Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » VP68 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Synody diecezjalne w Kościele łacińskim
Synody diecezjalne w Kościele łacińskim
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Vox Patrum. T. 68
[VP68]
48,00zł
Product available

Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami

ed. Piotr Szczur
ISSN:
0860-9411
Pages: 868
Format: B5
Year: 2017
Languages: Polish, English, Ukrainian, French


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI


ARTYKUŁY

1. Herezje wczesnochrześcijańskie - zagadnienia wprowadzające - ks. B. Czyżewski
2. Metamorfozy platońskiej "metafora słońca" (Respublica 509b) w hetero- i ortodoksyjnej teologii (I-III w.): gnostycyzm, Klemens z Aleksandrii i Orygenes - D. Mrugalski OP
3. Walentyniańska interpretacja biblijnego opisu stworzenia człowieka (Rdz 1, 26-27) w przekazie Klemensa Aleksandryjskiego - ks. P. Szczur
4. A†resij and aƒretikÒj in the Alexandrine School of the II and III Centuries (Clement of Alexandria and Origen) - M.L. Di Paolo - V. Limone
5. Tell Us No Secrets: St. Irenaeus' Contra-Gnostic Doctrine of Communion - D.W. Springer
6. Grammar of Theology: Logical Argumentation from Origen to the Cappadocian Fathers - A. Usacheva
7. “There are Two Roads Marked Out to Us for the Discovery of What we Seek…" Eunomius' Arguments on the Generation of the Son Based on the Concepts of Substance and Activity - ks. T. Stępień
8. Basil the Great's References to Eunomius - K. Kochańczyk-Bonińska
9. The Theory of ep…noia in St. Basil of Caesarea and Eunomius of Cyzicus: Philosophical and Theological Background - G.D. Panagopoulos
10. The Commonly Accepted Statement (tÕ ÐmologoÚmenon) as a Starting Point for a Theological Discussion - Eunomius and Gregory of Nyssa - M. Przyszychowska
11. From Abstraction to Unsaying: How the Eunomian Controversy Changed Gregory of Nyssa's Aphairetic Ethics to an Apophatic Ethics - J.A. Steenbuch
12. Scšsij and ÐmooÚsioj in Gregory of Nyssa's "Contra Eunomium": Metaphysical Contest and Gains to Trinitarian Thought - I. Vigorelli
13. The Divine Personhood of the Holy Spirit in the Teaching of Gregory Nazianzen - I. Artemi
14. Different Strategies of the Greek Fathers Against the Pneumatomachians - G. Maspero
15. Biblia i filozofia w konfrontacji Bazylego Wielkiego z apolinaryzmem - M.C. Paczkowski OFM
16. Struggling with Christology: Apolinarius of Laodicea and St Gregory of Nyssa - R. Orton
17. Obrona integralnego człowieczeństwa Chrystusa przeciw apolinaryzmowi w dziełach Epifaniusza z Salaminy - R.M. Pancerz OFM
18. "Non errores mentis sed «logismoi» faciunt haereses". The Passions as a Source of Heresy According to Evagrius Ponticus - ks. L. Misiarczyk
19. Heretical Doctrine of Photinus of Sirmium in Hilary of Poitiers' "De Trinitate" - ks. I. Bodrožić - V. Kraft Soić
20. "Varii errores qui ab origine mundi emerserunt". The Semantic Scope of the Term "Heresy" in Philastrius' of Brescia "Diversarum hereseon liber" - ks. M. Szram
21. Nadzieja na jedność? Herezje i heretycy w listach św. Ambrożego - ks. M. Wysocki
22. "Inimici nostri": Jews as Heretics and Heretics as Judaizers in Jerome and Augustine - J.Y.B. Hood
23. Quodvultdeus' Sermons on the Creed: A Reassessment of His Polemics Against the Jews, Pagans, and Arians - ks. D. Vopřada
24. Eretici ed eresie nel "Chronicon" di san Girolamo - B. Degórski O.S.P.P.E.
25. "Non intelligis stultitiam tuam impudentiae copulatam" Św. Hieronim "contra" Pelagiusz - M. Jóźwiak
26. "Animalia dubia vel fabulosa" jako przyczynek do polemiki antyheretyckiej w "Komentarzu do Księgi Izajasza" (VI 13, 19 - 14, 1) św. Hieronima - Ł. Krzyszczuk
27. Polemika antyheretycka w "Katechezach" Cyryla Jerozolimskiego - ks. N. Widok
28. "Sermo eorum sicut cancer serpit". Chromatius of Aquileia Against Heresies - M. Sajovic SDB
29. Obraz heretyka w "Liber Apotheosis" Aureliusza Prudencjusza Klemensa - M. Pyzik-Turska
30. Holy Scripture in the Monothelite Controversy. The Standpoint of Maximus the Confessor - O. Kashchuk
31. Preserving the Whole Theological System: Maximus the Confessor's Dyothelitism as a Bulwark for Trinitarian Theology, Christology, and Soteriology - K.M. Clarke
32. John of Damascus: Rewriting the Division of Heresy and Schism - Z.M. Keith
33. Romanos the Melodist as a Teacher of the People in the Struggle Against Heresies - K.M. Dźwigała
34. Does the "Great Canon" of Andrew of Crete Speak about the Heresies and Their Combating? Brief Remarks - A. Prelipcean
35. L'insegnamento "ereticale" sulla visione di Dio nelle opere di Giuseppe Hazzāyā, mistico siro-orientale del secolo VIII - I. Havrylyk OSBM
36. The Theory on "Eide" According to Nicholas of Methone - Ch. Terezis - L. Petridou
37. Святий-"єретик" Григорій Палама про внутрішнє буття Пресвятої Трійці - V. Zhukovskyy


PRZEKŁADY

1. Afrahat - Przeciw Żydom o dziewictwie i świętości (Demonstratio XVIII: Adversus Iudaeos de virginitate et sanctitate, PSyr 1, 817-844)
a. Wstęp - ks. A. Uciecha
b. Przekład - ks. A. Uciecha


RECENZJE

1. F. Alpi, La route royale. Sévère d'Antioche et les Églises d'Orient (512-518), Bibliothèque archéologique et historique 188, t. 1-2, Beyrouth 2009 - P. Filipczak
2. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна, Випycк II: Збірка наукових праць присвячена 150-литтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.), відповідальний редактор: Пaвло С. Сохань, упорядники: Д.С. Гордієнко - В.В. Корнієнко, Київ 2012 - P. Kochanek
3. M. Kokoszko - K. Jagusiak - Z. Rzeźnicka, Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), część I: Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), Byzantina Lodziensia 16, Łódź 2014 - P. Kochanek
4. B. Cecota, Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII-VIII wieku. Rzeczywistość i mit, Byzantina Lodziensia 21, Łódź 2015 - P. Kochanek
5. M. Dąbrowska, Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu, Wrocław 2015 - M. Kozłowski
6. P. Filipczak, An introduction to the Byzantine administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab conquest, Byzantina Lodziensia 26, Łódź 2015 - ks. P. Szczur
7. J. Grzywaczewski, Great Persecutions and the Reconciliation of the Lapsi, Warszawa 2015 - ks. P. Szczur
8. Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka, red. M. Dąbrowska, Warszawa - Łódź 2015 - P. Kochanek
9. Ранні Отці Церкви. Антологіа, ред. М. Горяча, Витоки християнства 1: Джерела 1, Львів 2015 - P. Kochanek
10. Św. Nicetas z Remezjany, O czuwaniach sług Boga. De vigiliis servorum Dei, wstęp i tłum. M. Jóźwiak, Biblioteka Patrystyczna 1, Wrocław 2015 - ks. P. Nojek
11. A. Stępniewska, Matki Ojców Kościoła, Lublin 2015 - ks. P. Szczur
12. M. Winiarczyk, Diagoras z Melos - prawda i legenda. Przyczynek do historii antycznego ateizmu, Kraków 2015 - ks. P. Eismant
13. B. Czyżewski, Piękno chrztu świętego, Kraków - Szydłówek 2016 - ks. P. Szczur
14. Orygenes, Eustacjusz z Antiochii i Grzegorz z Nyssy, O wywoływaniu duchów. Czy wróżka z Endor wywołała ducha Samuela (1Sm 28)?, red. L. Nieścior OMI, Biblioteka Ojców Kościoła, Kraków  - ks. M. Szynkowski
15. D. Spychała, Przemiany religijne i kulturowe w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego od roku 306 do śmierci św. Augustyna, t. 1-2, Bydgoszcz 2016 - ks. M. Szram
16. B. Szefliński, Trzy oblicza Sawy Nemanjicia. Postać historyczna - autokreacja - postać literacka, Byzantina Lodziensia 25, Łódź 2016 - P. Kochanek
17. Wokół Soboru Nicejskiego ciąg dalszy. Kilka precyzacji w odpowiedzi na artykuł recenzyjny Sławomira Bralewskiego: Wokół Soboru Nicejskiego (325): na kanwie monografii autorstwa Henryka Pietrasa SJ, "Vox Patrum" 36 (2016) t. 65, 75-98 - H. Pietras SJ


DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE
1. Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2015-2016 - J. Figiel SDS

SPRAWOZDANIA
1. Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach cyklu "Z duchowości bizantyńskiej": "Święte wizerunki w starożytności chrześcijańskiej" (Opole, UO, 10-11 V 2016) - P. Kochanek
2. Egzegeza biblijna wczesnochrześcijańskiego Wschodu i jej echa na Zachodzie (Sekcja Patrystyczna, Góra Św. Anny, 19-21 IX 2016) - J. Figiel SDS
3. Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej (64. tomu "Vox Patrum") Księdzu Profesorowi Józefowi Wolińskiemu (Paryż-Issyles-Moulineaux, 1 X 2016) - ks. P. Szczur
4. Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej (64. tomu "Vox Patrum") Księdzu Profesorowi Józefowi Wolińskiemu (Paryż-Issyles-Moulineaux, 1 X 2016): "Laudatio du Père Joseph Wolinski" - ks. J. Grzywaczewski
5. Sztuka nubijska w kontekście bizantyńskim, etiopskim i koptyjskim (Warszawa, UKSW, 25-26 XI 2016) - ks. P. Szczur
6. Posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (KB PTH) w roku akademickim 2016/2017 - P. Kochanek
7. Ogólnopolskie seminarium naukowe "Przestrzenie kultury bizantyńskiej" (Poznań, UAM, 23 II 2017) - P. Kochanek
8. XIII Studencka Konferencja Starożytnicza: "Cantata quae nescierim melius. Magia, czary i wróżbiarstwo w starożytności" (Kraków, UJ, 12-14 V 2017) - ks. P. Szczur
9. Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza: "Siła i bezsilność władzy, zbiorowości i jednostki w świecie grecko-rzymskim i bizantyńskim" (Lublin - Dąbrowica, KUL-UMCS, 18-19 V 2017) - P. Kochanek
10. Biblia w interpretacji i egzegezie (IV Międzynarodowa Konferencja Biblijna, Ostrów Wielkopolski, 24 -25 V 2017) - M. Jóźwiak
11. Doroczne spotkanie Kanadyjskiego Stowarzyszenia Studiów Patrystycznych (Toronto, Ryerson University, 28-30 V 2017) - ks. P. Szczur
12. Teodora Lektora "Historia Kościoła": gatunek, tradycja, tekst (Kraków, UP KEN, 1-2 VI 2017) - P. Kochanek
13. Międzynarodowa Konferencja w Ołomuńcu (Palacký University, 15-16 VI 2017) - J. Figiel SDS

INFORMACJE
1. Międzynarodowe sympozjum w Leuven: Anastazy Synaita i Biblia
2. II Międzynarodowa Konferencja o Studiach Patrystycznych
3. Międzynarodowy okrągły stół: Flores Augustini. Augustyńskie florilegia w średniowieczu
4. Międzynarodowe warsztaty: Łacińskojęzyczne podręczniki z kręgu chrześcijańskiego Zachodu (350-750)
5. Warsztaty naukowe w Centrum Studiów nad Kulturą Manuskryptów
6. Origeniana Duodecima
7. II Kolokwium Bizantyńskie Uniwersytetu w Buenos Aires
8. X Seminarium Studiów Patrystycznych w Chile
9. III Międzynarodowy Kongres w Utrechcie
10. Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej 2017
11. XI doroczna Konferencja Stowarzyszenia Studiów nad Wczesnym Chrześcijaństwem Regionu Azjii i Oceanii
12. Patrystyczna chrystologia ze współczesnej perspektywy
13. V Dni Studiów Patrystycznych w Buenos Aires
14. IV Konferencja Bizantynistyczna w Lublinie
15. Tomasz z Akwinu i Ojcowie greccy
16. XLVI Spotkanie Badaczy Starożytnego Chrześcijaństwa
17. Interdyscyplinarna konferencja w Regensburgu
18. XIV Międzynarodowe Kolokwium o Grzegorzu z Nyssy


IN MEMORIAM

1. Ks. Prof. Wincenty Myszor (22 V 1941 - 19 II 2017). Polski odkrywca gnozy wczesochrześcijańskiej - ks. S. Longosz

This product was added to our catalog on Friday 22 September, 2017.
Reviews
Previous product  Product 147 of 203 in category Periodicals  Next product
Customers who bought this product also purchased
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 17
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 17
Vox Patrum. T. 57
Vox Patrum. T. 57
Scripta Biblica et Orientalia 5(2013)
Scripta Biblica et Orientalia 5(2013)
$ Scripta Biblica et Orientalia 1(2009)
$ Scripta Biblica et Orientalia 1(2009)
Vox Patrum. T. 60
Vox Patrum. T. 60
Scripta Biblica et Orientalia 6(2014)
Scripta Biblica et Orientalia 6(2014)
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce