. Stosowanie mediacji "po wyroku"

Rozdział III
Funkcjonowanie mediacji w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz perspektywy jej rozwoju

1. Wprowadzenie do części badawczej
1.1. Cele badawcze
1.2. Zakres i metoda prezentowanych badań
1.3. Konstrukcja kwestionariusza badania akt spraw karnych
2. Ocena roli mediacji karnej na etapie postępowania przygotowawczego na podstawie wyników badań empirycznych
2.1. Realia mediacji karnej w stadium postępowania przygotowawczego
2.2. Kryterium przedmiotowe w procesie kierowania spraw do mediacji karnej
2.3. Strony postępowania przygotowawczego
2.4. Przebieg mediacji karnej
3. Praktyka, funkcjonowanie i znaczenie mediacji na etapie postępowania sądowego w świetle badań
3.1. Mediacja w praktyce polskiego sądownictwa karnego
3.2. Strony postępowania mediacyjnego
3.3. Sprawozdanie z mediacji karnej
4. Ugoda mediacyjna
4.1. Zawarcie ugody mediacyjnej, jej wykonanie oraz wpływ na decyzję procesową kończącą postępowanie przygotowawcze
4.1.1. Treść ugody mediacyjnej
4.1.2. Weryfikacja zobowiązań mediacyjnych
4.1.3. Mediacja a zakończenie postępowania przygotowawczego
4.2. Mediacja na etapie postępowania sądowego - ugoda mediacyjna a zapadłe orzeczenie kończące proces karny
4.2.1. Postulaty zawarte w porozumieniu mediacyjnym
4.2.2. Wykonanie ugody mediacyjnej
4.2.3. Wpływ mediacji na orzeczenie sądowe kończące postępowanie karne
4.3. Zobowiązanie mediacyjne
4.3.1. Ugoda mediacyjna na etapie postępowania przygotowawczego a powrót podejrzanego do przestępstwa
4.3.2. Ugoda mediacyjna w postępowaniu sądowym a postawa oskarżonego po wydaniu orzeczenia końcowego w sprawie

Zakończenie

Bibliografia
Aneks 1. Wykresy
Aneks 2. Kwestionariusz badania akt postępowania przygotowawczego
Aneks 3. Kwestionariusz badania akt postępowania sądowego

This product was added to our catalog on Friday 22 September, 2017.
Reviews
Previous product  Product 263 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi
Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi
Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa
Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa
Nowe prawo energetyczne
Nowe prawo energetyczne
Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego
Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce