Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373630775 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. T. 6. Przekaz wiary w rodzinie
33,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Separacja prawna małżonków
[8373630775]
9,45zł
Product unavailable

Piotr Kasprzyk
ISBN: 83-7363-077-5
Pages: 318
Format: B5
Year: 2003
Language: Polish

Książka jest pierwszym na naszym rynku wydawniczym kompleksowym przedstawieniem instytucji separacji małżonków, funkcjonującej w prawie Kościoła katolickiego oraz od niedawna (1999 r.) w polskim systemie prawnym.
Autor przedstawia rozwój instytucji separacji w prawie polskim, podstawy aksjologiczne jej wprowadzenia i aktualny stan prawny z uwzględnieniem zagadnień budzących pewne wątpliwości w praktycznym stosowaniu wraz z propozycjami ich rozwiązania.SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI MAŁŻEŃSTWA ORAZ SEPARACJI PRAWNEJ MAŁŻONKÓW
1.1. Instytucja małżeństwa w kulturze prawnej państw europejskich
1.2. Instytucja małżeństwa na ziemiach polskich
1.3. Pojęcie, cel i funkcja separacji
1.4. Zarys regulacji dotyczących separacji w wybranych państwach Europy Zachodniej

Rozdział 2. SEPARACJA NA GRUNCIE PRAWA KANONICZNEGO
2.1. Instytucja małżeństwa w świetle nauki Kościoła katolickiego
2.2. Instytucja separacji w prawie kościelnym przedkodeksowym
2.3. Instytucja separacji w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku
2.4. Instytucja separacji w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Rozdział 3. INSTYTUCJA SEPARACJI W POLSCE PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU
3.1. Zniesienie wspólności małżeńskiej na terenach byłego zaboru pruskiego
3.2. Regulacje prawne dotyczące rozdziału od stołu i łoża na terenach byłego zaboru austriackiego
3.3. Regulacje prawne dotyczące rozdziału od stołu i łoża obowiązujące w byłym zaborze rosyjskim
3.4. Przepisy dotyczące rozdziału od stołu i łoża obowiązujące na obszarze całego państwa
3.5. Separacja w świetle projektu Komisji Kodyfikacyjnej z 1929 roku
3.5.1. Zagadnienia ogólne
3.5.2. Zagadnienia materialno-prawne
3.5.3. Zagadnienia procesowe
3.5.4. Skutki rozłączenia od stołu i łoża
3.5.5. Trudności związane z wprowadzeniem instytucji rozłączenia od stołu i łoża do prawa polskiego
3.6. Propozycja regulacji instytucji rozłączenia od stołu i łoża wysunięta przez Zygmunta Lisowskiego w 1934 roku
3.7. Propozycja regulacji instytucji rozłączenia od stołu i łoża sformułowana przez Jerzego Jaglarza w 1934 roku

Rozdział 4. ZAGADNIENIE SEPARACJI W POLSCE W LATACH 1945-1999
4.1. Problem separacji w dekrecie z 25 września 1945 roku
4.2. Problem separacji w Kodeksie rodzinnym z 27 czerwca 1950 roku
4.3. Prace nad Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z 25 lutego 1964 roku
4.4. Sytuacja małżonków pozostających w rozłączeniu w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1964 roku
4.5. Instytucja separacji w Polsce w projektach po 1989 roku
4.5.1. Projekt Adama Strzembosza z 1992 roku
4.5.2. Rządowy projekt dotyczący separacji z 1992 roku
4.5.3. Rządowy projekt dotyczący separacji z 1993 roku
4.5.4. Poselski projekt dotyczący separacji z 1995 roku
4.5.5. Poselski i rządowy projekt dotyczący separacji z 1998 roku

Rozdział 5. INSTYTUCJA SEPARACJI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA POLSKIEGO
5.1. Przesłanki orzeczenia separacji
5.1.1. Przesłanka pozytywna w postaci zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego
5.1.2. Przesłanki negatywne
5.1.2.1. Niedopuszczalność orzeczenia separacji ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci
5.1.2.2. Niedopuszczalność orzeczenia separacji ze względu na zasady współżycia społecznego
5.2. Postępowanie przed sądem
5.2.1. Postępowanie procesowe
5.2.2. Postępowanie nieprocesowe
5.2.3. Zakres orzekania
5.2.4. Koszty sądowe w sprawach o separację
5.2.5. Środki odwoławcze w sprawach o separację
5.3. Skutki orzeczenia separacji
5.3.1. Skutki niemajątkowe
5.3.2. Skutki majątkowe
5.4. Ustanie separacji
5.4.1. Przesłanka zniesienia separacji
5.4.2. Postępowanie o zniesienie separacji
5.5. Separacja w prawie prywatnym międzynarodowym
5.6. Separacja prawna w orzecznictwie sądów powszechnych ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Okręgowego w Lublinie

Zakończenie

Bibliografia
Aneksy
Zusammenfassung
Summary

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 234 of 1042 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce
Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce
Elementy logiki dla prawników
Elementy logiki dla prawników
Catholic Universities in the New Europe
Catholic Universities in the New Europe
$ <b>Być chrześcijaninem.</b> Teologia dla szkół średnich
$ Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 14
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 14
$ Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 11
$ Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 11
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce